Rok 2018; Zeszyt Nr 1 (41)

 

 

LÄNGAUER, D. ČABLÍK, V., 2018 – Metoda otrzymywania zeolite z popiołów lotnych, Inżynieria Mineralna z. 1(41), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, str 7-12, DOI: 10.29227/IM-2018-01-01,

          Pełny tekst

 

P. PASIOWIEC, B. TORA, J. WAJS, K. BAŃCZYK, L. STRĄCZYŃSKI, 2018 – Sita jako podstawowy element procesów przeróbczych. 30 lat sit przemysłowych Progress Eco., Inżynieria Mineralna Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, z. 1(41), s. 13–34, DOI: 10.29227/IM-2018-01-02

                  Pełny tekst

 P. FOLTOVÁ, S. HEVIÁNKOVÁ, J.CHROMÍKOVÁ, A. KAŠPÁRKOVÁ, 2018 Zwiększenie stężenia azotanów w wodach gruntowych w wybranych lokalizacjach

w Regionie Śląsko-Morawskim oraz Ołomunckim w Czechach, Inżynieria Mineralna Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, z. 1(41) s. 35–38., DOI: 10.29227/IM-2018-01-03

 Pełny tekst

 

A. J. GUŢĂ, M. M. CHIŞ, 2018 – Kierunki modernizacji zarządzania organizacjami publicznymi w Rumunii, Inżynieria Mineralna Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, z. 1(41), s. 39–42, DOI: 10.29227/IM-2018-01-04

     Pełny tekst

 

J.DVOŘÁČEK, R. SOUSEDÍKOVÁ, Z. KUDELOVÁ, Z. JUREKOVÁ, 2018 – Rynek surowców krytycznych i jego wpływ na ceny minerałów, Inżynieria MineralnaWyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, z. 1(41), s. 43–46, DOI: 10.29227/IM-2018-01-05,

                  Pełny tekst

 

T. GULER, V. DENIZ, E. POLAT, 2018 – Hydrofobowość galeny z ovabulbumin i dithiophospinate w odniesieniu do ich potencjalnej reakcji, Inżynieria Mineralna Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, z. 1(41), s. 47–52, DOI: 10.29227/IM-2018-01-06

                  Pełny tekst

 

I. JANÁKOVÁ, V. ČABLÍK, A. KAŠPÁRKOVÁ, 2018 – Zachowanie macerałów w procesie flotacji węgla kamiennego, Inżynieria Mineralna Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, z. 1(41), s. 53–56, DOI: 10.29227/IM-2018-01-07

                  Pełny tekst

 

Š. KROČOVÁ, 2018 – Ekosystemy wodne i ich długofalowy związek w zakresie zrównoważonego rozwoju w Republice Czeskiej, Inżynieria Mineralna Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, DOI: z. 1(41) , s. 57–60, 10.29227/IM-2018-01-08

                  Pełny tekst

 

L. BLÁHOVÁ, M. MUCHA, Z. NAVRÁTILOVÁ, S. BUDZYŃ, B. TORA, 2018 – Odpady przemysłowe jako potencjalne sorbenty metali ciężkich, Inżynieria Mineralna Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, z. 1(41), s. 61–66, DOI: 10.29227/IM-2018-01-09

                  Pełny tekst

 

 G. BEDEKOVIĆ, I. SOBOTA, J. LASIĆ, 2018 – Separacja miedzi z kabli telefonicznych za pomocą metody wzbogacania grawitacyjnego, Inżynieria Mineralna Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, z. 1(41), s. 67–72, DOI: 10.29227/IM-2018-01-10

                  Pełny tekst

 

J. JENČÁROVÁ, A. LUPTÁKOVÁ, 2018 – Mikrobiologiczny beztlenowy proces redukcji siarczanów do przygotowania sorbentu, Inżynieria Mineralna Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, z. 1(41), s. 73–76, DOI: 10.29227/IM-2018-01-11

                  Pełny tekst

 

V. DENIZ, T. GULER, 2018 – Wybielania koncentratów barytu po wzbogacaniu grawitacyjnym i magnetycznym,  Inżynieria Mineralna Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, z. 1(41), s. 77–82, DOI: 10.29227/IM-2018-01-12

                  Pełny tekst

 

O. V. BOLD, S. MANGU, M. MORAR, R. C. HERBEI, 2018 – Wybielania koncentratów barytu po wzbogacaniu grawitacyjnym i magnetycznym, Inżynieria Mineralna Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, z. 1(41), s. 83–86, DOI: 10.29227/IM-2018-01-13

                  Pełny tekst

 

J. RŮŽIČKOVÁ, M. ŠAFÁŘ, H. RACLAVSKÁ, H. ŠKROBÁNKOVÁ, K. RACLAVSKÝ, 2018 – Związki organiczne uwalniane w czasie termicznego rozkładu kompozytów drzewnych, Inżynieria Mineralna Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, z. 1(41), s. 87–92, DOI: 10.29227/IM-2018-01-14

                  Pełny tekst

 D. ZMIJKOVÁ, M. KOLIBA, K. RACLAVSKÝ, 2018 – Ocena ryzyka dla zdrowia ludzkiego w odniesieniu do metali ciężkich związanych z materią cząstek stałych, Inżynieria Mineralna Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, z. 1(41), s. 93–98, DOI: 10.29227/IM-2018-01-15

                  Pełny tekst

 

V. ZÝVAL, Z. KŘENOVÁ, M. RAUS, V. ŠTRUPL, V. ZÝVAL jun., J. ZÝVALOVÁ, 2018 – Skutki usuwaniu lodu za pomocą soli w obszarach chronionych: Monitorowanie jakości wody w dorzeczu wraz z analizą występowania rzadkiego perłowego omułka, Inżynieria Mineralna Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, z. 1(41), s. 99–102, DOI: 10.29227/IM-2018-01-16

                  Pełny tekst

 E. KOROTENKO, J. HENDRYCH, P. MAŠÍN, 2018 – Zestalanie osadów z oczyszczania ścieków, Inżynieria Mineralna Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin,  z. 1(41), s. 103–110, DOI: 10.29227/IM-2018-01-17

                  Pełny tekst

 

J. BRIANČIN, B. DOLNÍK, M. FABIÁN, I. KOLCUNOVÁ, J. KURIMSKÝ, J. DŽMURA, R. CIMBALA, 2018 – Monitorowanie zanieczyszczenia środowiska na izolatorach wysokiego napięcia, Inżynieria MineralnaWyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, z. 1(41),  s. 111–114, DOI: 10.29227/IM-2018-01-18

                  Pełny tekst

 

Ö. YAŞAR, T. USLU, 2018 – Wpływ wielkości ziaren na odzyskiwanie drobnego węgla z odpadów w procesie aglomeracji olejowej, Inżynieria Mineralna Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, z. 1(41), s. 115–118,, DOI: 10.29227/IM-2018-01-19

                  Pełny tekst

 

I. BREZÁNI, M. SISOL, M. VAĽKOVÁ, M. MARCIN, 2018 – Wzbogacanie odpadów bogatych w magnezyt zdeponowanych na składowisku, Inżynieria Mineralna Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, z. 1(41), s. 119–124,, DOI: 10.29227/IM-2018-01-20

                  Pełny tekst

 

I. BREZÁNI, M. SISOL, M. MARCIN, 2018 – Wpływ heksametafosforanu sodu na kinetykę flotacji naturalnej rudy talkowej, Inżynieria Mineralna Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, z. 1(41), s. 125–130, DOI: 10.29227/IM-2018-01-21

                  Pełny tekst

 

J. SKŘÍNSKÝ, J. VEREŠ, J. KOLONIČNÝ, 2018 Charakterystyka wybuchowa gazu wielkopiecowego, Inżynieria Mineralna, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin,  z. 1(41),  s. 131–136, DOI: 10.29227/IM-2018-01-22

                  Pełny tekst

 

T. ŠPALDON, J. HANČUĽÁK, O. ŠESTINOVÁ,  L. FINDORÁKOVÁ, 2018 – Oczyszczanie AMD (kwaśnych odcieków z kopalń) z kopalni Old Smolník przez związki glinu i baru, Inżynieria Mineralna Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, z. 1(41), s. 137–140, DOI: 10.29227/IM-2018-01-23

                  Pełny tekst

 

I. BAIC, W. BLASCHKE, 2018 – Wstępne badania nad zmniejszeniem zawartości rtęci w węglu energetycznym za pomocą pneumatycznego stożka wibracyjnego, Inżynieria Mineralna, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, z. 1(41), s. 141–149, DOI: 10.29227/IM-2018-01-24

                  Pełny tekst

 

R. C. HERBEI, M. V. HERBEI, A. MATEI, E. C. DUNCA, 2018 – Metody analizy przestrzennej danych rastrowych stosowanych w systemach informacji geograficznej, Inżynieria Mineralna, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin,  z. 1(41), s. 151–158, DOI: 10.29227/IM-2018-01-25

                  Pełny tekst

 I. KOROLEV, 2018 – Recykling przerostów węglowych – droga do zwiększenia wydajności koncentratu handlowego, Inżynieria Mineralna,  Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, z. 1(41), s. 159–164,  DOI: 10.29227/IM-2018-01-26

                  Pełny tekst

 

A. SVETLOV, D. MAKAROV, S. POTAPOV, D. NEKIPELOV, S. SELEZNEV, N. PARSHINA, V. MASLOBOEV, 2018 – Badanie interakcji wód drenarskich z impregnowanymi rudami miedzi i niklu, Inżynieria Mineralna,  Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin,  z. 1(41), s. 165–171, DOI: 10.29227/IM-2018-01-27

                  Pełny tekst

 

A. SVETLOV, D. MAKAROV, P. PRIPACHKIN, A. USOV, A. POTOKIN, A. GORYACHEV, 2018 – Metody zwiększenia odzysku metali nieżelaznych z niskiej jakości rudy miedziowo niklowej przed ługowaniem na hałdzie, Inżynieria Mineralna, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, z. 1(41), s. 173–177, DOI: 10.29227/IM-2018-01-28

                  Pełny tekst

 

P. CZAJA, 2018 – Światowe trendy w kształceniu kadr na potrzeby inżynierii mineralnej i górnictwa, Inżynieria Mineralna, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, z. 1(41), s. 179–188, DOI: 10.29227/IM-2018-01-29

                  Pełny tekst

 

T. GAWENDA, D. SARAMAK, 2018 – Analiza procesu przesiewania metalurgicznych odpadów cynkowych w przesiewaczu wibracyjnym, Inżynieria Mineralna,Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, z. 1(41),  s. 189–194, DOI: 10.29227/IM-2018-01-30

                  Pełny tekst

 

 P. BOGACZ, 2018 – Propozycja zmian w prawie dotyczących wykorzystania paliw stałych do indywidualnego ogrzewania mieszkań w Polsce w aspekcie maksymalizacji efektów ekologicznych, społecznych i ekonomicznych, Inżynieria Mineralna, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin z. 1(41), s. 195–202,  DOI: 10.29227/IM-2018-01-31

                  Pełny tekst

 

S. OZHIGIN, S. OZHIGINA, D. OZHIGIN, 2018 – Metoda obliczania stabilności stoków kopalni odkrywkowych  złożonych struktur osadowych, Inżynieria Mineralna, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin z. 1(41), s. 203–208, , DOI: 10.29227/IM-2018-01-32

                  Pełny tekst

 

P. KANTOR, B. ŠVÉDOVÁ, J. DROZDOVÁ, H. RACLAVSKÁ, M. KUCBEL, K. RACLAVSKY, 2018 – Porównanie współczynników wzbogacania metali ciężkich w miejskich pyłach i aerozolach powietrznych, Inżynieria Mineralna, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin,  z. 1(41), s. 209–216, DOI: 10.29227/IM-2018-01-33

                  Pełny tekst

 

S. TOMASIEWICZ, J. BIEGAŃSKA, 2018 – Badanie środka rozprężnego w warunkach imitujących podziemie kopalni węgla kamiennego, Inżynieria Mineralna Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, z. 1(41), s. 217–220, DOI: 10.29227/IM-2018-01-34,

                  Pełny tekst

 

W. KĘPYS, E. WISŁA-WALSH, J. MATUSIK, 2018 – Badania chemiczne popiołów lotnych i żużli ze spalania odpadów niebezpiecznych, Inżynieria Mineralna, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin,  z. 1(41), s. 221–233, DOI: 10.29227/IM-2018-01-35

                  Pełny tekst

 

A. MANOWSKA, M. MAZUREK, 2018 – Analiza wpływu różnych rodzajów separatorów na proces wzbogacania klasy drobnoziarnistego węgla pod względem jakościowej i ilościowej analizy produktów separacji, Inżynieria Mineralna, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin,   No 1(41), s. 235–243, DOI: 10.29227/IM-2018-01-36

                  Pełny tekst

 

M. KAPUSTA, M. SUKIENNIK, P. BĄK, 2018 – Efektywność funkcjonowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w kształtowaniu kultury organizacji, Inżynieria Mineralna, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin , No 1(41),  s. 245–254, DOI: 10.29227/IM-2018-01-37

                  Pełny tekst

 

M. BOROWSKI, Z. KUCZERA, J. CHUDY, 2018 – Proekologiczne wykorzystanie metanu z odmetanowania kopalń do produkcji energii elektrycznej i ciepła, Inżynieria Mineralna, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin,  , No 1(41), s. 255–261,  DOI: 10.29227/IM-2018-01-38

                  Pełny tekst

 

A. ZHARMENOV, S. YEFREMOVA, Y. SUKHARNIKOV, L. BUNCHUK, A. KABLANBEKOV, K. ANARBEKOV, D. MURTAZAYEVA, Y. YESSENGARAYEV, 2018 – Materiały węglowe z łupin ryżowych: produkcja i zastosowanie w przemyśle i rolnictwie, Inżynieria Mineralna,  Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin,  No 1(41), s. 263–274, DOI: 10.29227/IM-2018-01-39

                  Pełny tekst

 W. MIJAŁ, 2018 Górnictwo węglowe oraz przeróbka węgla w Wietnamie, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), s. 275–286, DOI: 10.29227/IM-2018-01-40

                  Pełny tekst

 

Z. KUCZERA, B. PTASZYŃSKI, 2018 – Ograniczenie zapylenie w przodku drążonego wyrobiska w LW „Bogdanka” S.A., Inżynieria Mineralna, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin,   No 1(41), s. 287–292, DOI: 10.29227/IM-2018-01-41

                  Pełny tekst

 

Z. KUCZERA, B. PTASZYŃSKI, 2018 – Werykacja nowego rozwiązania technicznego ograniczającego zapylenie w przodku drążonego wyrobiska w LW „Bogdanka” S.A., Inżynieria Mineralna, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin,   No 1(41), s. 293–298, DOI: 10.29227/IM-2018-01-42

                  Pełny tekst

 

J. PIWOWOŃSKA, S. PIETRZYK, 2018 – Metody unieszkodliwiania arsenu z roztworów wodnych ze szczególnym uwzględnieniem metalurgii miedzi – przegląd literaturowy, Inżynieria Mineralna , Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin,   No 1(41), s. 299–313, DOI: 10.29227/IM-2018-01-43

                  Pełny tekst

 

A. JAROSIŃSKI, J. KULCZYCKA, 2018 – Ocena możliwości pozyskiwania niektórych surowców krytycznych w Polsce w związku z realizacją koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym, Inżynieria Mineralna, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin,  No 1(41), s. 315–324, DOI: 10.29227/IM-2018-01-44

                  Pełny tekst

 S. ŻELAZNY, N. IWASZCZUK, A. JARZĘCKA, 2018 – Wybrane aspekty i analiza ryzyka pozyskiwania energii elektrycznej z biomasy, Inżynieria Mineralna, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin,  No 1(41), s. 325–332, DOI: 10.29227/IM-2018-01-45

                  Pełny tekst

 

 

 

Annals 2018; No 1 (41)

 

 

LÄNGAUER, D. ČABLÍK, V., 2018 – Preparation of synthetic zeolites from fly ash Inżynieria Mineralna z. 1(41),p. 7-12, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-01-01,

             Full text

 

 

P. PASIOWIEC, B. TORA, J. WAJS, K. BAŃCZYK, L. STRĄCZYŃSKI, 2018 – Achievements and Participation in the Development of Mineral Processing and Waste Utilization of the Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41) p. 13–34, DOI: 10.29227/IM-2018-01-02

                  Full text

 

P. FOLTOVÁ, S. HEVIÁNKOVÁ, J.CHROMÍKOVÁ, A. KAŠPÁRKOVÁ, 2018 – Increased Concentrations of Nitrates in Groundwater in Selected Localities of the Moravian Silesian and Olomouc Regions in the Czech Republic, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41),  p. 35–38, DOI: 10.29227/IM-2018-01-03

                  Full text

 

 A. J. GUŢĂ, M. M. CHIŞ, 2018 – The Modernization Directions of the Public Organizations Management in Romania, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 39–42, DOI: 10.29227/IM-2018-01-04

                  Full text

 

 

J.DVOŘÁČEK, R. SOUSEDÍKOVÁ, Z. KUDELOVÁ, Z. JUREKOVÁ, 2018 – Market for Critical Raw Materials and its Inuence on Mineral Prices, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 43–46, DOI: 10.29227/IM-2018-01-05,

                  Full text

 

 T. GULER, V. DENIZ, E. POLAT, 2018 – Hydrophobicity of Galena with Ovabulbumin and Dithiophospinate in Relation to its Potential Response, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 47–52, DOI: 10.29227/IM-2018-01-06

                  Full text

 

 

 

I. JANÁKOVÁ, V. ČABLÍK, A. KAŠPÁRKOVÁ, 2018 – Behavior of Macerals in the Process of Hard Coal Flotation, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), DOI: 10.29227/IM-2018-01-07

                  Full text

 

 

Š. KROČOVÁ, 2018 – Aquatic Ecosystems and their Long-Term Sustainability Relationship in the Czech Republic, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 57–60, DOI: 10.29227/IM-2018-01-08

                  Full text

 

 

L. BLÁHOVÁ, M. MUCHA, Z. NAVRÁTILOVÁ, S. BUDZYŃ, B. TORA, 2018 – Industrial Wastes as Potentional Sorbents of Heavy Metals, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 61–66, DOI: 10.29227/IM-2018-01-09

                  Full text

 

 

G. BEDEKOVIĆ, I. SOBOTA, J. LASIĆ, 2018 – Separation of Copper from Telephone Cables by Gravity Concentration, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 67–72, DOI: 10.29227/IM-2018-01-10

                  Full text

 

J. JENČÁROVÁ, A. LUPTÁKOVÁ, 2018 – Anaerobic Sulphate-Reducing Microbial Process Used for Sorbent Preparation, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 73–76, DOI: 10.29227/IM-2018-01-11

                  Full text

 

 

 

V. DENIZ, T. GULER, 2018 – Production of White Barite from Barite Concentrates of Shaking Tables by Bleaching Process after Magnetic Methods, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 77–82, DOI: 10.29227/IM-2018-01-12

                  Full text

 

 

O. V. BOLD, S. MANGU, M. MORAR, R. C. HERBEI, 2018 – Influence of Coal Dust on the Performances of the Boilers Within Heating Plants, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 83–86, DOI: 10.29227/IM-2018-01-13

                  Full text

 

 

 J. RŮŽIČKOVÁ, M. ŠAFÁŘ, H. RACLAVSKÁ, H. ŠKROBÁNKOVÁ, K. RACLAVSKÝ, 2018 – Organic Compounds Released by Thermal Decomposition of Wood Composite, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 87–92, DOI: 10.29227/IM-2018-01-14

                  Full text

 

 D. ZMIJKOVÁ, M. KOLIBA, K. RACLAVSKÝ, 2018 – Human Health Risk Assessment of Heavy Metals Bound on Particulate Matter, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 93–98, DOI: 10.29227/IM-2018-01-15

                  Full text

 

 

 

  V. ZÝVAL, Z. KŘENOVÁ, M. RAUS, V. ŠTRUPL, V. ZÝVAL jun., J. ZÝVALOVÁ, 2018 – Eects of Deicing Salt in Protected Areas: Water Quality Monitoring in the River Basin with the Occurrence of a Rare Pearl Mussel, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 99–102, DOI: 10.29227/IM-2018-01-16

                  Full text

 

  E. KOROTENKO, J. HENDRYCH, P. MAŠÍN, 2018 – Solidication of Sludge from Waste Water Treatment, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 103–110, DOI: 10.29227/IM-2018-01-17

                  Full text

 

 J. BRIANČIN, B. DOLNÍK, M. FABIÁN, I. KOLCUNOVÁ, J. KURIMSKÝ, J. DŽMURA, R. CIMBALA, 2018 – Environmental Pollution Monitoring on High-Voltage Insulators, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 111–114, DOI: 10.29227/IM-2018-01-18

                  Full text

 

 

Ö. YAŞAR, T. USLU, 2018 – Eect of Particle Size in Recovering of Coal Fines from Washery Tailings by Oil Agglomeration, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 115–118, DOI: 10.29227/IM-2018-01-19

                  Full text

 

 

I. BREZÁNI, M. SISOL, M. VAĽKOVÁ, M. MARCIN, 2018 – Processing of Magnesite Rich Flotation Waste Deposited on a Heap, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 119–124, DOI: 10.29227/IM-2018-01-20

                  Full text

 

 

I. BREZÁNI, M. SISOL, M. MARCIN, 2018 – The Eect of Sodium Hexametaphosphate on Natural Flotation Kinetics of Talc Ore, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 125–130, DOI: 10.29227/IM-2018-01-21

                  Full text

 

J. SKŘÍNSKÝ, J. VEREŠ, J. KOLONIČNÝ, 2018 – Explosion Characteristics of Blast Furnace Gas, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 131–136, DOI: 10.29227/IM-2018-01-22

                  Full text

 

 

 

T. ŠPALDON, J. HANČUĽÁK, O. ŠESTINOVÁ,  L. FINDORÁKOVÁ, 2018 – Treatment of AMD from Old Smolník Mine by Aluminium and Barium Compounds, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41),  p. 137–140, DOI: 10.29227/IM-2018-01-23

                  Full text

 

 

I. BAIC, W. BLASCHKE, 2018 – Preliminary Study on The Reduction of Mercury Content in Steam Coal by Using a Pneumatic Vibrating Concentrating Table, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 141–149,  DOI: 10.29227/IM-2018-01-24

                  Full text

 

 

 

R. C. HERBEI, M. V. HERBEI, A. MATEI, E. C. DUNCA, 2018 – Spatial Analysis Methods of Raster Data Used into the Geographical Information Systems, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 151–158, DOI: 10.29227/IM-2018-01-25

                  Full text

 

 

I. KOROLEV, 2018 – Coal Middlings Recycling a Route for Increasing the Yield of Sellable Concentrate, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 159–164, DOI: 10.29227/IM-2018-01-26

                  Full text

 

 A. SVETLOV, D. MAKAROV, S. POTAPOV, D. NEKIPELOV, S. SELEZNEV, N. PARSHINA, V. MASLOBOEV, 2018 – A Study of Interaction of Mine Drainage Waters with Impregnated Copper-Nickel Ores, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 165–171, DOI: 10.29227/IM-2018-01-27

                  Full text

 

 

A. SVETLOV, D. MAKAROV, P. PRIPACHKIN, A. USOV, A. POTOKIN, A. GORYACHEV, 2018 – Methods of Increasing the Recovery of Non-Ferrous Metals From the Low-Grade Copper-Nickel Ores for Heap Leaching, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 173–177, DOI: 10.29227/IM-2018-01-28

                  Full text

 

 

P. CZAJA, 2018 – World Trends in Human Resource Education for Mineral Engineering and Mining, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 179–188, DOI: 10.29227/IM-2018-01-29

                  Full text

 

 

T. GAWENDA, D. SARAMAK, 2018 – Assessment of the Process Efficiency for Metallurgical Zinc Waste Screening in Vibrating Screen, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 189–194, DOI: 10.29227/IM-2018-01-30

                  Full text

 

 

 P. BOGACZ, 2018 – Proposition of Changes in the Law Governing the Combustion of Solid Fuels in Individual Energy Source used by Households in Poland in Terms of Maximizing Environmental, Social and Economic Eects, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 195–202, DOI: 10.29227/IM-2018-01-31

                  Full text

 

 

S. OZHIGIN, S. OZHIGINA, D. OZHIGIN, 2018 – Method of Computing Open Pit Slopes Stability of Complicated-Structure Deposits, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 203–208, DOI: 10.29227/IM-2018-01-32

                  Full text

 

 

P. KANTOR, B. ŠVÉDOVÁ, J. DROZDOVÁ, H. RACLAVSKÁ, M. KUCBEL, K. RACLAVSKY, 2018 – Comparison of Enrichment Factors for Heavy Metals in Urban Street Dust and Air Aerosols, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 209–216, DOI: 10.29227/IM-2018-01-33

                  Full text

 

 

S. TOMASIEWICZ, J. BIEGAŃSKA, 2018 – Testing of the Expansion in Conditions Imitating the Underground Coal Mine, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 217–220, DOI: 10.29227/IM-2018-01-34,

                  Full text

  

W. KĘPYS, E. WISŁA-WALSH, J. MATUSIK, 2018 – Chemical Examination of Fly Ash and Bottom Ash Derived from Incineration of Hazardous Waste, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 221–233, DOI: 10.29227/IM-2018-01-35

                  Full text

 

 

 

 A. MANOWSKA, M. MAZUREK, 2018 – Analysis of Influence of Dierent Types of Separators on Fine Grain Coal Class Enrichment Process in Respect with Qualitative and Quantitative Analysis of Separation Products, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 235–243, DOI: 10.29227/IM-2018-01-36

                  Full text

 

M. KAPUSTA, M. SUKIENNIK, P. BĄK, 2018 – Eectiveness of Occupational Health and Safety Rules in Shaping Organizational Culture, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 245–254, DOI: 10.29227/IM-2018-01-37

                  Full text

 

 

 

M. BOROWSKI, Z. KUCZERA, J. CHUDY, 2018 – Pro-ecological Use of Methane from Methane Drainage for the Production of Electricity and Heat, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 255–261, DOI: 10.29227/IM-2018-01-38

                  Full text

 

 

A. ZHARMENOV, S. YEFREMOVA, Y. SUKHARNIKOV, L. BUNCHUK, A. KABLANBEKOV, K. ANARBEKOV, D. MURTAZAYEVA, Y. YESSENGARAYEV, 2018 – Carbonaceous Materials from Rice Husk: Production and Application in Industry and Agriculture, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 263–274, DOI: 10.29227/IM-2018-01-39

                  Full text

 

 W. MIJAŁ, 2018 – Coal Mining and Coal Preparation in Vietnam, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 275–286, DOI: 10.29227/IM-2018-01-40

                  Full text

 

 

 

Z. KUCZERA, B. PTASZYŃSKI, 2018 – Limiting Dust at the Working Face Driven at "Bogdanka" Coal Mine, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41),  p. 287–292, DOI: 10.29227/IM-2018-01-41

                  Full text

 

 

Z. KUCZERA, B. PTASZYŃSKI, 2018 – Verification of a New Technical Solution Limiting the Dust in the Working Face of Excavated Passage at "Bogdanka" Coal Mine, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 293–298, DOI: 10.29227/IM-2018-01-42

                  Full text

 

 

J. PIWOWOŃSKA, S. PIETRZYK, 2018 – Methods for the Disposal of Arsenic from Aqueous Solutions with Particular Emphasis on Copper Metallurgy - a Literature Review, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 299–313, DOI: 10.29227/IM-2018-01-43

                  Full text

 

 

A. JAROSIŃSKI, J. KULCZYCKA, 2018 – Possibilities of Obtaining Certain Critical Raw Materials in Poland in the Contex of Circular Economy Implementation, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 315–324, DOI: 10.29227/IM-2018-01-44

                  Full text

 

S. ŻELAZNY, N. IWASZCZUK, A. JARZĘCKA, 2018 – Selected Aspects and Analysis of the Risk of Acquiring Electricity from Biomass, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(41), p. 325–332 DOI: 10.29227/IM-2018-01-45

                  Full text

 

 

 

Rok 2018, Zeszyt Nr 2(42)

Annals 2018; No 2 (42)

 

Marek KĘSEK, Monika KLAŚ, Agnieszka ADAMCZYK, 2018 Przegląd symulacji komputerowych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-01.

               Pełny tekst

 

Beata TRZASKUŚ-ŻAK, 2018 – Implementacja metody wyrównania wykładniczego do prognozowania wielkości sprzedaży kopalni odkrywkowej surowców skalnych, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-02.

               Pełny tekst

 

 

Patrycja BĄK, Marta SUKIENNIK, 2018 – Rola Respect Index w zarządzaniu przedsiębiorstwem z sektora energetycznego, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-03.

               Pełny tekst

 

 

Patrycja BĄK, 2018 Czynniki determinujące poziom planowanej koncentracji produkcji węgla kamiennego w polskim górnictwie, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-04.

               Pełny tekst

 

 

Barbara KOWAL, Patrycja BĄK, Marta SUKIENNIK, 2018 – Dashboard – system miar wspomagających przedsiębiorstwo w osiąganiu jego celów, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-05.

               Pełny tekst

 

 

Dariusz FUKSA, 2018 – Konsolidacja przedsiębiorstw górniczych szansą na rentowność polskiego górnictwa, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-06.

               Pełny tekst

 

 

Edyta BRZYCHCZY, Dariusz KOSTKA, 2018 – Ocena poziomu dojrzałości procesowej kopalni podziemnej na wybranym przykładzie, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-07.

               Pełny tekst

 

 

Wiesław KOZIOŁ, Ireneusz BAIC, 2018 – Gornictwo skalne w Polsce – aktualny stan i uwarunkowania rozwoju, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-08.

               Pełny tekst

 

 

Stanisław PRUSEK, Marian TUREK, 2018 – Poprawa zarządzania przedsiębiorstwem wydobywczym warunkiem podniesienia efektywności produkcji węgla kamiennego, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-09.

               Pełny tekst

 

 

Małgorzata WYGANOWSKA, 2018 – Badanie korelacji między wiekiem a liczbą wypadków pracowników przedsiębiorstw górniczych w latach 2003–2017, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-10.

               Pełny tekst

 

 

Izabela JONEK-KOWALSKA, Aneta MICHALAK, 2018 – Ocena zmian efektywności wykorzystania kapitału w nowej formule funkcjonowania górnictwa, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-11.

               Pełny tekst

 

 

Aneta NAPIERAJ, 2018 – Ekonomiczne aspekty niezawodności procesów wydobywczych, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-12.

               Pełny tekst

 

 

Katarzyna TOBÓR-OSADNIK, 2018 – Pracownik kopalni węgla kamiennego w kontekście teorii pracy zespołowej Patricka Lencioniego, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-13.

               Pełny tekst

 

 

Barbara KOWAL, Robert RANOSZ, Marek KARKULA, Dominik KOWAL, 2018 – Zarządzanie procesowe w przedsiębiorstwach górniczych węgla kamiennego, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-14.

               Pełny tekst

 

 

Marta SUKIENNIK, Patrycja BĄK, 2018 – Wdrażanie rozwiązań Lean Management w świetle kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach branży energetycznej, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-15.

               Pełny tekst

 

 

Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA, 2018 – Czy polskie klastry energetyczne mają szansę stać się jednostkami niezależnymi od zewnętrznych dostaw energii oraz czy mogą stanowić organizmy samofinansujące?, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-16.

               Pełny tekst

 

 

Marta PODOBIŃSKA-STANIEC, Edyta BRZYCHCZY, 2018 – Modelowanie procesów biznesowych z uwzględnieniem kapitału intelektualnego organizacji, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-17.

               Pełny tekst

 

 

Dariusz FUKSA, 2018 – Wpływ uwarunkowań rynkowych na podejmowanie decyzji cenowych w kopalniach węgla kamiennego, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-18.

               Pełny tekst

 

 

Yuriy SUKHARNIKOV, Lara BUNCHUK, Svetlana YEFREMOVA, Кuanysh ANARBEKOV, 2018 – Produkcja krzemu ze źródeł alternatywnych, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-19.

               Pełny tekst

 

 

Shahin BARAMAJ, Krzysztof BARAŃSKI, 2018 –Koncepcja optymalizacji systemu monitoringu, lokalizacji sprzętu i załogi w podziemnych zakładach górniczych za pomocą wykorzystania innowacyjnego rozwiązania – „inteligentnego zegarka”, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-20.

               Pełny tekst

 

 

Katarzyna STALA-SZLUGAJ, 2018 – Uchwały antysmogowe w Polsce a ich oddziaływanie na zużycie węgla kamiennego w  gospodarstwach domowych, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-21.

               Pełny tekst

 

 

Wiktoria SOBCZYK, Karol GRZEBINOGA, 2018 – Zagospodarowanie terenu odkrywkowej kopalni żwiru w Radłowie, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-22.

               Pełny tekst

 

 

Anna SOŁTYS, 2018 – Firing Explosive Charges with Millisecond Delay in Surface Mining – Historical Outline, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-23.

               Pełny tekst

 

 

Silvia GAŠINCOVÁ, Juraj GAŠINEC, Ľubica HUDECOVÁ, Pavel ČERNOTA, Hana STAŇKOVÁ, 2018 – Analiza możliwości wykorzystania danych ze starych map katastralnych w celu uaktualnienia danych w katastrze, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-24.

               Pełny tekst

 

 

Marian HOLUB, Magdalena BALINTOVA, Petra PAVLIKOVA, 2018 – Wieloetapowy proces oczyszczania kwaśnych wód z drenażu kopalni – propozycja i weryfikacja, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-25.

               Pełny tekst

 

 

Simona MATUŠKOVÁ, Adam PAWLICZEK, Michal ČERVINKA, 2018 – Zarządzanie i marketing w turystyce – Perspektywiczny rozwój lotniska im. Leoše Janáčka Ostrava, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-26.

               Pełny tekst

 

 

Zdeněk HRŮZEK, Vítězslav KOŠŇOVSKÝ, Filip GRYGARČÍK, Vlastimil HUDEČEK, 2018 – Proces zamykania obszarów wentylacyjnych Kopalni Paskov, Okd A.S. – Republika Czeska, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-27.

               Pełny tekst

 

 

Beata KLOJZY-KARCZMARCZYK, Jarosław STASZCZAK, 2018 – Zapotrzebowanie na składowiska odpadów zawierających azbest w Polsce, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-28.

               Pełny tekst

 

 

Dragana NIŠIĆ, Dinko KNEŽEVIĆ, 2018 – Klasyfikacja obiektów składowania odpadów bazujące na analizie ryzyka, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-29.

               Pełny tekst

 

 

Alona NAD,  Marian BROŻEK, 2018 – Analiza rozkładu produktów rozdrabniania łupka i dolomitu w próbach jednoosiowego ściskania ziaren nieregularnych, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-30.

               Pełny tekst

 

 

Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Andrzej ŻAK, 2018 Optymalizacja kosztu rabatów udzielonych przez kopalnię odkrywkową surowców skalnych za pomocą metody Monte Carlo, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-31.

               Pełny tekst

 

 

Vladimir LAPČIK, Ondřej KOHUT, Petr NOVAK, Andrea KALOČAJOVA, 2018 Wpływ eksploatacji górniczej surowców na środowisko, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-32.

               Pełny tekst

 

 

Vladimir LAPČIK, Vladimir LAPČIK jr., Vladimir ČABLIK, 2018 – Odzysk energetyczny odpadów komunalnych, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-33.

               Pełny tekst

 

 

Eva PERTILE, Dalibor SUROVKA, Lukaš BALCAŘI, 2018– Możliwość wykorzystania zasolonych wód odpadowych do aglomeracji popiołów lotnych, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-34.

               Pełny tekst

 

 

Stefano UBALDINI, Daniela GUGLIETTA, Giorgio UBALDINI, Ida DE MICHELIS, 2018 Odzysk złota z odpadów górniczych, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-35.

               Pełny tekst

 

 

Vasyl LOZYNSKYI, Pavlo SAIK, Mykhailo PETLOVANYI,

Kateryna SAI, Zinovii MALANCHUK, Yevhenii MALANCHUK, 2018 – Bilans masy i ciepła w podziemnym zgazowaniu węgla w strefach uskoku, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-36.

               Pełny tekst

 

 

Tadeusz OLKUSKI, Barbara TORA, Stanisław BUDZYŃ, Adam SZURLEJ, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, 2018 – Rynek gazu ziemnego w Polsce – zasoby, wydobycie, import, eksport i zużycie, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-37.

               Pełny tekst

 

 

Silvie HEVIÁNKOVÁ, Marian MARSCHALKO, Petra MALÍKOVÁ, Silvie DRABINOVÁ, Miroslav KYNCL, Michal KORABÍK, Jan KUBÁČ, 2018 – Ocena infiltracja wód i wód gruntowych w strefie ochronnej wód obszaru Rožnov pod Radhoštěm (Czechy), Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-38.

               Pełny tekst

 

 

Martin KLEMPA, Jiří MALIŠ, Jindřich ŠANCER, Vladimír SLIVKA, 2018 – Badanie materiału do wypełniania pustek poeksploatacyjnych w zamkniętych kopalniach, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-39.

               Pełny tekst

 

 

Josef ČERVINKA, 2018 – Dzieła sztuki produkowane z betonu, instalowane w przestrzeniach publicznych od lat 1950-1980 w byłej Czechosłowacji – technologie i badania, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-40.

               Pełny tekst

 

 

Agata STEMPKOWSKA, Piotr IZAK, Joanna MASTALSKA-POPŁAWSKA, Magdalena STASZEWSKA, 2018 – Analiza właściwości cieplnych wybranych surowców naturalnych, na podstawie badań wykorzystujących metody termowizyjne, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-41.

               Pełny tekst

 

 

Daria POLEK, Maciej GLINIAK, Tomasz NIEDOBA, Łukasz GRABOWSKI, Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, 2018 – Propozycja rekultywacji terenów poprzemysłowych złoża wapieni triasowych „Żychcice II – Saturn“ w Wojkowicach, Inżynieria Mineralna z. 2(42), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, DOI: 10.29227/IM-2018-02-42.

               Pełny tekst

 

 

 

 

Marek KĘSEK, Monika KLAŚ, Agnieszka ADAMCZYK, 2018 – A Review of Computer Simulations in Underground and Open-Pit Mining, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-01.

               Full tekst

 

 

Beata TRZASKUŚ-ŻAK, 2018 – Implementation of the Exponential Smoothing Method for Forecasting of the Sales Volume of an Opencast Mine of Rock and Raw Materials, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-02.

               Full tekst

 

 

Patrycja BĄK, Marta SUKIENNIK, 2018 – Role of Respect Index in Managing a Company from the Energy Sector, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-03.

               Full tekst

 

 

Patrycja BĄK, 2018 – Factors Determining the Level of the Planned Concentration of Coal Production on in Polish Mining, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-04.

               Full tekst

 

 

Barbara KOWAL, Patrycja BĄK, Marta SUKIENNIK, 2018 – Dashboard – a System of Measures Supporti ng the Enterprise in Achieving its Goals, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-05.

               Full tekst

 

 

Dariusz FUKSA, 2018 – Consolidation of Mining Enterprises as a Chance to Make the Polish Mining Industry Prof table, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-06.

               Full tekst

 

 

Edyta BRZYCHCZY, Dariusz KOSTKA, 2018 – Assessing Process Maturity of an Underground Mine: a Case Study, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-07.

               Full tekst

 

 

Wiesław KOZIOŁ, Ireneusz BAIC, 2018 – Rock Mining in Poland – Current Status and Conditions for Development, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-08.

               Full tekst

 

 

Stanisław PRUSEK, Marian TUREK, 2018 – Improving the Management of a Mining Enterprise a Condition for Increasing the Efficiency of Hard Coal Production, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-09.

               Full tekst

 

 

Małgorzata WYGANOWSKA, 2018 – A Study of the Correlation between Age and the Number of Work Accidents in Mining Enterprises between 2003–2017, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-10.

               Full tekst

 

 

Izabela JONEK-KOWALSKA, Aneta MICHALAK, 2018 – Assessment of Changes in the Effectiveness of Capital Utilization in a New Formula of Mining Industry Functioning, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-11

               Full tekst

 

 

Aneta NAPIERAJ, 2018 – Economic Aspects of Reliability in Mining Processes, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-12.

               Full tekst

 

 

Katarzyna TOBÓR-OSADNIK, 2018 – Coal Mine Employee in the Context of the Patrick Lencioni`s Teamwork Theory, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-13.

               Full tekst

 

 

 

Barbara KOWAL, Robert RANOSZ, Marek KARKULA, Dominik KOWAL, 2018 – Process Management in Hard Coal Mining Companies, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-14.

               Full tekst

 

 

 

Marta SUKIENNIK, Patrycja BĄK, 2018 – Applying Lean Management Solutions in the Context of the Organisational Culture of Energy Sector Enterprises, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-15.

               Full tekst

 

 

 

Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA, 2018 – Do the Polish Energy Clusters Have a Chance to Become Units Independent from External Energy Supplies and Can They Operate as Self-Financing Bodies?, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-16.

               Full tekst

 

 

Marta PODOBIŃSKA-STANIEC, Edyta BRZYCHCZY, 2018 –Applying Intellectual Capital in Business Process Modelling, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-17.

               Full tekst

 

 

 

Dariusz FUKSA, 2018 – The Impact of Market Conditions on Pricing Decisions in Hard Coal Mines, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-18.

               Full tekst

 

  

Yuriy SUKHARNIKOV, Lara BUNCHUK, Svetlana YEFREMOVA, Кuanysh ANARBEKOV, 2018 – Silicon Production Using Alternative Raw Material Source, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-19.

               Full tekst

 

 

Shahin BARAMAJ, Krzysztof BARAŃSKI, 2018 – A Concept for the Optimization of Currently Implemented (Functioning) Monitoring andLocalization Systems for Equipment and Staff in Underground Mines Utilizing the „Intelligent Watch” Innovative Solution, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-20.

               Full tekst

 

 

Katarzyna STALA-SZLUGAJ, 2018 – The Anti-Smog Resolutions in Poland and Their Impact on Hard Coal Consumption in Households, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-21.

               Full tekst

 

 

 

Wiktoria SOBCZYK, Karol GRZEBINOGA, 2018 – Development plan of the opencast gravel mine area in Radłów, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-22.

               Full tekst

 

 

Anna SOŁTYS, 2018 – Firing Explosive Charges with Millisecond Delay in Surface Mining – Historical Outline, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-23.

               Full tekst

 

 

Silvia GAŠINCOVÁ, Juraj GAŠINEC, Ľubica HUDECOVÁ, Pavel ČERNOTA, Hana STAŇKOVÁ, 2018 – Analysis of the Usability of the Maps from the Former Cadastre of Lands in Terms of Parcels Area Registered in the Cadastral Documentation, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-24.

               Full tekst

 

 

Marian HOLUB, Magdalena BALINTOVA, Petra PAVLIKOVA, 2018 – Proposal and Testing of Multi-Step Process for Acid Mine Drainage Treatment, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-25.

               Full tekst

 

 

Simona MATUŠKOVÁ, Adam PAWLICZEK, Michal ČERVINKA, 2018 – Management and Marketing in Tourism – Prospective Development of the Leoš Janáček Airport Ostrava, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-26.

               Full tekst

 

 

Zdeněk HRŮZEK, Vítězslav KOŠŇOVSKÝ, Filip GRYGARČÍK, Vlastimil HUDEČEK, 2018 – The Process of Closing of Ventilation Areas of the Paskov Mine, OKD a.s. – Czech Republic, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-27.

               Full tekst

 

 

Beata KLOJZY-KARCZMARCZYK, Jarosław STASZCZAK, 2018 – The Demand for Landfills for Asbestos-Containing Waste in Poland, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-28.

               Full tekst

 

 

 Dragana NIŠIĆ, Dinko KNEŽEVIĆ, 2018 – Risk-Based Classification of Industrial Waste Storage Facilities, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-29.

               Full tekst

 

 

Alona NAD,  Marian BROŻEK, 2018 – Analysis of the Particle Size Distribution of Products Crushing Shale and Dolomite Crushing by Compression of Single Irregular Particles, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-30.

               Full tekst

 

 

Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Andrzej ŻAK, 2018 – Optimisation of the Costs of Rebates Using the Monte Carlo Method, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-31.

               Full tekst

 

 

 

Vladimir LAPČIK, Ondřej KOHUT, Petr NOVAK, Andrea KALOČAJOVA, 2018 – Environmental Impacts Of Mining Of Mineral Resources, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-32.

               Full tekst

 

 

Vladimir LAPČIK, Vladimir LAPČIK jr., Vladimir ČABLIK, 2018 – Energy Recovery from Municipal and Other Waste, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-33.

               Full tekst

 

 

Eva PERTILE, Dalibor SUROVKA, Lukaš BALCAŘI, 2018 – Potential Use of Saline Wastewater for the Agglomeration of Fluidized Fly Ash, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-34.

               Full tekst

 

 

Stefano UBALDINI, Daniela GUGLIETTA, Giorgio UBALDINI, Ida DE MICHELIS, 2018 – Valorisation of Mining Waste for Gold Recovery, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-35.

               Full tekst

 

 

Vasyl LOZYNSKYI, Pavlo SAIK, Mykhailo PETLOVANYI,

Kateryna SAI, Zinovii MALANCHUK, Yevhenii MALANCHUK, 2018 – Substantiation into Mass and Heat Balance for Underground Coal Gasification in Faulting Zones, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-36.

               Full tekst

 

 

Tadeusz OLKUSKI, Barbara TORA, Stanisław BUDZYŃ, Adam SZURLEJ, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, 2018 – The Polish Natural Gas Market – Resources, Extraction, Import and Consumption, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-37.

               Full tekst

 

  

Silvie HEVIÁNKOVÁ, Marian MARSCHALKO, Petra MALÍKOVÁ, Silvie DRABINOVÁ, Miroslav KYNCL, Michal KORABÍK, Jan KUBÁČ, 2018 – The Evaluation of an Artificial Infiltration and Groundwater Recharge Project in the Well Field in Rožnov pod Radhoštěm (Czech Republic), Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-38.

               Full tekst

 

 

Martin KLEMPA, Jiří MALIŠ, Jindřich ŠANCER, Vladimír SLIVKA, 2018 – Research of Stowing Material for Filling of Free Underground Spaces of Old Mine Works, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-39.

               Full tekst

 

 

Josef ČERVINKA, 2018 – Works of Art, Produced from Concrete, Installed in Public Spaces from the 1950’s to the 1980’s in the former Czechoslovakia – Technologies and Surveys, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-40.

               Full tekst

 

  

Agata STEMPKOWSKA, Piotr IZAK, Joanna MASTALSKA-POPŁAWSKA, Magdalena STASZEWSKA, 2018 – The Analysis of Thermal Properties of Selected Rock Materials by Thermovision Methods, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-41.

               Full tekst

 

 

Daria POLEK, Maciej GLINIAK, Tomasz NIEDOBA, Łukasz GRABOWSKI, Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, 2018 – The proposal for recultivation of post-mining areas of limestone deposits Żychcice II – Saturn in Wojkowice, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(42), DOI: 10.29227/IM-2018-02-42.

               Full tekst