Rok 2017; Zeszyt Nr 1 (39)

 

M. TEŠINSKÝ, P. BALÁŽ, 2017 – Ługowanie miedz z chalkopirytu – aspekt mechaniczny i chemiczny, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 1–6.

            Pełny tekst

 

J. RŮŽIČKOVÁ, M. KUCBEL, B. SÝKOROVÁ, K. ŠTRBOVÁ, K. RACLAVSKÝ, 2017 – Związki organiczne na cząstkach PM10 w zanieczyszczeniu powietrza, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 7–12.

            Pełny tekst

 

 T. GÜLER, S. TUNÇ, A.A. AKSOY, E. POLAT, 2017 – Potencjał elektrody pirytowej w obecności jonów metali, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 13–18.

            Pełny tekst

 

I. KOROLEV, D. NAUMOV, N. KOROLEV, P. LAMBERG, 2017 – Wzbogacanie węgla z perspektywy geometalurgicznej, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 19–22.

            Pełny tekst

 

H.N. VU, T.D. PHAM, J. FORMÁNEK, P. DVOŘÁK, 2017 – Odzysk Eu i Y z odpadów lamp fluorescencyjnych, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 23– 28.

            Pełny tekst

 

S. KROCOVA, 2017 – Krajobraz przemysłowy w okresie suszy hydrologicznej, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 29–32.

          Pełny tekst

 

E. POLAT, A.A. AKSOY, A. BOZKAYA, S. TUNÇ, M. KÜÇÜKLER, T. GÜLER, 2017 – Wykorzystanie wzbogacalnika poziomo-prądowego do wzbogacania albitu, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 33–38.

          Pełny tekst

 

J. VEREŠ, M. LOVÁS, S. HREDZÁK, A. ZUBRIK, S. DOLINSKÁ, J. SKŘÍNSKÝ, 2017 – Zastosowanie energii mikrofal w przeróbce odpadów, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 39–44.

          Pełny tekst

 

E. PERTILE, D. SUROVKA, E. SARČÁKOVÁ, A. BOŽOŇ, 2017 – Monitoring zanieczyszczeń na składowisku odpadów górniczych Ema (Czechy), Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 45–50.

          Pełny tekst

 

A. SVETLOV, S. SELEZNEV, D. MAKAROV, E. SELIVANOVA, V. MASLOBOEV, D. NESTEROV, 2017 – Ługowanie hałdy i perspektywy bioługowania dla przeróbki ubogich siarczkowych rud miedziowo-niklowych w rejonie Murmańska (Rosja), Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 51–58.

          Pełny tekst

 

L. BLÁHOVÁ, Z. NAVRÁTILOVÁ, M. MUCHA, S. GOROŠOVÁ, 2017 – Aktywacja alkaliczna żużla wielkopiecowego w celu poprawy właściwości sorpcyjnych metali ciężkich, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 59–64.

         Pełny tekst

 

T. ŠPALDON, J. HANČUĽÁK, O. ŠESTINOVÁ, L. FINDORÁKOVÁ, E. FEDOROVÁ, 2017 – Wykorzystanie baru do usuwania siarczanów przy różnym pH, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 65–70.

         Pełny tekst

 

J. SVUB, P. STASA, F. BENES, J. UNUCKA, 2017 – Zastosowanie pakietu RFID w systemie gospodarki odpadami, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 71–76.

         Pełny tekst

 

J. JENČÁROVÁ, A. LUPTÁKOVÁ, 2017 – Zastosowanie biosorbentów do usuwania jonów metali, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 77–82.

         Pełny tekst

 

J. RŮŽIČKOVÁ, H. RACLAVSKÁ, D. ZMIJKOVÁ, K. RACLAVSKÝ, V. SASSMANOVÁ, 2017 – Składniki organiczne w karbonizacie z pirolizy, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 83–88.

         Pełny tekst

 

 

Z. NAZIEMIEC, P. PICHNIARCZYK, D. SARAMAK, 2017 – Problemy przetwarzania i przemysłowego wykorzystania chalcedonitu, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 89–96.

         Pełny tekst

 

S. MATSUMOTO, H. ISHIMATSU, H. SHIMADA, T. SASAOKA, G.J. KUSUMA, S. GAUTAMA, 2017 – Lokowanie odpadów na składowisku odkrywkowej kopalni węgla w celu zapobiegania kwaśnemu odciekowi z (AMD), wpływ AMD na jakość wody, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 97–102.

         Pełny tekst

 

J. CAŁUS MOSZKO, B. BIAŁECKA, M. CEMPA-BALEWICZ, A. BAUEREK, 2017 – Zawartości pierwiastków ziem rzadkich i ich występowanie w mieszaninach popiołowo-żużlowych zdeponowanych na składowisku Gardawice, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 103–110.

         Pełny tekst

 

M. OSOBA, 2017 – Polskie osadzarki wodne pulsacyjne, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 111–117.

         Pełny tekst

 

J. ČERNECKÁ, H. ŠKROBÁNKOVÁ, H. RACLAVSKÁ, K. HELIOVÁ, M. BENDOVÁ, 2017 – Ekotoksyczność karbonizatu z pirolizy odpadów komunalnych i przemysłowych, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 119–124.

         Pełny tekst

 

P. HRBÁČOVÁ, S. HEVIÁNKOVÁ, J. CHROMÍKOVÁ, J. THOMAS, 2017 – Proces elektrodializy w zastosowaniu do redukcji stężenia azotanów w wodzie, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 125–130.

         Pełny tekst

 

I. KHALYMENDYK, M. CHEMAKINA, 2017 – Występowanie uskoków w trakcie eksploatacji górniczej w Zachodnim Donbasie, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 131–136.

         Pełny tekst

 

W. SOBCZYK, A. KOWALSKA, 2017 – Przykłady rekultywacji terenów pogórniczych w opinii społeczeństwa, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 137–146.

         Pełny tekst

 

B. SÝKOROVÁ, H. RACLAVSKÁ, D. MATÝSEK, M. KUCBEL, K. RACLAVSKÝ, J. RŮŽIČKOVÁ, 2017 – Identyfikacja źródeł zanieczyszczeń atmosfery na obszarach zurbanizowanych, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 147–152.

         Pełny tekst

 

J. SKŘÍNSKÝ, J. VEREŠ, S. PETRÁNKOVÁ ŠEVČÍKOVÁ, 2017 – Badanie eksperymentalne charakterystyki samozapłonu mieszanek wodno-metanolo-olejowych, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 153–158.

         Pełny tekst

 

J. HLOSTA, D. ZUROVEC, M. KRATOCHVIL, J. BOTULA, J. ZEGZULKA, 2017 – Procesy sortowania elektroodpadów (WEEE) oraz separacja drutów miedzianych za pomocą modelowania DEM, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 159–164.

         Pełny tekst

 

R. TOMANEC, M. BLAGOJEV 2017 – Badania mineralogiczne produktów flotacji  rud polimetalicznych, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 165–172.

         Pełny tekst

 

J. ZEGZULKA, K. RACLAVSKÝ, J. NEČAS, V. ČABLÍK, B. TORA, 2017 – Samoorganizacja materii, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 173–182.

         Pełny tekst

 

D. ZUROVEC, J. HLOSTA, D. GELNAR, J. NECAS, J. ZEGZULKA, 2017 – Zachowanie popiołów lotnych na pionowym przenośniku wibracyjnym, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 183–188.

         Pełny tekst

 

L. BLÁHOVÁ, M. MYRTA, 2017 – Rozdział warstw kartonów po napojach, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 189–194.

         Pełny tekst

 

P. DVOŘÁK, H.N. VU, 2017 – Odzysk cynku z pyłów stalowniczych, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 195–200.

         Pełny tekst

 

O. VÉGSÖOVÁ, I. JANOČKOVÁ, J. PINKA, 2017 – Perspektywy zastosowania technologii składowania dwutlenku węgla w formacjach geologicznych, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 201–206.

         Pełny tekst

 

T. SZCZYGIELSKI, B. TORA, A. KORNACKI, J.J. HYCNAR, 2017 – Popioły fluidalne – właściwości i zastosowanie, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 207–216.

         Pełny tekst

 

 

Y. V. KUSKOVA, V. B. KUSKOV, 2017 – Opracowanie technologii produkcji naturalnych czerwonych pigmentów tlenku żelaza, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 217–220.

         Pełny tekst

 

A. KRAWCZYKOWSKA, 2017 – Ocena wzbogacalności flotacyjnej rudy złota, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 221–226.

         Pełny tekst

 

D. KRAWCZYKOWSKI, 2017 – Metodyka badań składu ziarnowego próbek węgla do procesu zgazowania, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 227–232.

         Pełny tekst

 

D. KRAWCZYKOWSKI, 2017 – Zastosowanie dyfrakcyjnej analizy laserowej do kontroli uziarnienia pro-duktów przeróbki rud metali, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 233–240.

         Pełny tekst

 

 

D. FUKSA, 2017 – Wykorzystanie modelu Millera-Orra do zarządzania środkami pieniężnymi przedsiębiorstwa górniczego, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 241–248.

         Pełny tekst

 

D. FUKSA, 2017 – Metoda oceny wpływu zmiennego zapotrzebowania odbiorców węgla na rentowność wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 249–256.

         Pełny tekst

 

A. MŁYNARCZYKOWSKA, K. OLEKSIK, 2017 – Analiza fazy gazowej w procesie flotacji. Część 2. Funkcje empiryczne częstotliwości występowania badanych parametrów, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 257–262.

         Pełny tekst

 

Annals 2017; No 1 (39)

 

M. TEŠINSKÝ, P. BALÁŽ, 2017 – Copper Leaching from Chalcopyrite: Mechanochemical Approach, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 1–6.

           Full text

 

J. RŮŽIČKOVÁ, M. KUCBEL, B. SÝKOROVÁ, K. ŠTRBOVÁ, K. RACLAVSKÝ, 2017 – Organic Compounds on PM10 Particles in Air Pollution, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 7–12.

            Full text

 

T. GÜLER, S. TUNÇ, A.A. AKSOY, E. POLAT, 2017 2017 – Potential Response of Pyrite Electrode in the Presence of Metal Ions, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 13–18.

           Full text

 

I. KOROLEV, D. NAUMOV, N. KOROLEV, P. LAMBERG, 2017 – Coal Preparation from Geometallurgical Perspective, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 19–22.

            Full text

 

H.N. VU, T.D. PHAM, J. FORMÁNEK, P. DVOŘÁK, 2017 – Recovery of Eu and Y from Waste Fluorescent Lamps, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 23– 28.

            Full text

 

S. KROCOVA, 2017 – Industrial Landscape in the Period of Hydrological Drought, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 29–32.

          Full text

 

E. POLAT, A.A. AKSOY, A. BOZKAYA, S. TUNÇ, M. KÜÇÜKLER, T. GÜLER, 2017 – Use of Pinched Sluice in Albite Concentration, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 33–38.

          Full text

 

 

J. VEREŠ, M. LOVÁS, S. HREDZÁK, A. ZUBRIK, S. DOLINSKÁ, J. SKŘÍNSKÝ, 2017 – Application of Microwave Energy in Waste Treatment, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 39–44.

          Full text

 

E. PERTILE, D. SUROVKA, E. SARČÁKOVÁ, A. BOŽOŇ, 2017 – Monitoring of Pollutants in an Active Mining Dump Ema, Czech Republic, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 45–50.

         Full text

 

A. SVETLOV, S. SELEZNEV, D. MAKAROV, E. SELIVANOVA, V. MASLOBOEV, D. NESTEROV, 2017 – Heap Leaching and Perspectives of Bioleaching Technology for the Processing of Low-Grade Copper-Nickel Sulfide Ores..., Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 51–58.

          Full text

 

L. BLÁHOVÁ, Z. NAVRÁTILOVÁ, M. MUCHA, S. GOROŠOVÁ, 2017 – Alkali-Activation of Blast Furnace Slag as Possible Modification for Improving Sorption Properties of Heavy Metals, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 59–64.

         Full text

 

T. ŠPALDON, J. HANČUĽÁK, O. ŠESTINOVÁ, L. FINDORÁKOVÁ, E. FEDOROVÁ, 2017 – Barium Use for Sulphates Removal at Various pH Values, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 65–70.

         Full text

 

J. SVUB, P. STASA, F. BENES, J. UNUCKA, 2017 – RFID Application in Municipal Waste Management System, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 71–76.

         Full text

 

J. JENČÁROVÁ, A. LUPTÁKOVÁ, 2017 – The Application of Biogenically Created Sorbent for Metal Ions Elimination, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 77–82.

         Full text

 

J. RŮŽIČKOVÁ, H. RACLAVSKÁ, D. ZMIJKOVÁ, K. RACLAVSKÝ, V. SASSMANOVÁ, 2017 – Organic Compounds in Pyrolytic Carbon, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 83–88.

         Full text

 

Z. NAZIEMIEC, P. PICHNIARCZYK, D. SARAMAK, 2017 – Current Issues of Processing and Industrial Utilization of Chalcedonite, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 89–96.

         Full text

 

S. MATSUMOTO, H. ISHIMATSU, H. SHIMADA, T. SASAOKA, G.J. KUSUMA, S. GAUTAMA, 2017 –  Placement of Waste Rocks in Waste Dump for Prevention of Acid Mine Drainage (AMD) by Cover System in Open Cast Coal Mine..., Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 97–102.

        Full text

 

J. CAŁUS MOSZKO, B. BIAŁECKA, M. CEMPA-BALEWICZ, A. BAUEREK, 2017 – Ways of Rare Earth Element Content and Distribution in Ash-Slag Mixes Deposited in the Gardawice Landfill, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 103–110.

        Full text

 

M. OSOBA, 2017 – Polish-Type Water Pulsated Jigs, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 111–117

         Full text

 

J. ČERNECKÁ, H. ŠKROBÁNKOVÁ, H. RACLAVSKÁ, K. HELIOVÁ, M. BENDOVÁ, 2017 – Ecotoxicity of Pyrolytic Carbon Produced by Pyrolysis of Municipal and Industrial Waste, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 119–124.

         Full text

 

P. HRBÁČOVÁ, S. HEVIÁNKOVÁ, J. CHROMÍKOVÁ, J. THOMAS, 2017 – Electrodialysis Process to Reduce the Concentration of Nitrates in Waters, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 125–130.

         Full text

 

I. KHALYMENDYK, M. CHEMAKINA, 2017 – Occurrence of Faults in the Western Donbass at Mining Works, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 131–136.

        Full text

 

W. SOBCZYK, A. KOWALSKA, 2017 – The Examples of Post-Mining Land Reclamation in the Public Opinion, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 137–146.

        Full text

 

 B. SÝKOROVÁ, H. RACLAVSKÁ, D. MATÝSEK, M. KUCBEL, K. RACLAVSKÝ, J. RŮŽIČKOVÁ, 2017 – Identification of Pollution Sources in the Urban Atmosphere, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 147–152.

         Full text

 

J. SKŘÍNSKÝ, J. VEREŠ, S. PETRÁNKOVÁ ŠEVČÍKOVÁ, 2017 – Experimental Study on the Autoignition Characteristics of Water-Methanol-Diesel Mixtures, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 153–158.

        Full text

 

 

J. HLOSTA, D. ZUROVEC, M. KRATOCHVIL, J. BOTULA, J. ZEGZULKA, 2017 WEEE Sorting Processes and Separation of Copper Wires with Support of Dem Modeling, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 159–164.

        Full text

 

R. TOMANEC, M. BLAGOJEV 2017 Mineralogical Research in Support of Flotation Concentration of Complex Polymetallic Ore, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 165–172.

         Full text

 

J. ZEGZULKA, K. RACLAVSKÝ, J. NEČAS, V. ČABLÍK, B. TORA, 2017 Self-organization of Matter, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 173–182.

         Full text

 

D. ZUROVEC, J. HLOSTA, D. GELNAR, J. NECAS, J. ZEGZULKA, 2017 – The Behavior of Fly Ash on the Vibrating Vertical Conveyor, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 183–188.

         Full text

 

L. BLÁHOVÁ, M. MYRTA, 2017 Separation of Beverage Cartons Layers, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 189–194.

        Full text

 

P. DVOŘÁK, H.N. VU, 2017 – Zinc Recovery from Flue Dust, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 195–200.

        Full text

 

O. VÉGSÖOVÁ, I. JANOČKOVÁ, J. PINKA, 2017 – Perspectives of Using Technologies for Geological Storage of Carbon Dioxide, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 201–206.

        Full text

 

 

T. SZCZYGIELSKI, B. TORA, A. KORNACKI, J.J. HYCNAR, 2017 – Fluidal ashes – properties and application, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 207–216.

        Full text

 

Y.V. KUSKOVA, K.B. KUSKOV, 2017 – Development of Technology for the Production of Natural Red Iron Oxide Pigments, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 217–220.

         Full text

 

A. KRAWCZYKOWSKA, 2017 – Assesment of the Gold Ore Floatability, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 221–226.

        Full text

 

 

D. KRAWCZYKOWSKI, 2017 – Methodology of Investigating Particle Size Distribution of Coal Samples Prepared for Gasification Process, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 227–232.

        Full text

 

 D. KRAWCZYKOWSKI, 2017 – Application of Diffraction Laser Analysis to Monitor Granulation of Copper Ores Processing Products, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 233–240.

        Full text

 

 D. FUKSA, 2017 – Usage of the Miller-Orr Model for Cash Managing in the Mining Enterprise, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 241–248.

         Full text

 

 

D. FUKSA, 2017 – The Method for the Assessment of the Impact of Variable Demand of Hard Coal Consumers on the Profitability of a Multi-Facility..., Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 249–256.

         Full text

 

A. MŁYNARCZYKOWSKA, K. OLEKSIK, 2017  – Analysis of the Gas Phase in Flotation Process. Part 2 Empirical Functions of Occurrence Frequency of Tested Parameters, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 257–262.

         Full text

 

Rok 2017 Zeszyt Nr 1 (39)

Annals 2017; No 1 (39)