Rok 2017; Zeszyt Nr 1 (39)

 

M. TEŠINSKÝ, P. BALÁŽ, 2017 – Ługowanie miedz z chalkopirytu – aspekt mechaniczny i chemiczny, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 1–6.

            Pełny tekst

 

J. RŮŽIČKOVÁ, M. KUCBEL, B. SÝKOROVÁ, K. ŠTRBOVÁ, K. RACLAVSKÝ, 2017 – Związki organiczne na cząstkach PM10 w zanieczyszczeniu powietrza, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 7–12.

            Pełny tekst

 

 T. GÜLER, S. TUNÇ, A.A. AKSOY, E. POLAT, 2017 – Potencjał elektrody pirytowej w obecności jonów metali, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 13–18.

            Pełny tekst

 

I. KOROLEV, D. NAUMOV, N. KOROLEV, P. LAMBERG, 2017 – Wzbogacanie węgla z perspektywy geometalurgicznej, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 19–22.

            Pełny tekst

 

H.N. VU, T.D. PHAM, J. FORMÁNEK, P. DVOŘÁK, 2017 – Odzysk Eu i Y z odpadów lamp fluorescencyjnych, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 23– 28.

            Pełny tekst

 

S. KROCOVA, 2017 – Krajobraz przemysłowy w okresie suszy hydrologicznej, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 29–32.

          Pełny tekst

 

E. POLAT, A.A. AKSOY, A. BOZKAYA, S. TUNÇ, M. KÜÇÜKLER, T. GÜLER, 2017 – Wykorzystanie wzbogacalnika poziomo-prądowego do wzbogacania albitu, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 33–38.

          Pełny tekst

 

J. VEREŠ, M. LOVÁS, S. HREDZÁK, A. ZUBRIK, S. DOLINSKÁ, J. SKŘÍNSKÝ, 2017 – Zastosowanie energii mikrofal w przeróbce odpadów, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 39–44.

          Pełny tekst

 

E. PERTILE, D. SUROVKA, E. SARČÁKOVÁ, A. BOŽOŇ, 2017 – Monitoring zanieczyszczeń na składowisku odpadów górniczych Ema (Czechy), Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 45–50.

          Pełny tekst

 

A. SVETLOV, S. SELEZNEV, D. MAKAROV, E. SELIVANOVA, V. MASLOBOEV, D. NESTEROV, 2017 – Ługowanie hałdy i perspektywy bioługowania dla przeróbki ubogich siarczkowych rud miedziowo-niklowych w rejonie Murmańska (Rosja), Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 51–58.

          Pełny tekst

 

L. BLÁHOVÁ, Z. NAVRÁTILOVÁ, M. MUCHA, S. GOROŠOVÁ, 2017 – Aktywacja alkaliczna żużla wielkopiecowego w celu poprawy właściwości sorpcyjnych metali ciężkich, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 59–64.

         Pełny tekst

 

T. ŠPALDON, J. HANČUĽÁK, O. ŠESTINOVÁ, L. FINDORÁKOVÁ, E. FEDOROVÁ, 2017 – Wykorzystanie baru do usuwania siarczanów przy różnym pH, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 65–70.

         Pełny tekst

 

J. SVUB, P. STASA, F. BENES, J. UNUCKA, 2017 – Zastosowanie pakietu RFID w systemie gospodarki odpadami, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 71–76.

         Pełny tekst

 

J. JENČÁROVÁ, A. LUPTÁKOVÁ, 2017 – Zastosowanie biosorbentów do usuwania jonów metali, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 77–82.

         Pełny tekst

 

J. RŮŽIČKOVÁ, H. RACLAVSKÁ, D. ZMIJKOVÁ, K. RACLAVSKÝ, V. SASSMANOVÁ, 2017 – Składniki organiczne w karbonizacie z pirolizy, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 83–88.

         Pełny tekst

 

 

Z. NAZIEMIEC, P. PICHNIARCZYK, D. SARAMAK, 2017 – Problemy przetwarzania i przemysłowego wykorzystania chalcedonitu, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 89–96.

         Pełny tekst

 

S. MATSUMOTO, H. ISHIMATSU, H. SHIMADA, T. SASAOKA, G.J. KUSUMA, S. GAUTAMA, 2017 – Lokowanie odpadów na składowisku odkrywkowej kopalni węgla w celu zapobiegania kwaśnemu odciekowi z (AMD), wpływ AMD na jakość wody, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 97–102.

         Pełny tekst

 

J. CAŁUS MOSZKO, B. BIAŁECKA, M. CEMPA-BALEWICZ, A. BAUEREK, 2017 – Zawartości pierwiastków ziem rzadkich i ich występowanie w mieszaninach popiołowo-żużlowych zdeponowanych na składowisku Gardawice, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 103–110.

         Pełny tekst

 

M. OSOBA, 2017 – Polskie osadzarki wodne pulsacyjne, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 111–117.

         Pełny tekst

 

J. ČERNECKÁ, H. ŠKROBÁNKOVÁ, H. RACLAVSKÁ, K. HELIOVÁ, M. BENDOVÁ, 2017 – Ekotoksyczność karbonizatu z pirolizy odpadów komunalnych i przemysłowych, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 119–124.

         Pełny tekst

 

P. HRBÁČOVÁ, S. HEVIÁNKOVÁ, J. CHROMÍKOVÁ, J. THOMAS, 2017 – Proces elektrodializy w zastosowaniu do redukcji stężenia azotanów w wodzie, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 125–130.

         Pełny tekst

 

I. KHALYMENDYK, M. CHEMAKINA, 2017 – Występowanie uskoków w trakcie eksploatacji górniczej w Zachodnim Donbasie, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 131–136.

         Pełny tekst

 

W. SOBCZYK, A. KOWALSKA, 2017 – Przykłady rekultywacji terenów pogórniczych w opinii społeczeństwa, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 137–146.

         Pełny tekst

 

B. SÝKOROVÁ, H. RACLAVSKÁ, D. MATÝSEK, M. KUCBEL, K. RACLAVSKÝ, J. RŮŽIČKOVÁ, 2017 – Identyfikacja źródeł zanieczyszczeń atmosfery na obszarach zurbanizowanych, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 147–152.

         Pełny tekst

 

J. SKŘÍNSKÝ, J. VEREŠ, S. PETRÁNKOVÁ ŠEVČÍKOVÁ, 2017 – Badanie eksperymentalne charakterystyki samozapłonu mieszanek wodno-metanolo-olejowych, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 153–158.

         Pełny tekst

 

J. HLOSTA, D. ZUROVEC, M. KRATOCHVIL, J. BOTULA, J. ZEGZULKA, 2017 – Procesy sortowania elektroodpadów (WEEE) oraz separacja drutów miedzianych za pomocą modelowania DEM, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 159–164.

         Pełny tekst

 

R. TOMANEC, M. BLAGOJEV 2017 – Badania mineralogiczne produktów flotacji  rud polimetalicznych, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 165–172.

         Pełny tekst

 

J. ZEGZULKA, K. RACLAVSKÝ, J. NEČAS, V. ČABLÍK, B. TORA, 2017 – Samoorganizacja materii, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 173–182.

         Pełny tekst

 

D. ZUROVEC, J. HLOSTA, D. GELNAR, J. NECAS, J. ZEGZULKA, 2017 – Zachowanie popiołów lotnych na pionowym przenośniku wibracyjnym, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 183–188.

         Pełny tekst

 

L. BLÁHOVÁ, M. MYRTA, 2017 – Rozdział warstw kartonów po napojach, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 189–194.

         Pełny tekst

 

P. DVOŘÁK, H.N. VU, 2017 – Odzysk cynku z pyłów stalowniczych, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 195–200.

         Pełny tekst

 

O. VÉGSÖOVÁ, I. JANOČKOVÁ, J. PINKA, 2017 – Perspektywy zastosowania technologii składowania dwutlenku węgla w formacjach geologicznych, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 201–206.

         Pełny tekst

 

T. SZCZYGIELSKI, B. TORA, A. KORNACKI, J.J. HYCNAR, 2017 – Popioły fluidalne – właściwości i zastosowanie, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 207–216.

         Pełny tekst

 

 

Y. V. KUSKOVA, V. B. KUSKOV, 2017 – Opracowanie technologii produkcji naturalnych czerwonych pigmentów tlenku żelaza, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 217–220.

         Pełny tekst

 

A. KRAWCZYKOWSKA, 2017 – Ocena wzbogacalności flotacyjnej rudy złota, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 221–226.

         Pełny tekst

 

D. KRAWCZYKOWSKI, 2017 – Metodyka badań składu ziarnowego próbek węgla do procesu zgazowania, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 227–232.

         Pełny tekst

 

D. KRAWCZYKOWSKI, 2017 – Zastosowanie dyfrakcyjnej analizy laserowej do kontroli uziarnienia pro-duktów przeróbki rud metali, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 233–240.

         Pełny tekst

 

 

D. FUKSA, 2017 – Wykorzystanie modelu Millera-Orra do zarządzania środkami pieniężnymi przedsiębiorstwa górniczego, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 241–248.

         Pełny tekst

 

D. FUKSA, 2017 – Metoda oceny wpływu zmiennego zapotrzebowania odbiorców węgla na rentowność wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 249–256.

         Pełny tekst

 

A. MŁYNARCZYKOWSKA, K. OLEKSIK, 2017 – Analiza fazy gazowej w procesie flotacji. Część 2. Funkcje empiryczne częstotliwości występowania badanych parametrów, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 257–262.

         Pełny tekst

 

Annals 2017; No 1 (39)

 

M. TEŠINSKÝ, P. BALÁŽ, 2017 – Copper Leaching from Chalcopyrite: Mechanochemical Approach, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 1–6.

           Full text

 

J. RŮŽIČKOVÁ, M. KUCBEL, B. SÝKOROVÁ, K. ŠTRBOVÁ, K. RACLAVSKÝ, 2017 – Organic Compounds on PM10 Particles in Air Pollution, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 7–12.

            Full text

 

T. GÜLER, S. TUNÇ, A.A. AKSOY, E. POLAT, 2017 2017 – Potential Response of Pyrite Electrode in the Presence of Metal Ions, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 13–18.

           Full text

 

I. KOROLEV, D. NAUMOV, N. KOROLEV, P. LAMBERG, 2017 – Coal Preparation from Geometallurgical Perspective, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 19–22.

            Full text

 

H.N. VU, T.D. PHAM, J. FORMÁNEK, P. DVOŘÁK, 2017 – Recovery of Eu and Y from Waste Fluorescent Lamps, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 23– 28.

            Full text

 

S. KROCOVA, 2017 – Industrial Landscape in the Period of Hydrological Drought, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 29–32.

          Full text

 

E. POLAT, A.A. AKSOY, A. BOZKAYA, S. TUNÇ, M. KÜÇÜKLER, T. GÜLER, 2017 – Use of Pinched Sluice in Albite Concentration, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 33–38.

          Full text

 

 

J. VEREŠ, M. LOVÁS, S. HREDZÁK, A. ZUBRIK, S. DOLINSKÁ, J. SKŘÍNSKÝ, 2017 – Application of Microwave Energy in Waste Treatment, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 39–44.

          Full text

 

E. PERTILE, D. SUROVKA, E. SARČÁKOVÁ, A. BOŽOŇ, 2017 – Monitoring of Pollutants in an Active Mining Dump Ema, Czech Republic, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 45–50.

         Full text

 

A. SVETLOV, S. SELEZNEV, D. MAKAROV, E. SELIVANOVA, V. MASLOBOEV, D. NESTEROV, 2017 – Heap Leaching and Perspectives of Bioleaching Technology for the Processing of Low-Grade Copper-Nickel Sulfide Ores..., Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 51–58.

          Full text

 

L. BLÁHOVÁ, Z. NAVRÁTILOVÁ, M. MUCHA, S. GOROŠOVÁ, 2017 – Alkali-Activation of Blast Furnace Slag as Possible Modification for Improving Sorption Properties of Heavy Metals, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 59–64.

         Full text

 

T. ŠPALDON, J. HANČUĽÁK, O. ŠESTINOVÁ, L. FINDORÁKOVÁ, E. FEDOROVÁ, 2017 – Barium Use for Sulphates Removal at Various pH Values, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 65–70.

         Full text

 

J. SVUB, P. STASA, F. BENES, J. UNUCKA, 2017 – RFID Application in Municipal Waste Management System, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 71–76.

         Full text

 

J. JENČÁROVÁ, A. LUPTÁKOVÁ, 2017 – The Application of Biogenically Created Sorbent for Metal Ions Elimination, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 77–82.

         Full text

 

J. RŮŽIČKOVÁ, H. RACLAVSKÁ, D. ZMIJKOVÁ, K. RACLAVSKÝ, V. SASSMANOVÁ, 2017 – Organic Compounds in Pyrolytic Carbon, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 83–88.

         Full text

 

Z. NAZIEMIEC, P. PICHNIARCZYK, D. SARAMAK, 2017 – Current Issues of Processing and Industrial Utilization of Chalcedonite, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 89–96.

         Full text

 

S. MATSUMOTO, H. ISHIMATSU, H. SHIMADA, T. SASAOKA, G.J. KUSUMA, S. GAUTAMA, 2017 –  Placement of Waste Rocks in Waste Dump for Prevention of Acid Mine Drainage (AMD) by Cover System in Open Cast Coal Mine..., Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 97–102.

        Full text

 

J. CAŁUS MOSZKO, B. BIAŁECKA, M. CEMPA-BALEWICZ, A. BAUEREK, 2017 – Ways of Rare Earth Element Content and Distribution in Ash-Slag Mixes Deposited in the Gardawice Landfill, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 103–110.

        Full text

 

M. OSOBA, 2017 – Polish-Type Water Pulsated Jigs, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 111–117

         Full text

 

J. ČERNECKÁ, H. ŠKROBÁNKOVÁ, H. RACLAVSKÁ, K. HELIOVÁ, M. BENDOVÁ, 2017 – Ecotoxicity of Pyrolytic Carbon Produced by Pyrolysis of Municipal and Industrial Waste, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 119–124.

         Full text

 

P. HRBÁČOVÁ, S. HEVIÁNKOVÁ, J. CHROMÍKOVÁ, J. THOMAS, 2017 – Electrodialysis Process to Reduce the Concentration of Nitrates in Waters, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 125–130.

         Full text

 

I. KHALYMENDYK, M. CHEMAKINA, 2017 – Occurrence of Faults in the Western Donbass at Mining Works, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 131–136.

        Full text

 

W. SOBCZYK, A. KOWALSKA, 2017 – The Examples of Post-Mining Land Reclamation in the Public Opinion, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 137–146.

        Full text

 

 B. SÝKOROVÁ, H. RACLAVSKÁ, D. MATÝSEK, M. KUCBEL, K. RACLAVSKÝ, J. RŮŽIČKOVÁ, 2017 – Identification of Pollution Sources in the Urban Atmosphere, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 147–152.

         Full text

 

J. SKŘÍNSKÝ, J. VEREŠ, S. PETRÁNKOVÁ ŠEVČÍKOVÁ, 2017 – Experimental Study on the Autoignition Characteristics of Water-Methanol-Diesel Mixtures, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 153–158.

        Full text

 

 

J. HLOSTA, D. ZUROVEC, M. KRATOCHVIL, J. BOTULA, J. ZEGZULKA, 2017 WEEE Sorting Processes and Separation of Copper Wires with Support of Dem Modeling, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 159–164.

        Full text

 

R. TOMANEC, M. BLAGOJEV 2017 Mineralogical Research in Support of Flotation Concentration of Complex Polymetallic Ore, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 165–172.

         Full text

 

J. ZEGZULKA, K. RACLAVSKÝ, J. NEČAS, V. ČABLÍK, B. TORA, 2017 Self-organization of Matter, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 173–182.

         Full text

 

D. ZUROVEC, J. HLOSTA, D. GELNAR, J. NECAS, J. ZEGZULKA, 2017 – The Behavior of Fly Ash on the Vibrating Vertical Conveyor, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 183–188.

         Full text

 

L. BLÁHOVÁ, M. MYRTA, 2017 Separation of Beverage Cartons Layers, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 189–194.

        Full text

 

P. DVOŘÁK, H.N. VU, 2017 – Zinc Recovery from Flue Dust, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 195–200.

        Full text

 

O. VÉGSÖOVÁ, I. JANOČKOVÁ, J. PINKA, 2017 – Perspectives of Using Technologies for Geological Storage of Carbon Dioxide, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 201–206.

        Full text

 

 

T. SZCZYGIELSKI, B. TORA, A. KORNACKI, J.J. HYCNAR, 2017 – Fluidal ashes – properties and application, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 207–216.

        Full text

 

Y.V. KUSKOVA, K.B. KUSKOV, 2017 – Development of Technology for the Production of Natural Red Iron Oxide Pigments, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 217–220.

         Full text

 

A. KRAWCZYKOWSKA, 2017 – Assesment of the Gold Ore Floatability, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 221–226.

        Full text

 

 

D. KRAWCZYKOWSKI, 2017 – Methodology of Investigating Particle Size Distribution of Coal Samples Prepared for Gasification Process, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 227–232.

        Full text

 

 D. KRAWCZYKOWSKI, 2017 – Application of Diffraction Laser Analysis to Monitor Granulation of Copper Ores Processing Products, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 233–240.

        Full text

 

 D. FUKSA, 2017 – Usage of the Miller-Orr Model for Cash Managing in the Mining Enterprise, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 241–248.

         Full text

 

 

D. FUKSA, 2017 – The Method for the Assessment of the Impact of Variable Demand of Hard Coal Consumers on the Profitability of a Multi-Facility..., Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 249–256.

         Full text

 

A. MŁYNARCZYKOWSKA, K. OLEKSIK, 2017  – Analysis of the Gas Phase in Flotation Process. Part 2 Empirical Functions of Occurrence Frequency of Tested Parameters, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(39), p. 257–262.

         Full text

 

Rok 2017 Zeszyt Nr 2 (40)

Annals 2017; No 2 (40)

I. BAIC, W. BLASCHKE, 2017 – Przeróbka węgla kamiennego w Polsce – trendy rozwoju w zakresie zwiększenia efektywności produkcji, Inżynieria Mineralna z. 2(40), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków. s. 7–14

Pełny tekst

 

A. WIENIEWSKI, Z. MYCZKOWSKI, 2017 – Osiągnięcia i udział w rozwoju przeróbki surowców mineralnych i utylizacji odpadów Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Inżynieria Mineralna z. 2(40), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków. s. 15–24

Pełny tekst

 

J. PIELOT, 2017 – Dorobek Katedry Elektrotechniki i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej w zakresie automatyzacji procesów przeróbki węgla kamiennego, Inżynieria Mineralna z. 2(40), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków. s. 25–28

Pełny tekst

 

G. SEMENIUK, G. PAWLAK, M. ŚWIERCZ, 2017 – Innowacyjność i nowoczesne rozwiązania współczesnej przeróbki mechanicznej węgla na przykładzie LW Bogdanka S.A., Inżynieria Mineralna z. 2(40), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków. s. 29–38

Pełny tekst

 

J. WRÓBEL, A. FRAŚ, R. PRZYSTAŚ, J. J. HYCNAR, B.TORA, 2017 Uboczne produkty wzbogacania węgla źródłem paliw i kruszyw. Gospodarka odpadami poprodukcyjnymi w kopalniach Południowego Koncernu Węglowego SA, Inżynieria Mineralna z. 2(40), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków. s. 39–46

Pełny tekst

 

W. CEBO, 2017 – Aktualny stan oraz główne kierunki rozwoju przeróbki węgla kamiennego w Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o., Inżynieria Mineralna z. 2(40), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków. s. 47–60

Pełny tekst

 

P. PASIOWIEC, B. TORA, J. WAJS, K. BAŃCZYK, L. STRĄCZYŃSKI, 2017 – Sito jako kluczowy element konstrukcyjny maszyn stosowanych w procesach przeróbczych decydujący o uzyskaniu optymalnych parametrów produktu, Inżynieria Mineralna z. 2(40), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków. s. 61–72

Pełny tekst

 

P. MYSZKOWSKI, 2017 – Oszczędne i innowacyjne urządzenia oraz systemy stosowane w zakładach przeróbki mechanicznej kopalin – wybór, Inżynieria Mineralna z. 2(40), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków. s. 73–80

Pełny tekst

 

 

S. PIETRZYK, B. TORA, 2017 – Przetwórstwo wtórnych surowców metali nieżelaznych w Polsce – trendy, szanse i zagrożenia, Inżynieria Mineralna z. 2(40), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków. s. 81–92

Pełny tekst

 

A. JAROSIŃSKI, B. TORA, 2017 – Możliwości pozyskiwania wysokoprocentowych koncentratów metali ziem rzadkich w Polsce. Aspekty surowcowo-technologiczne pozyskiwania metali ziem rzadkich w warunkach krajowych, Inżynieria Mineralna z. 2(40), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków. s. 93–100

Pełny tekst

 

J. HYDZIK-WIŚNIEWSKA, M. SMOK, A. WILK, E. HYCNAR, 2017 – Możliwość wykorzystania indyjskich materiałów skalnych w warunkach klimatycznych Polski, Inżynieria Mineralna z. 2(40), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków. s. 101–110

           Pełny tekst

 

T. SZCZYGIELSKI, J. J. HYCNAR, 2017 – Poligeneracja energii cieplnej, energii elektrycznej i produktów antropogenicznych, Inżynieria Mineralna z. 2(40), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków. s. 111–118

Pełny tekst

 

S. CIERPISZ, J. JOOSTBERENS, 2017 – Pomiar gęstości ośrodka w osadzarce z użyciem gęstościomierza radiometrycznego z licznikiem impulsów, Inżynieria Mineralna z. 2(40), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków. s. 119–126

Pełny tekst

 

J. PIELOT, 2017 – Poprawa dokładności wzbogacania węgla kamiennego w cyklonach ze wzbogacaniem wtórnym, Inżynieria Mineralna z. 2(40), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków. s. 127–138

Pełny tekst

 

J. PIELOT, 2017 – Wtórne wzbogacanie węgla kamiennego w osadzarkach i cyklonach wodnych, Inżynieria Mineralna z. 2(40), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków. s. 139–144

Pełny tekst

 

T. OLKUSKI, A. WYRWA, M. PLUTA, 2017 – Prognozy popytu na paliwa i energię w Polsce i na świecie, Inżynieria Mineralna z. 2(40), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków. s. 145–152

Pełny tekst

 

G. STROZIK, 2017 – Ocena wpływu odwadniania wyrobisk górniczych na stan zagrożenia występowaniem deformacji nieciągłych na obszarze północnej części niecki bytomskiej, Inżynieria Mineralna z. 2(40), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków. s. 153–162

Pełny tekst

 

 

Z. BURTAN, N. SCHMIDT-POLOŃCZYK, D. NOWAK-SENDEROWSKA, 2017 – Wykorzystanie modelu drzewa zdarzeń do tworzenia scenariuszy zagrożeń w górnictwie, Inżynieria Mineralna z. 2(40), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków. s. 163–170

Pełny tekst

 

Z. BURTAN, M. KAPUSTA, D. NOWAK-SENDEROWSKA, 2017 – Działania edukacyjne w zakresie bhp w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Inżynieria Mineralna z. 2(40), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków. s. 171–182

Pełny tekst

 

M. KAPUSTA, 2017 – Wpływ osób dozoru górniczego na poprawę warunków bhp, Inżynieria Mineralna z. 2(40), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków. s. 183–194

Pełny tekst

 

M. KĘSEK, 2017 – Visual Basic jako narzędzie monitorowania i analizy pracy maszyn, Inżynieria Mineralna z. 2(40), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków. s. 195–200

Pełny tekst

 

J. J. HYCNAR, K. HONYSCH, B. TORA, S. BUDZYŃ, 2017 – Charakterystyka fizyko-chemiczna wybranych paliw alternatywnych i ich mieszanin z paliwami węglowymi, Inżynieria Mineralna z. 2(40), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków. s. 201–206

Pełny tekst

 

I. JONEK-KOWALSKA, 2017 – Zmienność uwarunkowań rynkowych jako źródło ryzyka w planowaniu produkcji górniczej i jej ekonomicznych rezultatów, Inżynieria Mineralna z. 2(40), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków. s. 207–214

Pełny tekst

 

P. MAŁKOWSKI, 2017 – Zarządzanie monitoringiem zagrożeń w górnictwie, Inżynieria Mineralna z. 2(40), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków. s. 215–224

Pełny tekst

 

A. SOŁTYS, B. GOŁĄBEK, T. ŻOŁĄDEK, 2017 – Zastosowanie informatycznych systemów firmy Austin Powder do optymalizacji odpalania siatek wieloszeregowych z użyciem zapalników elektronicznych E*Star, Inżynieria Mineralna z. 2(40), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków. s. 225–236

Pełny tekst

 

E. BRZYCHCZY, 2017 – Wykorzystanie eksploracji procesów w przedsiębiorstwie, Inżynieria Mineralna z. 2(40), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków. s. 237–244

Pełny tekst

 

P. STRZAŁKOWSKI, R. ŚCIGAŁA, M. D. CHUDEK, 2017 – Rekultywacja zdegradowanego terenu pogórniczego na przykładzie wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, Inżynieria Mineralna z. 2(40), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków. s. 245–250

Pełny tekst

 

J. J. HYCNAR, 2017 – Nowa technologia wydzielania koncentratów węglowych z odcieków z wirówek odwadniających flotokoncentraty, Inżynieria Mineralna z. 2(40), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków. s. 251–264

Pełny tekst

 

M. PODOBIŃSKA-STANIEC, 2017 – Szkolenia pracowników jako forma rozwoju kapitału intelektualnego spółek węglowych, Inżynieria Mineralna z. 2(40), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków. s. 265–270

Pełny tekst

 

G. JAHN, P. KŁÓSKO, M. TWARDOSZ, J. PYRA, 2017 – Przegląd i charakterystyka wybranych metod strzelania gładko-ściennego w górnictwie odkrywkowym i podziemnym, Inżynieria Mineralna z. 2(40), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków. s. 271–280

Pełny tekst

 

K. TUPEK-MUROWANY, A. MŁYNARCZYKOWSKA, 2017 – Flotacja w zasolonych wodach technologiczne ułatwienie czy środowiskowy problem, Inżynieria Mineralna z. 2(40), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków. s. 281–292

Pełny tekst

 

V. MUSTAFIN, A. BIESSIKIRSKI, D. TERPÁK, V. ROMANOV, D. SUKHOV, 2017 – Zastosowanie analizy fotogrametrycznej oraz wskaźnika Hazena do oceny fragmentacji urobku w rosyjskich kopalniach rud, Inżynieria Mineralna z. 2(40), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków. s. 293–302

Pełny tekst

 

A. BIESSIKIRSKI, D. TERPÁK, M. DWORZAK, J. PYRA, M. TWARDOSZ, 2017 – Wpływ parametrów geometrycznych robót strzałowych na stopień rozdrobnienia urobku przy eksploatacji magnezytu systemem komorowo-filarowym, Inżynieria Mineralna z. 2(40), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków. s. 303–312

Pełny tekst

 

K. STALA-SZLUGAJ, Z. GRUDZIŃSKI, 2017 – Import oraz eksport węgla kamiennego i ich wpływ na zapotrzebowanie energetyki zawodowej w Polsce, Inżynieria Mineralna z. 2(40), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków. s. 313–320

Pełny tekst

 

B. TRZASKUŚ-ŻAK, A. ŻAK, 2017 – Optymalizacja struktury produkcji kopalni z uwzględnieniem kosztów stałych i zmiennych, Inżynieria Mineralna z. 2(40), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków. s. 321–326

         Pełny tekst

 

 

I. BAIC, W. BLASCHKE, 2017 – Coal Preparation in Poland – Development Trends for Increasing Production Effi ciency, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(40). Pp. 7-14

Full text

 

A. WIENIEWSKI, Z. MYCZKOWSKI, 2017 – Achievements and Participation in the Development of Mineral Processing and Waste Utilization of the Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(40). Pp. 15-24

Full text

 

J. PIELOT, 2017 – Achievements of the Department of Electrical Engineering and Automatics of Silesian University of Technology in the scope of automation of hard coal processing, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(40) pp. 25-28.

Full text

 

G. SEMENIUK, G. PAWLAK, M. ŚWIERCZ, 2017 – Innovative and Modern Solutions of Modern Mechanical Processing of Coal on the Example of LW Bogdanka S.A., Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(40). Pp 29-38

Full text

 

 WRÓBEL, A. FRAŚ, R. PRZYSTAŚ, J. J. HYCNAR, B. TORA, 2017  – By-products of Coal Enrichment as a Source of Fuel and Aggregates. Management of Post-Production Waste in the Mines of the Southern Concern Coal Company, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(40). pp 39-46

Full text

 

W.CEBO, 2017 – Current State and Main Directions of Development of Hard Coal Processing in the Polish Mining Group sp. z o.o., Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(40), pp. 47-60

Full text

 

P.PASIOWIEC, B. TORA, J. WAJS, K. BAŃCZYK, L. STRĄCZYŃSKI, 2017 – Screening as a Key Element of Construction of Machinery Used in Processing Processes for Obtaining Optimum Product Parameters, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(40), pp.61-72

Full text

 

 

P.MYSZKOWSKI, 2017 – Money-Saving and Innovative Products and Systems Used in Minerals Processing – Selection, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(40), pp.73-80

Full text

 

  

S. PIETRZYK, B. TORA, 2017 – Processing of Non-Ferrous Metals Secondary Raw Materials in Poland – Trends, Opportunities and Threats, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(40), pp.81-92

Full text

  

A. JAROSIŃSKI, B. TORA, 2017 – Material and Technological Aspects of Rare Earth Metals Acquisition in Poland, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(40),pp.93-100

Full text

 

 

 

J. HYDZIK-WIŚNIEWSKA, M. SMOK, A. WILK, E. HYCNAR, 2017 – Possibility of Using Indian Rock Material in Climatic Conditions of Poland, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(40), pp. 101-110

Full text

 

T. SZCZYGIELSKI, J. J. HYCNAR, 2017 – Poly-Generation of Thermal Energy, Electricity and Anthropogenic Products, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(40), pp.111-118

Full text

 

 

S. CIERPISZ, J. JOOSTBERENS, 2017 – Measurement of a Media Density in a Jig Using Radiometric Density Meter with a Counter of Pulses, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(40), pp. 119-126

Full text

 

J. PIELOT, 2017 – Improving the Accuracy of Coal Enrichment in Cyclones with Secondary Enrichment, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(40),  127-138

Full text

 

J. PIELOT, 2017 – Secondary Enrichment of Coal in Jigs and Water Cyclones, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(40), pp. 139-144

Full text

 

T. OLKUSKI, A. WYRWA, M. PLUTA, 2017 – Forecasts of Demand for Fuels and Energy in Poland and in the World, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(40), 145-152

Full text

 

G. STROZIK, 2017 – Assessment of Infl uence of Mine Drainage on the Sinkhole Occurrence Risk in The Northern part of Bytom Trough, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(40),  153-162,

Full text

 

 

Z. BURTAN, N. SCHMIDT-POLOŃCZYK, D. NOWAK-SENDEROWSKA, 2017 – The Application of Event Tree Analysis for Creating Hazard Scenarios in the Mining Industry, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(40), 163-170,

Full text

 

Z. BURTAN, M. KAPUSTA, D. NOWAK-SENDEROWSKA, 2017 – Teaching Occupational Safety and Health at AGH University of Science and Technology in Krakow, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(40), pp.171-182

Full text

 

M. KAPUSTA, 2017 – Impact of Mining Executives on Improving Occupational Safety and Health, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(40), pp.183-194

 Full text

 

M. KĘSEK, 2017 – Visual Basic as a Tool for Monitoring and Analyzing Machines, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(40), pp.195-200,

Full text

 

J. J. HYCNAR, K. HONYSCH, B. TORA, S. BUDZYŃ, 2017 – Physico-chemical Characteristics of Selected Alternative Fuels and their Mixtures with Carbon Fuels, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(40), pp. 201-206

Full text

 

 I. JONEK-KOWALSKA, 2017 – Variability of Market Conditions as a Source of Risk in The Planning of Mining Production and its Economic Results, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(40), pp.201-214

 Full text

 

P. MAŁKOWSKI, 2017 – Management of Mining Hazard Monitoring, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(40), pp. 215-224

Full text

 

 A. SOŁTYS, B. GOŁĄBEK, T. ŻOŁĄDEK, 2017 – The application of Austin Powder Company IT Systems to Optimize the Firing of Multiple-Row Patterns Using E*Star Electronic Detonators, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(40), pp.225-236,

 Full text

 

E. BRZYCHCZY, 2017 – Use of Process Mining Techniques in an Enterprise, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(40), pp.237-244,

 Full text

 

 

P. STRZAŁKOWSKI, R. ŚCIGAŁA, M. D. CHUDEK, 2017 – Reclamation of Post-Mining Wasteland on the Example of Silesia Park in Chorzów, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(40), pp.245-250,

 Full text

 

J. J. HYCNAR, 2017 – The New Technology of Separation of Coal Concentrates from Centrifugal Filtrate, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(40), pp.251-264, 

Full text

 

M. PODOBIŃSKA-STANIEC, 2017 – Employee Training System as a Form of Intellectual Capital Development in Mining Companies, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(40) pp. 265-270,

 Full text

 

 

G. JAHN, P. KŁÓSKO, M. TWARDOSZ, J. PYRA, 2017 – Overview and Characteristics of Selected Smooth Blasting Methods in Surface and Underground Mining, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(40), pp. 271-280,

 Full text

  

K. TUPEK-MUROWANY, A. MŁYNARCZYKOWSKA, 2017 – The Flotation of Saline Waters in Technological Facilities or Environmental Problems, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(40), pp. 281-292, 

Full text

 

V. MUSTAFIN, A. BIESSIKIRSKI, D. TERPÁK, V. ROMANOV, D. SUKHOV, 2017 – Application of Photogrammetry Analysis and Hazen’s Index in Evaluation of Muck Pile Fragmentation Obtained in Russian Ore Mines, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(40), pp.293-302

Full text

 

A. BIESSIKIRSKI, D. TERPÁK, M. DWORZAK, J. PYRA, M. TWARDOSZ, 2017 – Influence of Blasting Works Parameters on the Magnesite Size Distribution Obtained by Room and Pillar Mining, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(40), pp. 302-312,

Full text

 

K. STALA-SZLUGAJ, Z. GRUDZIŃSKI, 2017 – Import and Export of Hard Coal and Their Impact on the Demand of the Power Industry in Poland, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(40), pp. 313-320

Full text

 

B. TRZASKUŚ-ŻAK, A. ŻAK, 2017 – Optimizing Mine Production Structure Taking into Account Fixed and Variable Costs, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(40), pp. 321-326,

Full text