Rok 2016; Zeszyt Nr 1 (37)

 

 

A. MIKOŁAJCZYK, T. ODRZYWOŁEK, P. PIECHNIK, M. GLINIAK, 2016 – Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza: Śladami górnictwa Ziemi Krzeszowickiej, Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 1–6

            Pełny tekst

 T. NIEDOBA, R. RANOSZ, 2016 – Przychody i ceny akcji przedsiębiorstw górniczych w kontekście cen surowców, Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 7–14

            Pełny tekst

T. NIEDOBA, A. SUROWIAK, P. PIĘTA, 2016 – Zastosowanie analizy wariancji do porównania charakterystyk różnego typu węgli kamiennych, Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 15–22

            Pełny tekst

J. RŮŽIČKOVÁ, M. KUCBEL, K. RACLAVSKÝ, H. RACLAVSKÁ, 2016 – Skład chemiczny biowęgla ze spalania w ogrzewaniu lokalnym, Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 23–28

            Pełny tekst

M. LINDOVSKY, 2016 – Zarządzanie oczyszczalniami ścieków podczas stanów wyjątkowych, Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 29– 36

            Pełny tekst

W. SOBKO, W. BLASCHKE, I. BAIC, 2016 – Usprawnienia konstrukcyjne powietrznego stołu koncentracyjnego typu FGX-1 mające na celu optymalizację jego pracy, Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 37–46

            Pełny tekst

J. PYSSA, 2016 – Występowanie uranu, złoża i kopalnie w Polsce, Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 47–56

            Pełny tekst

W. ANDRUSIKIEWICZ, 2016 – Możliwość wykorzystania gipsów syntetycznych w likwidacji kawern solnych, Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 57–62

            Pełny tekst

W. KĘPYS, 2016 – Separatory optopneumatyczne w gospodarce odpadami, Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 63–68

            Pełny tekst

O. YEGURNOV, S. BORUK, I. WINKLER, A. STROMENKO, N. TROYANOVSKA, 2016 – Nowa technologia efektywnego i przyjaznego dla środowiska przetwarzania różnych wtórnych zasobów energetycznych, Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 69–74

            Pełny tekst

R. RANOSZ, 2016 – Drzewo decyzyjne w wycenie wartości inwestycji górniczych, Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 75–78

            Pełny tekst

R. RANOSZ, 2016 – Model trójmianowy w wycenie górniczych projektów inwestycyjnych, Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 79–82

            Pełny tekst

R. RANOSZ, 2016 – Podejścia do wyceny złóż, Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 83–86

            Pełny tekst

R. TOMANEC, M. BLAGOJEV, 2016 – Koncentracja złota z małych złóż w Serbii, Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 87–92

            Pełny tekst

CHENG X., QI W., T. DANEK, D. MATYSEK, HUANG Q., ZHAO X., ZHOU Z., FANG R., ZOU L., XU J., 2016 – Zanieczyszczenie wód  powierzchniowych i podziemnych metalami ciężkimi w kopalni Gejiu Tin, Południowo-Zachodnie Chiny, Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 93–98

            Pełny tekst

R. POMYKAŁA, W. A. ŻMUDA, K. KAPUSTA, M. KRZAK, 2016 – Wykorzystanie wybranych surowców do przygotowania paliwa zawiesinowego na bazie węgla, Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 99–108

            Pełny tekst

A. HAMANAKA, H. SHIMADA, Sh. OGATA), T. SASAOKA, I. MIYAJIMA, 2016 – Zastosowanie popiołu węglowego do przygotowania podłoża na ziemiach zlokalizowanych w rejonie indonezyjskiej...,  Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 109–116

            Pełny tekst

R. MARCINČÁKOVÁ, J. KADUKOVÁ, A. MRAŽÍKOVÁ, O. VELGOSOVÁ, A. LUPTÁKOVÁ, S. UBALDINI, 2016 – Bioługowanie metali z baterii litowo-jonowych za pomocą bakterii kwasolubnych, Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 117–120

            Pełny tekst

E. MAČINGOVÁ, S. UBALDINI, A. LUPTÁKOVÁ, 2016 Badanie usuwania manganu w procesie rekultywacji wód kopalnianych, Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 121–128

            Pełny tekst

D. IVÁNOVÁ, J. KADUKOVÁ, J. KAVULIČOVÁ, 2016 – Porównanie wydajności biosorbentów oraz wymienników jonowych dla usuwania jonów miedzi, Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 129–134

            Pełny tekst

W. ANDRUSIKIEWICZ, B. TORA, 2016 – Możliwość odzyskiwania odpadów z produkcji soli kamiennej, Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 135–142

            Pełny tekst

H. SHIMADA, T. SASAOKA, S. FUJITA, S. WAHYUDI, Y. YOSHIDA, 2016 – Konstrukcja struktur dna morza za pomocą nowych materiałów pokrywających z użyciem popiołów lotnych, Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 143–152

            Pełny tekst

V. HUDEČEK, K. ČERNÁ, J. VOTOČEK, 2016 – Zbieranie i utylizacja zrekultywowanych odpadów z kopalni Jan Šverma in Žacléř, Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 153–162

            Pełny tekst

Ž. KUZEVIČOVÁ, J. PALKOVÁ, Š. KUZEVIČ, M. GERGEĽOVÁ, 2016 – Porównanie metod interpolacyjnych w celu oceny temperatury powietrza, Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 163–170

            Pełny tekst

J. GAŠINEC, S. GAŠINCOVÁ, 2016 – Analiza deformacji powierzchni za pomocą estymacji dynamicznych Robust M, Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 171–176

            Pełny tekst

W. SOBCZYK, M. POROS, 2016 – Wykorzystanie terenów pogórniczych do celów naukowo-edukacyjnych, Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 177–180

            Pełny tekst

K.K. KISHIBAYEV, A.T. KABULOV, R.R. TOKPAYEV, A.A. ATCHABAROVA, S.A. YEFREMOV, N.L. VOROPAEVA, S.V. NECHIPURENKO, M.K. NAURYZBAYEV, KH.S. TASIBEKOV, 2016 – Aktywny węgiel z materiałów roślinnych (łupiny kokosowe) oraz kopolimery z furoaldehydu, Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 181–188

            Pełny tekst

Ö. ÖNEL, M.TANRIVERDI, 2016 – Zastosowanie wzbogacalnika typu Falcon do określenia zawartości złota w produkcie ze wzbogacania grawitacyjnego..., Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 189–194

            Pełny tekst

T. ŠPALDON, J. HANČUĽÁK, O. ŠESTINOVÁ, L. FINDORÁKOVÁ, E. FEDOROVÁ, 2016 – Efektywne sposoby usuwania siarki podczas drenażu kwaśnych wód, Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 195–200

            Pełny tekst

M. BAJTALA, Š. SOKOL, P. ČERNOTA, 2016 – Ocena załamania poziomego w sieci geodezyjnej, Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 201–212

            Pełny tekst

P. PASIOWIEC, J. J. HYCNAR, B. TORA, 2016Wykorzystanie drobnouziarnionych odpadów weglowych, Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 213–222

            Pełny tekst

M. WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, D. FOSZCZ, T. GAWENDA, 2016 – Analiza możliwości uzyskania drobnego uziarnienia w młynach o różnych konstrukcjach, Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 223–232

            Pełny tekst

A. JAROSIŃSKI, S. ŻELAZNY, M. CHOLEWA, 2016 – Źródła i możliwości uzyskiwania surowców mineralnych w Polsce, Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 233–240

            Pełny tekst

W. SOBCZYK, A. KOWALSKA, E. J. SOBCZYK, 2016 – Ocena wpływu eksploatacji złóż piasków i żwirów w Kłaju na środowisko przyrodnicze doliny Raby, Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 241–248

            Pełny tekst

A. JAROSIŃSKI, L. MADEJSKA, 2016Wybrane zagadnienia otrzymywania miszmetalu i innych metali ziem rzadkich, Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 249–256

            Pełny tekst

Annals 2016; No 1 (37)

 

 

A. MIKOŁAJCZYK, T. ODRZYWOŁEK, P. PIECHNIK, M. GLINIAK, 2016 – The Traces of Mining on the Krzeszowice Land – Geotouristic Path, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(37), p. 1–6

               Full text

 T. NIEDOBA, R. RANOSZ, 2016 – Incomes and Share Prices for Mining Companies in the Context of Raw Materials Prices, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(37), p. 7–14

               Full text

T. NIEDOBA, A. SUROWIAK, P. PIĘTA, 2016 – Application of Variance Analysis to Compare Characteristics of Various Types of Hard Coal, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(37), p. 15–22

               Full text

J. RŮŽIČKOVÁ, M. KUCBEL, K. RACLAVSKÝ, H. RACLAVSKÁ, 2016 – Chemical Composition of Biochar from Combustion in Local Heating, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(37), p. 23–28

               Full text

M. LINDOVSKY, 2016 – Management of Water Treatment Plants During Emergencies, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(37), p. 29– 36

               Full text

W. SOBKO, W. BLASCHKE, I. BAIC, 2016 – Constructional Improvements of FGX-1 Air Concentrating Table Aiming at Optimization of Operation, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(37), p. 37–46

               Full text

J. PYSSA, 2016 – Uranium Occurrence, Deposits and Mines in Poland, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(37), p. 47–56

               Full text

W. ANDRUSIKIEWICZ, 2016 – Possible Uses of Synthetic Gypsum in Salt-Cavern Filling, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(37), p. 57–62

               Full text

W. KĘPYS, 2016 – Opto-pneumatic Separators in Waste Management, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(37), p. 63–68

               Full text

O. YEGURNOV, S. BORUK, I. WINKLER, A. STROMENKO, N. TROYANOVSKA, 2016 – New Technology for Efficient and Environment Friendly Treatment of Various Secondary Energy Resources, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(37), p. 69–74

               Full text

 

R. RANOSZ, 2016 – The Decision Tree in the Valuation of Mining Investments, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(37), p. 75–78

               Full text

R. RANOSZ, 2016 – The Trinomial Model in the Valuation of Mining Investment Projects, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(37), p. 79–82

               Full text

R. RANOSZ, 2016 – Approaches Towards the Valuation of Mineral Deposit, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(37), p. 83–86

               Full text

R. TOMANEC, M. BLAGOJEV, 2016 – Concentration of Gold From Small Deposits in Serbia, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(37), p. 87–92

               Full text

CHENG X., QI W., T. DANEK, D. MATYSEK, HUANG Q., ZHAO X., ZHOU Z., FANG R., ZOU L., XU J., 2016 – Heavy Metal Contamination of Surface Water and Groundwater in and around Gejiu Tin Mine, Southwest China, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(37), p. 93–98

               Full text

R. POMYKAŁA, W. A. ŻMUDA, K. KAPUSTA, M. KRZAK, 2016 – The Use of Selected Raw Materials for Preparation Coal-Based Suspension Fuel, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(37), p. 99–108

               Full text

A. HAMANAKA, H. SHIMADA, Sh. OGATA), T. SASAOKA, I. MIYAJIMA, 2016 – Utilization of Coal Ash for Preparation of Seedbed in Disturbed Land in Indonesian Open Cut Coal Mine, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(37), p. 109–116

               Full text

 

R. MARCINČÁKOVÁ, J. KADUKOVÁ, A. MRAŽÍKOVÁ, O. VELGOSOVÁ, A. LUPTÁKOVÁ, S. UBALDINI, 2016 – Metal Bioleaching from Spent Lithium-Ion Batteries Using Acidophilic Bacterial Strains, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(37), p. 117–120

               Full text

E. MAČINGOVÁ, S. UBALDINI, A. LUPTÁKOVÁ, 2016 Study of Manganese Removal in the Process of Mine Water Remediation, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(37), p. 121–128

               Full text

D. IVÁNOVÁ, J. KADUKOVÁ, J. KAVULIČOVÁ, 2016 – Comparison of Biosorbents and Ion-Exchanger Efficiency for Copper Ions Removal, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(37), p. 129–134

               Full text

 

W. ANDRUSIKIEWICZ, B. TORA, 2016 – Recycling of Rock-Salt Dust and Brine after Rock-Salt Production, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(37), p. 135–142

               Full text

 

H. SHIMADA, T. SASAOKA, S. FUJITA, S. WAHYUDI, Y. YOSHIDA, 2016 – Construction of Seabed Structures by New Development Covering Material Using Fly Ashs, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(37), p. 143–152

               Full text

V. HUDEČEK, K. ČERNÁ, J. VOTOČEK, 2016 – Completion and Utilization of the Rehabilitated Central Tailing Heap of Jan Šverma Mine in Žacléř, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(37), p. 153–162

               Full text

Ž. KUZEVIČOVÁ, J. PALKOVÁ, Š. KUZEVIČ, M. GERGEĽOVÁ, 2016 – A Comparison of Interpolation Methods for Estimation of Air Temperature, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(37), p. 163–170

               Full text

J. GAŠINEC, S. GAŠINCOVÁ, 2016 – Landslide Deformation Analysis Based on Robust M-estimations, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(37), p. 171–176

               Full text

W. SOBCZYK, M. POROS, 2016 – The Use Of Post-Mining Areas For Educational And Scientific Purposes, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(37), p. 177–180

               Full text

 

K.K. KISHIBAYEV, A.T. KABULOV, R.R. TOKPAYEV, A.A. ATCHABAROVA, S.A. YEFREMOV, N.L. VOROPAEVA, S.V. NECHIPURENKO, M.K. NAURYZBAYEV, KH.S. TASIBEKOV, 2016 – Activated Carbons from the Compressed Plant Materials (Coconut Shell) and Copolymers of Furfural, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(37), p. 181–188

               Full text

Ö. ÖNEL, M.TANRIVERDI, 2016 – The Use of Falcon Concentrator to Determine the Gravity Recoverable Gold (GRG) Content in Gold Ores, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(37), p. 189–194

               Full text

T. ŠPALDON, J. HANČUĽÁK, O. ŠESTINOVÁ, L. FINDORÁKOVÁ, E. FEDOROVÁ, 2016 – Effective Ways of Desulphurization of Acid Mine Drainage, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(37), p. 195–200

               Full text

M. BAJTALA, Š. SOKOL, P. ČERNOTA, 2016 – Estimation of a Horizontal Refraction in a Geodetic Network, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(37), p. 201–212

               Full text

P. PASIOWIEC, J. J. HYCNAR, B. TORA, 2016 – Fine Coal Waste Utilisation, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(37), p. 213–222

               Full text

M. WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, D. FOSZCZ, T. GAWENDA, 2016 – Analysis of Possiblilities of Obtaining the Fine Particle Size in Mills of Various Designs, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(37), p. 223–232

               Full text

 

A. JAROSIŃSKI, S. ŻELAZNY, M. CHOLEWA, 2016 – Raw Materials and Possibilities of their Obtaining in Poland, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(37), p. 233–240

               Full text

W. SOBCZYK, A. KOWALSKA, E. J. SOBCZYK, 2016 – Impact Assessment of Sand and Gravel Deposits Mining in Klaj on the Natural Environment of the Raba Rivervalley, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(37), p. 241–248

               Full text

A. JAROSIŃSKI, L. MADEJSKA, 2016 – Selected Issues of Mischmetal and Other Rare Earth Metal Obtaining, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(37), p. 249–256

               Full text

Rok 2016 Zeszyt Nr 2 (38)

Annals 2016; No 2 (38)

 

 

B. TRZASKUŚ-ŻAK, D. ŁOCHAŃSKA, A. ŻAK, T. STARZYKIEWICZ, 2016 – Optymalizacja struktury produkcji na przykładzie kopalni, Inżynieria Mineralna z. 2(38), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 3–8

          Pełny tekst

 

D. FUKSA, 2016 – Przyszłość polskiego węgla, Inżynieria Mineralna z. 2(38), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 9–16

          Pełny tekst

 

S. LORENZ, A. KUSTRA, 2016 – Wartość dodana dla interesariuszy przedsiębiorstw górniczych oparta na przepływach pieniężnych, Inżynieria Mineralna z. 2(38), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 17–22

          Pełny tekst

 

P. BOGACZ, M. MIZGA, 2016 – Zastosowanie Lean Six Sigma w doskonaleniu procesów produkcyjnych w przemyśle wydobywczym, Inżynieria Mineralna z. 2(38), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 23–30

          Pełny tekst

 

M. KLANK, 2016 – Łańcuchy górnicze w dynamice zmian procesów eksploatacyjnych i uwarunkowań rynkowych górnictwa węgla kamiennego, Inżynieria Mineralna z. 2(38), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 31– 37

          Pełny tekst

 

C. MRÓZ, 2016 – Wpływ asymetrii informacji na strukturę kapitału, Inżynieria Mineralna z. 2(38), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 38–44

          Pełny tekst

 

A. NOWAK, A. PAWLUK, 2016 – Zintegrowany System Zarządzania w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego, Inżynieria Mineralna z. 2(38), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 45–52

          Pełny tekst

 

J. PYRA, B. PAPIŃSKI, 2016 – Analiza kosztów eksploatacji przy prowadzeniu robót strzałowych z wykorzystaniem elektronicznego systemu inicjowania materiałów wybuchowych, Inżynieria Mineralna z. 2(38), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 53–64

          Pełny tekst

 

R. RANOSZ, 2016 – Wycena inwestycji z zabezpieczeniem ceny surowców za pomocą opcji, Inżynieria Mineralna z. 2(38), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 65–70

          Pełny tekst

 

A. WIĘCKOWSKI, M. GICALA, 2016 – Procedura przetargowa i oferty na budowę odcinka drogi S7 Naprawa–Skomielna Biała wraz tunelem, Inżynieria Mineralna z. 2(38), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 71–80

          Pełny tekst

 

I. JONEK-KOWALSKA, M. TUREK, 2016 – Determinanty efektywności w kopalniach węgla kamiennego w Polsce w aktualnych uwarunkowaniach rynkowych i geologiczno-górniczych, Inżynieria Mineralna z. 2(38), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 81–90

          Pełny tekst

 

T. FRANIK, 2016 – Zmiana udziału podstawowych czynników produkcji w osiąganych efektach górnictwa węglowego, Inżynieria Mineralna z. 2(38), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 91–98

          Pełny tekst

 

I. JONEK-KOWALSKA, S. TCHÓRZEWSKI, 2016 – Wskaźniki efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń w górnictwie węgla kamiennego – krytyczne podejście do unifikacji i normalizacji, Inżynieria Mineralna z. 2(38), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 99–106

          Pełny tekst

 

T. BĘDKOWSKI, Z. KASZTELEWICZ, M. ZAJĄCZKOWSKI, M. SIKORA, 2016 – Analiza techniczno-ekonomiczna mechanicznego urabiania skał na przykładzie złoża „Raciszyn”, Inżynieria Mineralna z. 2(38), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 107–112

          Pełny tekst

 

A. TRZCIONKOWSKA, E. BRZYCHCZY, 2016 – Wykorzystanie reguł asocjacyjnych do analizy pracy wybranego urządzenia w oddziale wydobywczym, Inżynieria Mineralna z. 2(38), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 113–124

          Pełny tekst

 

M. SUKIENNIK, P. BĄK, M. KAPUSTA, 2016 – Kultura korporacyjna a czynnik ludzki w polskich przedsiębiorstwach wydobywczych, Inżynieria Mineralna z. 2(38), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 125–134

          Pełny tekst

 

P. BĄK, M. SUKIENNIK, B. KOWAL, 2016 – Kultura korporacyjna w aspekcie procesów zarządczych w polskich przedsiębiorstwach wydobywczych, Inżynieria Mineralna z. 2(38), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 135–144

          Pełny tekst

 

R. MAGDA, 2016 – Kierunki racjonalizacji jednostkowego kosztu produkcji w przedsiębiorstwie górniczym, Inżynieria Mineralna z. 2(38), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 145–152

          Pełny tekst

 

P. BOGACZ, 2016 Badanie wielkości rynku metodą pomiaru popytu na węgiel kamienny w segmencie odbiorców indywidualnych w Polsce, Inżynieria Mineralna z. 2(38), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 153–166

          Pełny tekst

 

R. RANOSZ, 2016 – Rating obligacji korporacyjnych przedsiębiorstw górniczych, Inżynieria Mineralna z. 2(38), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 167–174

          Pełny tekst

 

W. KOZIOŁ, Ł. MACHNIAK, A. BORCZ, I. BAIC, 2016 – Górnictwo kruszyw w Polsce – szanse i zagrożenia, Inżynieria Mineralna z. 2(38), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 175–182

          Pełny tekst

 

T. MAGYAR, J. FAITLI, 2016 – Pomiary rozkładu temperatury na składowisku odpadów Gyál (Węgry), Inżynieria Mineralna z. 2(38), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 183–190

          Pełny tekst

 

R. JENDRUŚ, A. MANOWSKA, M. MAZUREK, 2016 – Badanie wpływu kąta nachylenia płyty roboczej stołu koncentracyjnego na odzysk potencjału energetycznego drobnych ziaren węglowych w ujęciu laboratoryjno-statystycznym, Inżynieria Mineralna z. 2(38), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 191–200

          Pełny tekst

 

N. IWASZCZUK, A. JARZĘCKA, A. JAROSIŃSKI, 2016 – Wybrane problemy i ryzyka związane z recyklingiem odpadów elektrycznych i elektronicznych, Inżynieria Mineralna z. 2(38), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 201–210

          Pełny tekst

 

O. BOLD, A. MATEI, M. MORAR, S. MANGU, 2016 – Zależność zawartości kwasów huminowych od lignitu ze złożą Oltenia, znaczenie skladników makropetrograficznych (litotypów), Inżynieria Mineralna z. 2(38), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 211–218

          Pełny tekst

 

A.J. GUTA, 2016 – Najlepsze warianty rekultywacji gleby w okręgu Hărău 3, Inżynieria Mineralna z. 2(38), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 219–224

          Pełny tekst

 

A. KIRÁLY, J. MUDRUŇKA, B. LYČKOVÁ, 2016 – Regulacje prawne dotyczące składowana odpadów gastronomicznych w Czechach, Inżynieria Mineralna z. 2(38), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 225–232

          Pełny tekst

 

V. LAPČÍK, J. JEŽ, 2016 –Technologie pirolitycznego odzysku energii z opon w Czechach, Inżynieria Mineralna z. 2(38), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 233–240

          Pełny tekst

 

V.M. MUKHIN, N.L.VOROPAEVA, A.G.TKACHEV, N.I.BOGDANOVICH, Ju.Ja. SPIRIDONOV, 2016 – Odpady organiczne jako materiał do produkcji sorbentów węglowych, Inżynieria Mineralna z. 2(38), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 241–246

          Pełny tekst

 

A.A. REVINA, N.L. VOROPAEVA, V.M. MUKHIN, L.V. CHEKMAR, A.I. KONOVALOVA, V.V. KARPACHEV, 2016 – Wpływ nanocząsteczek żelaza na właściwości fizyko-chemiczne i wykorzystanie węgla aktywnego z materiałów roślinnych, Inżynieria Mineralna z. 2(38), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 247–254

          Pełny tekst

 

A. FARZANEGAN, E. SEPAHVAND, Z.S. MIRZAEI, 2016Optymalizacja układu mielenia klinkieru w prasach HPRG w zakładzie Abyek Cement Plant za pomocą programu Steady-State Process Simulations, Inżynieria Mineralna z. 2(38), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 255–260

          Pełny tekst

 

C. MOLDOVAN, L.S. SBIRNA, A. MATEI, R. HERBEI, S. MANGU, 2016 – Czynniki wpływające na proces dopalania w kotle zasilanym stycznie pyłem węglowym piecu, Inżynieria Mineralna z. 2(38), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 261–268

          Pełny tekst

 

M. KECIR, A. KECIR, 2016 – Studium porównawcze odczynników do flotacji barytu, Inżynieria Mineralna z. 2(38), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 269–278

 

          Pełny tekst

 

B. TRZASKUŚ-ŻAK, D. ŁOCHAŃSKA, A. ŻAK, T. STARZYKIEWICZ, 2016 – Optimizing of Production Structure on an Example of Mine, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(38), p. 3–8

        Full teks

 

D. FUKSA, 2016 – The Future of Polish Coal, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(38), p. 9–16

        Full teks

 

S. LORENZ, A. KUSTRA, 2016 – Value Added for Stakeholders in Mining Operations Based on Cash Flow, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(38), p. 17–22

          Full tekst

 

 P. BOGACZ, M. MIZGA, 2016 – Application Of Lean Six Sigma in Production Processes Improvement in Extractive Industry, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(38), p. 23–30

        Full teks

 

M. KLANK, 2016 – Łańcuchy górnicze w dynamice zmian procesów eksploatacyjnych i uwarunkowań rynkowych górnictwa węgla kamiennego, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(38), p. 31– 37

          Full tekst

 

C. MRÓZ, 2016 – The Impact of Information Asymmetry on the Capital Structure, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(38), p. 38–44

         Full tekst

 

A. NOWAK, A. PAWLUK, 2016 – Integrated Management System in Relation to Sustainability in Hard Coal Production Industry, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(38), p. 45–52

           Full tekst

 

J. PYRA, B. PAPIŃSKI, 2016 – Analysis of Operating Costs Concering Blasting Works Using Electronic Initiation System for Explosives, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(38), p. 53–64

          Full tekst

 

R. RANOSZ, 2016 – Valuation of Investment Protection in the Price of Raw Materials by Using the Options, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(38), p. 65–70

          Full tekst

 

A. WIĘCKOWSKI, M. GICALA, 2016 – Tenders and Cost Structure Tunnel Construction on the Stretch of Road S7 Naprawa–Skomielna Biała, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(38), p. 71–80

           Full tekst

 

I. JONEK-KOWALSKA, M. TUREK, 2016 – Determinants of Efficiency in Hard Coal Mines in Poland in the Current Market and Geological-Mining Conditions, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(38), p. 81–90

           Full tekst

 

T. FRANIK, 2016 – Change of Participation of Basic Factors Production in the Value of the Sold Production of Coal Mining, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(38), p. 91–98

           Full tekst

 

I. JONEK-KOWALSKA, S. TCHÓRZEWSKI, 2016 – Effectiveness of Machinery and Equipment in Coal Mining – Critical Approach to Unification and Standardization, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(38), p. 99–106

          Full tekst

 

T. BĘDKOWSKI, Z. KASZTELEWICZ, M. ZAJĄCZKOWSKI, M. SIKORA, 2016 – Technical and Economic Analysis of Mechanical Rock Extraction Based on ‘Raciszyn’ Deposit, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(38), p. 107–112

         Full tekst

 

A. TRZCIONKOWSKA, E. BRZYCHCZY, 2016 – Association Rules in Analysis of Selected Machine Working in a Mining Division, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(38), p. 113–124

         Full tekst

 

M. SUKIENNIK, P. BĄK, M. KAPUSTA, 2016 – Corporate Culture and the Human Factor in the Polish Mining Companies, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(38), p. 125–134

         Full tekst

 

P. BĄK, M. SUKIENNIK, B. KOWAL, 2016 – Corporate Culture and the Human Factor in the Polish Mining Companies, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(38), p. 135–144

           Full tekst

 

R. MAGDA, 2016 – Ways of Rationalization of Unit Cost of Production in the Mining Company, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(38), p. 145–152

          Full tekst

 

P. BOGACZ, 2016 Analyse of the Market Size as a Method of Demand Measurement for Hard Coal in the Segment of Individual Customers in Poland, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(38), p. 153–166

        Full teks

 

 R. RANOSZ, 2016 – Rating Corporate Bonds Mining Companies, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(38), p. 167–174

           Full tekst

 

W. KOZIOŁ, Ł. MACHNIAK, A. BORCZ, I. BAIC, 2016 – Mining of Aggregates in Poland – Opportunities and Threats, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(38), p. 175–182

          Full tekst

 

T. MAGYAR, J. FAITLI, 2016 – Temperature Distribution Measurements in the Gyál MSW Landfil, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(38), p. 183–190

          Full tekst

 

R. JENDRUŚ, A. MANOWSKA, M. MAZUREK, 2016 – Influence of Concentrating Table Deck Inclination Angles on Energy Reclamation Potential from Fine Coal Particles Based on Laboratory and Statistical Studies, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(38), p. 191–200

           Full tekst

 

 N. IWASZCZUK, A. JARZĘCKA, A. JAROSIŃSKI, 2016 – elected Problems of Processing and Risks Connected with Recycling of Waste Electric and Electronic Equipment, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(38), p. 201–210

           Full tekst

 

O. BOLD, A. MATEI, M. MORAR, S. MANGU, 2016 – The Dependence of Humic Acids Content of the Oltenia Lignite, Function of the Macropetrographic Constituents (Litotypes), Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(38), p. 211–218

         Full tekst

 

A.J. GUTA, 2016 – The Best Variants of Rehabilitation of Degrading Soils in Hărău 3 Perimeter, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(38), p. 219–224

          Full tekst

 

A. KIRÁLY, J. MUDRUŇKA, B. LYČKOVÁ, 2016 – Disposal of Gastro Waste in the Czech Republic Related to Valid Legislation, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(38), p. 225–232

       Full tekst

 

V. LAPČÍK, J. JEŽ, 2016 – Pyrolysis Technologies in Branch of Energy Recovery from Tyres in the Czech Republic, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(38), p. 233–240

         Full tekst

 

V.M. MUKHIN, N.L.VOROPAEVA, A.G.TKACHEV, N.I.BOGDANOVICH, Ju.Ja. SPIRIDONOV, 2016 – Vegetable Waste as Perspective Raw Materials for the Production of Carbon Adsorbents, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(38), p. 241–246

          Full tekst

 

A.A. REVINA, N.L. VOROPAEVA, V.M. MUKHIN, L.V. CHEKMAR, A.I. KONOVALOVA, V.V. KARPACHEV, 2016 – The Effect of Iron Nanoparticles on Physico-Chemical Properties and Functional Activity of Active Carbon from Plant Materials, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(38), p. 247–254

         Full tekst

 

A. FARZANEGAN, E. SEPAHVAND, Z.S. MIRZAEI, 2016 – Optimization of HPGR-Based Clinker Grinding Circuit at Abyek Cement Plant Using Steady-State Process Simulations, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(38), p. 255–260

 

           Full tekst

 

C. MOLDOVAN, L.S. SBIRNA, A. MATEI, R. HERBEI, S. MANGU, 2016 – Factors Influencing the Reburning Process in a Tangentially-Fired Pulverized Coal Furnace, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(38), p. 261–268

          Full tekst

 

M. KECIR, A. KECIR, 2016 – Efficiency of Barite Flotation Reagents a Comparative Study, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(38), p. 269–278

 

           Full tekst