Rok 2015; Zeszyt Nr 1 (35)

Marcinčáková R., Kaduková J., Mražíková A , Velgosová O., Vojtko M., 2015 – Bioługowanie litu z lepidolitu przy pomocy drożdzy Rhodotorula Rubra, Inżynieria Mineralna z. 1(35), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 1–6

           Pełny tekst

 

 Kebo V., Staša P., Beneš F., Švub J., 2015 – Automatyczna identyfikacja w przemyśle górniczym, Inżynieria Mineralna z. 1(35), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 7–12

             Pełny tekst

 

 Mačingová E., Luptáková A., Praščáková M., 2015 – Biologiczne oczyszczanie nieorganicznych zanieczyszczeń dzięki kwaśnemu drenażowi kopalni, Inżynieria Mineralna z. 1(35), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 13–18

              Pełny tekst

 

 Dakos Z., Kupka D., Kovařík M., Briančin J., 2015 – Ochrowe osady z opuszczonej kopalni w Smolniku, Inżynieria Mineralna z. 1(35), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 19–24

             Pełny tekst

 

 Vite-Martinez P., Ramírez-López A., Romero-Serrano A., Chávez-Alcalá F., López-Ramírez S., 2015 – Zwiększenie wydajności łączenia w Reaktorze Mieszalnikowym dla odzysku ołowiu przy użyciu symulacji komputerowej, Inżynieria Mineralna z. 1(35), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 25– 32

              Pełny tekst

 

 Hycnar J. J., 2015 – Metody podwyższenia kaloryczności drobnoziarnistych odpadów węglowych, Inżynieria Mineralna z. 1(35), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 33–55

              Pełny tekst

 

 Kasal P., Červená K., Lyčková B., Kučerová R., 2015 – Test środka wspomagającego uprawę roślin Vermesfluid na ziemniakach, Inżynieria Mineralna z. 1(35), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 57–60

              Pełny tekst

 

 Niedoba T., 2015 – Konkrecje polimetaliczne – długoterminowe źródło surowców mineralnych, Inżynieria Mineralna z. 1(35), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 61–74

              Pełny tekst

 

 Šofranko M., Wittenberger G., Škvareková E., 2015 – Użyteczność odpadów w zarządzaniu zasypką, Inżynieria Mineralna z. 1(35), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 75–84

              Pełny tekst

 

 Kučerová R., Sezima T., Sikora E., Truxová I., Kučerová L., Klimko T., Mádrová M., 2015 – Usuwanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z osadów ściekowych, Inżynieria Mineralna z. 1(35), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 85–92

              Pełny tekst

 

Buryan P., Donát P., Buryan Š., 2015 – Pozyskiwanie i przechowywanie CO2 (CCS) przy użyciu produktów spalania węgla w kotle ze złożem fluidalnym, Inżynieria Mineralna z. 1(35), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 93–96

              Pełny tekst

 

 Heviánková S., Klimko T., Lusk K., Všetečka M., Marschalko M., 2015 – Wody kopalniane z rudy i kopalni węgla w Czechach, Inżynieria Mineralna z. 1(35), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 97–102

              Pełny tekst

 

 Michalíková F., Brezáni I., Sisol M., Stehlíková B., Mihok L., 2015 – Wykorzystanie popiołu lotnego z węgla kamiennego do produkcji materiałów ceramicznych – część II, Inżynieria Mineralna z. 1(35), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 103–108

              Pełny tekst

 

 Rozbroj J., Zegzulka J., Jezerská L., Nečas J., Žurovec D., 2015 – Sposób ustalania parametrów wejściowych dla Metody Elementów Dyskretnych, Inżynieria Mineralna z. 1(35), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 109–114

              Pełny tekst

 

 Hudeček V., Zapletal P., Zubíček V., 2015 – Ochrona przed wyciekiem metanu z obszarów kopalnianych, Inżynieria Mineralna z. 1(35), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 115–120

              Pełny tekst

 

 Gliniak M., 2015 – Kamieniołom „Liban” – ścieżka dydaktyczna promująca ochronę dawnych śladów górnictwa odkrywkowego, Inżynieria Mineralna z. 1(35), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 121–126

              Pełny tekst

 

 Michalowski M., Saran E., Wójcik A., 2015 – Energia geotermalna w Uniejowie – właściwości, Inżynieria Mineralna z. 1(35), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 127–132

              Pełny tekst

 

 Pięta P., 2015 – Jednowymiarowe i dwuwymiarowe analizy separacji węgla kamiennego w osadzarce, Inżynieria Mineralna z. 1(35), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 133–138

              Pełny tekst

 

 Krupa V., Lazarova E., Ivanicova L., Krulakova M., Feriancikova K., Labas M., 2015 Określenie wydajności zastosowanego Schematu Wykopu Maszyną Drążącą, Inżynieria Mineralna z. 1(35), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 139–144

              Pełny tekst

 

 Hartmann S., Matysek D., Stary M., Skrobankova H., 2015 – Usuwanie chlorków z pozostałości spopielenia odpadów, Inżynieria Mineralna z. 1(35), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 145–150

              Pełny tekst

 

 Futó J., Lazarová E., Kruľáková M., Baranová V., 2015 – Standardowa Rozporządzalna Energia Wiercenia Sygnału Akustycznego dla Identyfikacji za pomocą Systemu Identor-Rock, Inżynieria Mineralna z. 1(35), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 151–156

              Pełny tekst

 

 Bradło D., Żukowski W., Czupryński P., Jura K., 2015 – Potencjał odzysku metalu z produktów spalania węgla. Część I: Opis właściwości fizykochemicznych, Inżynieria Mineralna z. 1(35), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 157–162

              Pełny tekst

 

 Bradło D., Żukowski W., Czupryński P., Jura K., 2015 – Potencjał odzysku metalu z produktów spalania węgla. Część II. Ługowanie wybranych pierwiastków, Inżynieria Mineralna z. 1(35), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 163–170

              Pełny tekst

 

 Jandacka P., Dvorsky R., Lunacek J., 2015 – Pomiar powierzchni właściwej proszku przy użyciu metody kapilarnego wzniesienia, Inżynieria Mineralna z. 1(35), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 171–179

              Pełny tekst

 

 Młynarczykowska A., Nyrek A., Oleksik K., 2015 – Analiza fazy gazu w procesie flotacji. Część I: Eksperymentalne określenie ilości pęcherzyków powietrza we flotowniku pneumatyczno-mechanicznym, Inżynieria Mineralna z. 1(35), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 181–188

              Pełny tekst

 

 Kisielowska E., Surowiak A., 2015 – Wpływ typu kul przy mieleniu drobnych cząstek na kinetyczne parametry pękania, Inżynieria Mineralna z. 1(35), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 189–196

              Pełny tekst

 

 Umucu Y., Deniz V., 2015 – Badanie efektu warunków suchych i mokrych mielenia i typu kul na parametry modelu kinetycznego dla kaolinu, Inżynieria Mineralna z. 1(35), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 197–203

              Pełny tekst

 

 Umucu Y., Haner S., Tunay T., 2015 – Badanie efektu warunków suchych i mokrych mielenia i typu kul na parametry modelu kinetycznego dla kaolinu, Inżynieria Mineralna z. 1(35), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 205–211

              Pełny tekst

 

 Wierzchowski K., Pyka I., 2015 – Wstępne wyniki projektu „BazaHg” w zakresie zawartości rtęci w produktach handlowych kopalń węgla kamiennego, Inżynieria Mineralna z. 1(35), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 213–220

              Pełny tekst

 Baic I., Blaschke W., Sobko W., Andrzej Fraś A., 2015 - Wykorzystanie powietrznego stołu  koncentracyjnego w celu poprawy parametrów jakościowych produktu handlowego JARET®, Inżynieria Mineralna z. 1(35), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 221–226

              Pełny tekst

Annals 2015; No 1 (35)

Marcinčáková R., Kaduková J., Mražíková A , Velgosová O., Vojtko M., 2015 – Lithium Bioleaching from Lepidolite Using the Yeast Rhodotorula Rubra, Inzynieria Mineralna, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(35), p. 1–6

               Full text

 

Kebo V., Staša P., Beneš F., Švub J., 2015 – Auto-Identification in Mining Industry, Inzynieria Mineralna, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(35), p. 7–12

               Full text

 

 Mačingová E., Luptáková A., Praščáková M., 2015 – Biological Removal of Anorganic Pollutants from Acid Mine Drainage, Inzynieria Mineralna , Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(35), p. 13–18

               Full text

 

 Dakos Z., Kupka D., Kovařík M., Briančin J., 2015 – Ochreous Precipitates from Smolník Abandoned Mine, Inzynieria Mineralna  Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(35), p. 19–24

               Full text

 

 Vite-Martinez P., Ramírez-López A., Romero-Serrano A., Chávez-Alcalá F., López-Ramírez S., 2015 – Improving of Mixing Efficiency in a Stirred Reactor for Lead Recycling Using Computer Simulation, Inzynieria Mineralna Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(35), p. 25– 32

               Full text

 

 Hycnar J. J., 2015 – Methods of Increasing the Calorific Value of Fine Coal Waste, Inzynieria Mineralna Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(35), p. 33–55

               Full text

 

 Kasal P., Červená K., Lyčková B., Kučerová R., 2015 – Testing of a Fertilizing Plant Stimulator Vermesfluid in Potatoes, Inzynieria Mineralna Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(35), p. 57–60

               Full text

 

 Niedoba T., 2015 – Polymetallic Concretions – Long-Range Source of Mineral Raw Materials, Inzynieria Mineralna Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(35), p. 61–74

               Full text

 

 Šofranko M., Wittenberger G., Škvareková E., 2015 – The Usability of Wastes in the Backfill Management, Inzynieria Mineralna Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(35), p. 75–84

               Full text

 

 Kučerová R., Sezima T., Sikora E., Truxová I., Kučerová L., Klimko T., Mádrová M., 2015 – Removal of PAHs from Sewage Sludge, Inzynieria Mineralna  Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(35), p. 85–92

               Full text

 

 Buryan P., Donát P., Buryan Š., 2015 – CO2 Capture and Storage (CCS) by means of Coal Combustion Products of Fluidised-Bed BoilersInzynieria Mineralna , Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(35), p. 93–96

               Full text

 

 Heviánková S., Klimko T., Lusk K., Všetečka M., Marschalko M., 2015 – Mine Waters from Ore and Coal Mining in Czech Republic, Inzynieria Mineralna  Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(35), p. 97–102

               Full text

 

 Michalíková F., Brezáni I., Sisol M., Stehlíková B., Mihok L., 2015 – The Use of Black Fly Ash at the Production of Ceramics Materials - Part II, Inzynieria Mineralna Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(35), p. 103–108

               Full text

 

 Rozbroj J., Zegzulka J., Jezerská L., Nečas J., Žurovec D., 2015 – The Possibility of Determining the Input Parameters for the Discrete Element Method, Inzynieria Mineralna  Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(35), p. 109–114

               Full text

 

 Hudeček V., Zapletal P., Zubíček V., 2015 – The Protection Against Methane Leakage from Undermined Areas, Inzynieria Mineralna  Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(35), p. 115–120

               Full text

 

 Gliniak M., 2015 – ‘Liban’ Quarry – Education Path Promoting Conservation Traces of Former Opencast Mining, Inzynieria Mineralna  Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(35), p. 121–126

               Full text

 

 Michalowski M., Saran E., Wójcik A., 2015 – Geothermal Energy in Uniejów – Characteristics, Inzynieria Mineralna  Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(35), p. 127–132

               Full text

 

 Pięta P., 2015 – One-Dimensional and Two-Dimensional Analyses of Hard Coal Separation in a Jig, Inzynieria Mineralna  Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(35), p. 133–138

               Full text

 

Krupa V., Lazarova E., Ivanicova L., Krulakova M., Feriancikova K., Labas M., 2015 Assessment of the Efficiency of the Applied TBM Excavation Regime, Inzynieria Mineralna  Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(35), p. 139–144

               Full text../Full_text/2015_full/IM 1-2015-a19.pdf

 

 Hartmann S., Matysek D., Stary M., Skrobankova H., 2015 – Removal of Chlorides from Waste Incineration Residues, Inzynieria Mineralna Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(35), p. 145–150

               Full text

 

 Futó J., Lazarová E., Kruľáková M., Baranová V., 2015 – Standard Specific Drilling Energy of the Acoustic Signal for Identification of Indentor-Rock System, Inzynieria Mineralna Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(35), p. 151–156

               Full text

 

 Bradło D., Żukowski W., Czupryński P., Jura K., 2015 – Potential of Metal Recovery from Coal Combustion Products. Part I. Physicochemical Characterization, Inzynieria Mineralna  Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(35), p. 157–162

               Full text

 

 Bradło D., Żukowski W., Czupryński P., Jura K., 2015 – Potential of Metal Recovery from Coal Combustion Products. Part II. Leaching of Selected Elements, V Inzynieria Mineralna Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(35), p. 163–170

               Full text

 

 Jandacka P., Dvorsky R., Lunacek J., 2015 – Measurement of Powder Surface Area Using Capillary Elevation Method, Inzynieria Mineralna Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(35), p. 171–179

               Full text

 

 Młynarczykowska A., Nyrek A., Oleksik K., 2015 – Analysis of the Gas Phase in Flotation Process. Part I. Experimental Determination of the Volume of Air Bubbles in the Pneumo-Mechanical Flotation Machine, Inzynieria Mineralna Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(35), p. 181–188

               Full text

 

 Kisielowska E., Surowiak A., 2015 – Research over Bio-Flocculation Application in Sedimentation of Mineral Suspension, Inzynieria Mineralna Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(35), p. 189–196

               Full text

 

 Umucu Y., Deniz V., 2015 – The Effect of Ball Type in Fine Particles Grinding on Kinetic Breakage Parameters, Inzynieria Mineralna Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(35), p. 197–203

               Full text

 

 Umucu Y., Haner S., Tunay T., 2015 – The Investigation of Effect of Wet-Dry Grinding Condition and Ball Types on Kinetic Model Parameters for Kaolin, Inzynieria Mineralna Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(35), p. 205–211

               Full text

 

 Wierzchowski K., Pyka I., 2015 – The Initial Results of the “BazaHg” Project Concerning Mercury in Commercial Products of Polish Hard Coal Mines, Inzynieria Mineralna  Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(35), p. 213–220

               Full text

 

 Baic I., Blaschke W., Sobko W., Andrzej Fraś A., 2015 - Application of Air Concentrating Table for Improvementin the Quality Parameters of the Commercial Product “Jaret®, Inzynieria Mineralna  Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(35), p. 2221–226

               Full text

Rok 2015; Zeszyt Nr 2 (36)

Annals 2015; No 2 (36)

P. DVOŘÁK, H.N. VU, 2015 – Otrzymywanie niklu i kobaltu ze zużytych baterii NiMH, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 1–6.

            Pełny tekst

 

A. MRAŽÍKOVÁ, J. SZÜCSOVÁ, L. OROS, R. MARCINČÁKOVÁ, J. KADUKOVÁ, O. VELGOSOVÁ, 2015 – Wpływ napowietrzenia i mieszania na odzysk metali z płytek drukowanych, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 7–10.

              Pełny tekst

 

M. LIDMILA, V. LOJDA, 2015 – Stabilizacja podbudowy torów kolejowych za pomocą pyłów lotnych i określenie modułu Younga próbek, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 11–16.

             Pełny tekst

 

D. MATYSEK, M. KUCBEL, H. RACLAVSKA, B. SYKOROVA, K. RACLAVSKY, 2015 – Skład mineralogiczny ziaren zawiesiny jako narzędzie do określenia źródeł emisji, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 17–22.

              Pełny tekst

 

S. DWIKI, H. SHIMADA, R.S. GAUTAMA, G. JALU KUSUMA, T. SASAOKA, F. KOTEN, S. MATSUMOTO, 2015 – Określenie charakterystyki kwaśnego odcieku z kopalni w celu prognozowania jakości wody z odwadniana kopalni węgla, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 23– 27.

              Pełny tekst

 

S. MATSUMOTO, H. ISHIMATSU, H. SHIMADA, T. SASAOKA, K. MATSUI, G. JALU KUSUMA, 2015 – Zapobieganie kwaśnym odciekom kopalnianym (AMD) za pomocą skał zawierających siarkę dla warstw pokrywających w zależności od rodzaju związków siarki, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 29–35.

             Pełny tekst

 

K. BLAŽKOVÁ, J. POKORNÝ, V. ČABLÍK, 2015 – Zwiększenie bezpieczeństwa środowiskowego za pomocą Systemu Monitoringu Chemicznego, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 37–43.

             Pełny tekst

 

   J. JENČÁROVÁ, A. LUPTÁKOVÁ, M. PRAŠČÁKOVÁ, M. MATIK, 2015 – Badania składu siarczków powstałych w procesie bioosadzania, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 45–50.

              Pełny tekst

 

T. DVORSKÝ, V. VÁCLAVÍK, V. ŠIMÍČEK, A. BŘENEK, 2015 – Badanie wykorzystania odpadów sztywnej pianki poliuretanowej dla betonów lekkich, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 51–56.

              Pełny tekst

 

T. MATVEYEVA, N. GROMOVA, E. IVANOVA, 2015 – Badania adsorpcji i flotowalności reagentów roślinnych na wzbogacanie materiałów ogniotrwałych, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 57–62.

              Pełny tekst

 

T. HLAVENKA, R. CVRČKOVÁ, 2015 – System zbierania odpadów jako czynnik wpływający na skład odpadów komunalnych, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 63–66.

              Pełny tekst

 I. KNÉSL, T. JANDOVÁ, P. RAMBOUSEK, K. BREITER, 2015 – Kalibracja przenośnego spektrometru XRF dla rud Sn-W. Zastosowanie do złoża Cinovec, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 67–72.

              Pełny tekst

 

P. MALÍKOVÁ, J. CHROMÍKOVÁ, V. ČABLÍK, J. THOMAS, 2015 – Odpady flotacyjne – intensyfikacja procesu odwadniania za pomocą koagulantów glinowych, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 73–78.

              Pełny tekst

 

M. ŠYC, P. KAMENÍKOVÁ, A. KRAUSOVÁ, B. ZACH, M. POHOŘELÝ, K. SVOBODA, M. PUNČOCHÁŘ, 2015 – Analiza popiołu  dennego MSWI i możliwość odzysku zasobów, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 79–84.

              Pełny tekst

 

 

R. MARCINČÁKOVÁ, J. KADUKOVÁ, A. MRAŽÍKOVÁ, 2015 – Bioługowanie litu z Lepidolitu za pomocą bakterii Rhodotorula Rubra i Acidithiobacillus Ferrooxidans, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 85–88.

              Pełny tekst

 

L. BLÁHOVÁ, M. MUCHA, Z. NAVRÁTILOVÁ, S. GOROŠOVÁ, 2015 – Właściwości sorpcyjne żużla, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 89–94.

              Pełny tekst

 

J. HANČUĽÁK, T. KURBEL, T. ŠPALDON, O. ŠESTINOVÁ, L. FINDORÁKOVÁ, E. FEDOROVÁ, 2015 – Wpływ przemysłu żelaza i stali na wybrane składniki emisji do atmosfery  w obszarach miejskich i podmiejskich w rejonie Košic (Słowacja), Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 95–102.

             Pełny tekst 

 

J. KUPKA, P. ANDRÁŠ, J. DADOVÁ, P. ANDRÁŠ Jr, D. DEMETER, 2015 – Testowanie przepuszczalności bariery  Fe0  na skłądowisku Podlipa (złoże Cu Ľubietová Cu, Słowacja), Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 103–110.

             Pełny tekst

 

F. MICHALÍKOVÁ, I. BREZÁNI, J. DADOVÁ, B. STEHLÍKOVÁ, M. SISOL, M. FRÖHLICHOVÁ, 2015 Separacja magnetyczna magnetytu z popiołów lotnych z kotłów fluidalnych na węgiel kamienny, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 111–116.

             Pełny tekst

 

M. KECIR, A. KECIR, 2015 – Selektywna flotacja barytu i minerałów towarzyszących: stadium porównawcze, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 117–124.

              Pełny tekst

 

Š. KROČOVÁ, 2015 – Zagrożenia krajobrazu przemysłowego skażeniem wody, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 125–130.

             Pełny tekst

 

M. GLINIAK, M. BETLEJ, A. MITURA, 2015 – Zastosowanie modelu rekultywacji  PAN na przykładzie składowiska Zakładów Sodowych Solvay w Krakowie, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 131–136.

              Pełny tekst

 

S. BUDZYŃ, W. ANDRUSIKIEWICZ, V. CABLIK, B. TORA, W. GRADOŃ, 2015 – Odzysk energetyczny odpadów papierniczych, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 137–141.

              Pełny tekst

 

 M. ZIDEK, J. ZEGZULKA, L. JEZERSKA, J. HLOSTA, J. NECAS, 2015 – Optymalizacja geometrii łańcuchowych przenośników taśmowych metodą DEM, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 143–148.

             Pełny tekst

 

S. BUDZYŃ, B. TORA, 2015 – Analiza karbonizatu z procesu pirolizy zużytych opon samochodowych, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 149–154.

             Pełny tekst

 

I. ZNAMENÁČKOVÁ, M. LOVÁS, V. ČABLÍK, L. ČABLÍKOVÁ, M. HLAVATÁ, S. DOLINSKÁ, S. HREDZÁK, 2015 – Energia aktywności odpadów rzepakowych, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 155–160.

              Pełny tekst

 

D. SUROVKA, E. PERTILE, E. SARČÁKOVÁ, 2015 – Skuteczność usuwania siarczanów z roztworów wodnych za pomocą zmodyfikowanej skórki pomarańczowej, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 161–169.

             Pełny tekst

 

G. ŠUPOLÍKOVÁ, J. ČERNÝ, L. GEMBALOVÁ, I .M. HLAVÁČOVÁ, 2015 – Technologia obróbki Water-Jet i możliwości jej zastosowania, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 169–176.

              Pełny tekst

 

V. LAPČÍK, T. NIMRÁČEK, 2015 Emisja do powietrza z procesu pirolizy opon samochodowych, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 177–182

              Pełny tekst.

 

S. HREDZAK, M. MATIK, M. LOVAS, I. ZNAMENACKOVA, K. STEFUSOVA, A. ZUBRIK, 2015 – Separacja magnetyczna kalcynowanego magnezytu w polu magnetycznym, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 183–189.

              Pełny tekst

 

Y. UMUCU, V. DENIZ, M.F. SARAÇ, A.E. KUZGUN, 2015 – Zależność pomiędzy jakością cement a ziarnem podziałowym, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 190–194.

              Pełny tekst

 

B. SYKOROVA, M. KUCBEL, H. RACLAVSKA, K. RACLAVSKY, 2015 – Zależność pomiędzy jakością cement a ziarnem podziałowym, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 195–200.

              Pełny tekst

  

J. VYLETELEK, D. GELNAR, M. ZIDEK, D. ZUROVEC, L. JEZERSKA, 2015 – Zapis zachowania ziaren przy opuszczaniu zasobnika, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 201–206.

             Pełny tekst

 

R. TOMANEC, M. BLAGOJEV, R. GACINA, 2015 – Uwolnienie minerałów tytanonosnych  z rudy z Kopalni Allchar, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 207–212.

             Pełny tekst

 

 

S. DOLINSKÁ, T. SCHÜTZ, I. ZNAMENÁČKOVÁ, M. LOVÁS, L. VACULÍKOVÁ, 2015 – Modyfikacja bentonitu tlenkami manganu i ich charakterystyka, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 213–218.

             Pełny tekst

  

D. ZMIJKOVÁ, K. RACLAVSKÝ, 2015 Kancerogenne zanieczyszczenia powietrza w rejonie Śląsko-Morawskim (Republika Czeska), Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 219–224.

              Pełny tekst

 

Š. KROČOVÁ, 2015 – Ochrona ekosystemów wodnych przed wypadkami w Republice Czeskiej, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 225–230.

             Pełny tekst

 

A. SVETLOV, E. KRAVCHENKO, E. SELIVANOVA, S. SELEZNEV, D. NESTEROV, D. MAKAROV,  V. MASLOBOEV, 2015 – Możliwości  ługowania metali nieżelaznych z hałdy w Rejonie Murmańsk (Rosja), Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 231–237.

             Pełny tekst

 

N. VOROPAEVA, V. MUKHIN, N. BOGDANOVICH, E. GORSHKOVA, V. GORSHKOV, A. KONOVALOVA, S. KHARLAMOV, V. KARPACHEV, 2015 – Zastosowanie technologii Helianthus tuberosus do przetwarzania odpadów rolnych w celu uzyskania węgla aktywnego, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 238–241.

             Pełny tekst

 

A. SVETLOV, S. POTAPOV, D. POTAPOV, Y. EROKHIN, A. USOV, A. POTOKIN, O. SUVOROVA, V. KUMAROVA, D. MAKAROV, 2015 – Odzysk  metali nieżelaznych i produkcja materiałów budowlanych z żużli miedziowo-niklowych, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 243–248.

              Pełny tekst

 

A.H. ÖZDENIZ, Ş. KELEBEK, 2015 – Wpływ warunków otoczenia na charakterystykę samonagrzewania rudy siarczkowej Cu- Ni, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 249–256.

              Pełny tekst

 

N. VOROPAEVA, V. MUKHIN, A. TKACHEV, V. VARLAMOV, M. YANINA, A. GUSEV, V. KARPACHEV, O. FIGOVSKY, 2015 – Innowacyjna technologia  wskaźników odporności na choroby w Spring Rape  w (Nano) Chips, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 257–262.

              Pełny tekst

 

N. TYUSHKOVA, 2015 – Wdrożenie technologii wydzielania metali szlachetnych w instalacji pilotowej – wyniki i ich interpretacja, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 263–270.

              Pełny tekst

 

D. WAWRZAK, 2015 – Optymalizacja oczyszczania ścieków zywnościowych za pomocą Desulfotomaculum Ruminis w warunkach anaerobowych, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 271–276.

             Pełny tekst

 

K. LAZAROWICZ, M. MICHAŁOWSKI, 2015 – Analiza właściwości balneoterapeutycznych wód termalnych Polski, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 277–282.

             Pełny tekst

 

D. FOSZCZ, T. NIEDOBA, T. TUMIDAJSKI, 2015 – Próba określenia wartości optymalnych wskaźników wzbogacania surowców mineralnych, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 283–292.

              Pełny tekst

 

T. SUPONIK, M. KURZYCA, 2015 – Odzyskiwanie miedzi z wody z wykorzystaniem reaktora żelaza, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 293–298.

              Pełny tekst

 

M. LUTYŃSKI, D. JANUS, M. ZIMNY, 2015 – Porównanie wybranych cech naturalnych i ceramicznych propantów stosowanych w technologiach szczelinowania hydraulicznego, Inżynieria Mineralna z. 2(36), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 299–303.

              Pełny tekst

 

P. DVOŘÁK, H.N. VU, 2015 – Obtaining Nickel and Cobalt from Spent NiMH Batteries, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 1–6

             Full text

           

A. MRAŽÍKOVÁ, J. SZÜCSOVÁ, L. OROS, R. MARCINČÁKOVÁ, J. KADUKOVÁ, O. VELGOSOVÁ, 2015 – The Effect of Aeration and Stirring on Metal Recovery from Printed Circuit Boards, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 7–10.

            Full text

 

M. LIDMILA, V. LOJDA, 2015 – Fly Ash-Based Stabilizer Sampling in Railway Track Bed and Determination of Young’s Modulus, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 11–16.

            Full text

 

 

 

 D. MATYSEK, M. KUCBEL, H. RACLAVSKA, B. SYKOROVA, K. RACLAVSKY, 2015 – Mineralogical Composition of the Total Suspended Particles as a Tool for Emissions Sources Identification, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 17–22.                    Full text

            

 S. DWIKI, H. SHIMADA, R.S. GAUTAMA, G. JALU KUSUMA, T. SASAOKA, F. KOTEN, S. MATSUMOTO, 2015 – Evaluation of Acid Mine Drainage Characterization for Predicting Post Drainage Water Quality in Coal Mines, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 23–27.

            Full text

 

S. MATSUMOTO, H. ISHIMATSU, H. SHIMADA, T. SASAOKA, K. MATSUI, G. JALU KUSUMA, 2015 – Prevention of Acid Mine Drainage (AMD) by Using Sulfur-Bearing Rocks for a Cover Layer in a Dry Cover System in View of the Form of Sulfur, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 29–35.

             Full text

 

 

K. BLAŽKOVÁ, J. POKORNÝ, V. ČABLÍK, 2015 – Improving the Environmental Safety by Means of Chemical Monitoring System, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 37–43.

             Full text

 

J. JENČÁROVÁ, A. LUPTÁKOVÁ, M. PRAŠČÁKOVÁ, M. MATIK, 2015 – The Investigation of Sulphides Composition Created by Bioprecipitation, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 45–50.

            Full text

 

T. DVORSKÝ, V. VÁCLAVÍK, V. ŠIMÍČEK, A. BŘENEK, 2015 – Research of the Use of Waste Rigid Polyurethane Foam in the Segment of Lightweight Concretes, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 51–56.

            Full text

 

T. MATVEYEVA, N. GROMOVA, E. IVANOVA, 2015 – Research on Adsorption and Flotation Properties of Herbal Reagents in Processing of Refractory Ores, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 57–62.

            Full text

 

T. HLAVENKA, R. CVRČKOVÁ, 2015 – Collecting System as a Factor Influencing the Compostition of Municipal Waste, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 63–66.

             Full text

 I. KNÉSL, T. JANDOVÁ, P. RAMBOUSEK, K. BREITER, 2015 – Calibration of Portable XRF Spectrometer in Sn-W Ore-Bearing Granites: Application in the Cínovec Deposit, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 67–72.

             Full text

 

P. MALÍKOVÁ, J. CHROMÍKOVÁ, V. ČABLÍK, J. THOMAS, 2015 – Flotation Tailings – Intensification of the Dewatering Process by the Aluminum Pre-Hydrolysed Coagulants, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 73–78.

            Full text

              

            FM. ŠYC, P. KAMENÍKOVÁ, A. KRAUSOVÁ, B. ZACH, M. POHOŘELÝ, K. SVOBODA, M. PUNČOCHÁŘ, 2015 – MSWI Bottom Ash Characterization and Resource Recovery Potential Assessment, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 79–84.

             Full text

 

R. MARCINČÁKOVÁ, J. KADUKOVÁ, A. MRAŽÍKOVÁ, 2015 – Bioleaching of Lithium from Lepidolite by the Mixture of Rhodotorula Rubra and Acidithiobacillus Ferrooxidans, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 85–88.

             Full text

 

 L. BLÁHOVÁ, M. MUCHA, Z. NAVRÁTILOVÁ, S. GOROŠOVÁ, 2015 – Sorption Properties of Slags, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 89–94.

             Full text

 

J. HANČUĽÁK, T. KURBEL, T. ŠPALDON, O. ŠESTINOVÁ, L. FINDORÁKOVÁ, E. FEDOROVÁ, 2015 – Influence of Iron and Steel Industry on Selected Elements of Atmospheric Deposition in the Urban and Suburban Area of Košice (Slovakia), Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 95–102.

            Full text

 

J. KUPKA, P. ANDRÁŠ, J. DADOVÁ, P. ANDRÁŠ Jr, D. DEMETER, 2015 – Testing of the Permeable Fe0-Barrier at Dump-Field Podlipa (Ľubietová Cu-Deposit, Slovakia), Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 103–110.

             Full text

  

F. MICHALÍKOVÁ, I. BREZÁNI, J. DADOVÁ, B. STEHLÍKOVÁ, M. SISOL, M. FRÖHLICHOVÁ, 2015 Magnetic Separation of Magnetite Iron Novelties from Black Coal Fluid Bed-Ash, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 111–116.

             Full text

 

M. KECIR, A. KECIR, 2015 – Selective Flotation of Barite and Associated Minerals: A Comparative Study, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 117–124.

             Full text

 

Š. KROČOVÁ, 2015 – Threats of Water Contamination in an Industrial Landscape, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 125–130.

            Full text

 

M. GLINIAK, M. BETLEJ, A. MITURA, 2015 – The Application of the PAN Reclamation Model on the Example of Former Landfills Cracow Soda Works “Solvay”, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 131–136.

             Full text

 

S. BUDZYŃ, W. ANDRUSIKIEWICZ, V. CABLIK, B. TORA, W. GRADOŃ, 2015 –Energetic recovery of Celulose Waste Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 137–141.

             Full text

 

M. ZIDEK, J. ZEGZULKA, L. JEZERSKA, J. HLOSTA, J. NECAS, 2015 – Optimisation of Geometry of the Chain Conveyor Carriers by DEM Method, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 143–148.

            Full text

 

S. BUDZYŃ, B. TORA, 2015 – Analysis of Carbon Black from Tyres Pyrolysis, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 149–154.

            Full text

 

I. ZNAMENÁČKOVÁ, M. LOVÁS, V. ČABLÍK, L. ČABLÍKOVÁ, M. HLAVATÁ, S. DOLINSKÁ, S. HREDZÁK, 2015 – Activation Energy of Rape Residue, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 155–160.

             Full text

 

 D. SUROVKA, E. PERTILE, E. SARČÁKOVÁ, 2015 – Effective Removal of Sulphates from Aqueous Solutions by Modified Orange Peel, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 161–169.

            Full text

 

 G. ŠUPOLÍKOVÁ, J. ČERNÝ, L. GEMBALOVÁ, I .M. HLAVÁČOVÁ, 2015 – Abrasive Water-Jet Technology Waste and Its Processing Possibilities, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 169–176.

            Full text

 

V. LAPČÍK, T. NIMRÁČEK, 2015 – Emissions from Pyrolysis of Tyres and Municipal Waste, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 177–182.

             Full text

 

S. HREDZAK, M. MATIK, M. LOVAS, I. ZNAMENACKOVA, K. STEFUSOVA, A. ZUBRIK, 2015 – Separability of Calcined Magnesite Fines in Magnetic Field, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 183–189.

             Full text

 Y. UMUCU, V. DENIZ, M.F. SARAÇ, A.E. KUZGUN, 2015

The Relationship Between Cement Quality and Separation Cut Size, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 190–194.

Full text

 

B. SYKOROVA, M. KUCBEL, H. RACLAVSKA, K. RACLAVSKY, 2015 – The Size Distribution of Particulate Matter in the Aerosol of the Moravian-Silesian Region, Czech Republic, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 195–200.

             Full text

 

J. VYLETELEK, D. GELNAR, M. ZIDEK, D. ZUROVEC, L. JEZERSKA, 2015 – Recording of the Particular Matter Behaviour when Leaving a Container, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 201–206.

            Full text

 

R. TOMANEC, M. BLAGOJEV, R. GACINA, 2015 – Liberation of Tl-Rich Minerals From the Ore of the Allchar Mine, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 207–212.

             Full text

 

S. DOLINSKÁ, T. SCHÜTZ, I. ZNAMENÁČKOVÁ, M. LOVÁS, L. VACULÍKOVÁ, 2015 – Bentonite Modification with Manganese Oxides and its Characterization, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 213–218.

             Full text

 D. ZMIJKOVÁ, K. RACLAVSKÝ, 2015 – Carcinogenic Risk of Air Particles in the Moravian – Silesian Region (Czech Republic), Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 219–224.

             Full text

 

 Š. KROČOVÁ, 2015 – Protection of Aquatic Ecosystems Against Accidents in the Czech Republic, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 225–230.

             Full text

 

A. SVETLOV, E. KRAVCHENKO, E. SELIVANOVA, S. SELEZNEV, D. NESTEROV, D. MAKAROV,  V. MASLOBOEV, 2015 – Perspectives for Heap Leaching of Non-Ferrous Metals (Murmansk Region, Russia), Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 231–237.

             Full text

 

N. VOROPAEVA, V. MUKHIN, N. BOGDANOVICH, E. GORSHKOVA, V. GORSHKOV, A. KONOVALOVA, S. KHARLAMOV, V. KARPACHEV, 2015 The Technology of Helianthus Tuberosus Agricultural Residues Processing to Obtain Activated Carbons, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 238–241.

             Full text

 

A. SVETLOV, S. POTAPOV, D. POTAPOV, Y. EROKHIN, A. USOV, A. POTOKIN, O. SUVOROVA, V. KUMAROVA, D. MAKAROV, 2015 Extraction of Nonferrous Metals and Production of Building Materials from Copper-Nickel Smelting Slags, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 243–248.

             Full text

 

A.H. ÖZDENIZ, Ş. KELEBEK, 2015 Effect of Ambient Conditions on Self-Heating Characteristics of a Ni-Cu Sulphide Ore, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 249–256.

             Full text

 

N. VOROPAEVA, V. MUKHIN, A. TKACHEV, V. VARLAMOV, M. YANINA, A. GUSEV, V. KARPACHEV, O. FIGOVSKY, 2015 Innovative Application Technology for Challenging Inducers of Disease Resistance in Spring Rape in (Nano) Chips, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 257–262.

             Full text

 

N. TYUSHKOVA, 2015 Results and Their Interpretation of the Pilot Testing of the Developed Technology for the Extraction of the Precious Metals, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 263–270.

            Full text

 

D. WAWRZAK, 2015 – The Optimization of Food Effluent Treatment Using Desulfotomaculum Ruminis in Anaerobic Conditions, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 271–276.

             Full text

  

K. LAZAROWICZ, M. MICHAŁOWSKI, 2015 – Analyze the Balneotherapeutic Properties of Thermal Springs in Poland, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 277–282.

             Full text

 

D. FOSZCZ, T. NIEDOBA, T. TUMIDAJSKI, 2015 – Attempt of Determining Optimal Values of Mineral Raw Materials Beneficiation Factors, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 283–292.

            Full text

  

T. SUPONIK, M. KURZYCA, 2015Recovery of Copper from Water by Using a Reactor of Iron, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 293–298

             Full text

  

M. LUTYŃSKI, D. JANUS, M. ZIMNY, 2015 Comparison of Selected Properties of Natural and Ceramic Proppants Used in Hydraulic Fracturing Technologies, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(36), p. 299–303.

              Full text