Rok 2012; Zeszyt Nr 1 (29)

Blažek  V., Závada J., Bouchal T.,  Lébr J.,  Fečko P., 2012, Ługowanie miedzi i cyny z odpadów elektronicznych za pomocą bakterii Acidithiobacillus ferrooxidans, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(28), p. 1–7.

 [full text]

Mádrová M.,  Jarosiński A., 2012, Techniczno-ekonomiczna analiza farm wiatrowych, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(28), p. 9–17.

 [full text]

 Szymkiewicz A., Hycnar J., Fraś A., Przystaś R., Józefiak T., Baic I., Zastosowanie popiołów fluidalnych dla zwiększenia zagospodarowania odpadów wydobywczych, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(28), p. 19–30

 [full text]

Mučková J., Černota P., Bartak P., Mikoláš., Monitorowanie osiadań wyrobiska pod autostradą między Ostrawą i Frydkiem – Mistkiem, CZECHY, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(28), p. 31–40

 [full text]

Hudeček V., Černá K., Adamec Z., Rekultywacja Hałdy Centralnej w kopalni Jana Švermy w Žacléř, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(28), p. 41–53

 [full text]

Jandačka P., Vojtková H., Alexa P., Količova P., Šimková L., Rozkład wielkości magnetosomu w bakterii magnetotaktycznej, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(28), p. 55-58

 [full text]

Dolníčková D., Drozdová J., Raclavský K., Juchelková D., Geochemia pierwiastków śladowych w popiele lotnym pochodzącym z elektrowni opalanych węglem brunatnym, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(28), p. 59-68

 [full text]

Sýkorová P., Juchelková D., Kučerová M., Raclavský K., Wpływ zawartości azotu na właściwości kompostu wykorzystywanego do produkcji energii, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(28), p. 69-79

 [full text]

Wspomnienia

Profesor Peter Fečko, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(28), p. 80

 [full text]

Rok 2012; Zeszyt Nr 1 (29)

Blažek  V., Závada J., Bouchal T.,  Lébr J.,  Fečko P., 2012, Leaching of Copper and Tin from Electronic Waste Using Acidithiobacillus ferrooxidans, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(28), p. 1–7.

[full text]

 Mádrová M.,  Jarosiński A., 2012, A Technical-economic Analysis of Wind Farms, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(28), p. 9–17.

[full text]

 

 Szymkiewicz A., Hycnar J., Fraś A., Przystaś R., Józefiak T., Baic I., Application of fluidized bed combustion ashes for enhancement of mining waste management, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(28), p. 19–30

 [full text]

Mučková J., Černota P., Bartak P., Mikoláš., Mining Subsidence Monitoring of Highway between Ostrava and Frýdek-Místek,CZECHY, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(28), p. 31–40

 [full text]

Hudeček V., Černá K., Adamec Z., Rehabilitation of Central Tailing Heap of Jan Šverma Mine in Žacléř, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(28), p. 41–53

[full text]

Jandačka P., Vojtková H., Alexa P., Količova P., Šimková L., Magnetosome size distribution in magnetotactic bacteria, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(28), p. 55-58

[full text]

Dolníčková D., Drozdová J., Raclavský K., Juchelková D., Geochemistry of trace elements in fly ashes from lignite fired power stations, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(28), p. 59-68

[full text]

 

Sýkorová P., Juchelková D., Kučerová M., Raclavský K., The possibilities of influencing the content of nitrogen in composts utilized for energy production, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(28), p. 69-79

[full text]

 

Reminiscences

Profesor Peter Fečko, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(28), p. 80

 [full text]

 

Rok 2012; Zeszyt Nr 2 (30)

Hycnar J. J., Kochański B., Tora B., 2012Otrzymywanie i właściwości pyłu magnetytowego z ubocznych produktów spalania węgli, Inżynieria Mineralna z. 2(30), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 1–10
[pełny tekst]

Kyncl M., Číhalová Š., Juroková M., Langarová S., 2012 Unieszkodliwianie i zagospodarowanie osadów z uzdatniania wody, Inżynieria Mineralna z. 2(30), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 11–20
[pełny tekst]

Luptáková A., Jenčárová J., Jandačka P., Lupták M., Matýsek D., Dernerová Foitová P., 2012Przygotowywanie magnetycznych minerałów żelaza przy użyciu bakterii redukujących siarczany, Inżynieria Mineralna z. 2(30), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 21–28
[pełny tekst]

Gašinec J., Gašincová S., Černota P., Staňková H., 2012 Zastosowanie naziemnego skaningu laserowego do monitorowania lodu gruntowego w Dobszyńskiej Jaskini Lodowej, Inżynieria Mineralna z. 2(30), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 31–41
[pełny tekst]

Surovka D.), Pertile E., Lorenz T., Fečko P., Guziurek M., 2012Potencjalny odzysk energii z produktów pirolitycznej obróbki odpadów, Inżynieria Mineralna z. 2(30), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 43–48
[pełny tekst]

Vojtková H., Janulková R., Švanová P., 2012Tolerancja szczepu bakterii Cupriavidus metallidurans na jony metali, Inżynieria Mineralna z. 2(30), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 49–54
[pełny tekst]

Fečko P., Zechner V., Guziurek M., Lyčková B., Pertile E., 2012Zastosowanie ługowania bakteryjnego do odpadów ze starych składowisk ekologicznych usytuowanych w regionie KarloveVary, Inżynieria Mineralna z. 2(30), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 55–64
[pełny tekst]

Černotová L., Tora B., Čablík V., Čablíková L., 2012 Porównanie pigmentów z odpadów z pigmentami przemysłowymi, Inżynieria Mineralna z. 2(30), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 65–72
[pełny tekst]

Sezimová H., Sezima T., Truxová I., 2012Badanie biodegradacji osadu ściekowego za pomocą testu Vibrio fischeri, Inżynieria Mineralna z. 2(30), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 73–79
[pełny tekst]

Kořínek R., Sezima T., Racek J., Sezimová H., 2012 – Analiza surowcowego i energetycznego potencjału odpadów w Republice Czeskiej, Inżynieria Mineralna z. 2(30), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 81–88
[pełny tekst]

 

 

Annals 2012; No 2 (30)

Hycnar J. J., Kochański B., Tora B., 2012Manufacture and Properties of Magnetite Dust from By-products of Carbon Combustion, , Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(30), p. 1–10
[Full text]

 

 Kyncl M., Číhalová Š., Juroková M., Langarová S., 2012Disposal and Reuse of the Water Processing Sludge, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(30), p. 11–20
[Full text]

 

 Luptáková A., Jenčárová J., Jandačka P., Lupták M., Matýsek D., Dernerová Foitová P., 2012Preparation of Magnetic Iron Minerals Using Sulphate-Reducing Bacteria, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(30), p. 21–28
[Full text]

 Gašinec J., Gašincová S., Černota P., Staňková H., 2012Uses of Terrestrial Laser Sanning in Mnitoring of Ground Ice within Dobšinská Ice Cave, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(30), p. 31–41
[Full text]

 Surovka D.), Pertile E., Lorenz T., Fečko P., Guziurek M., 2012 Potential Energy Recovery from Waste Pyrolytic Treatment Products, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(30), p. 43–48
[Full text]

 Vojtková H., Janulková R., Švanová P., 2012Bacterium Cupriavidus metallidurans Strain’s Tolerance of Metal Ions, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(30), p. 49–54
[Full text]

 

 Fečko P., Zechner V., Guziurek M., Lyčková B., Pertile E., 2012 Application of Bacterial Leaching on Wastes from Old Ecological Loads Situated in the Karlovy Vary Region, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(30), p. 55–64
[Full text]

 

 Černotová L., Tora B., Čablík V., Čablíková L., 2012A Comparison of Pigments and Waste Industrial Pigments, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(30), p. 65–72
[Full text]

 Sezimová H., Sezima T., Truxová I., 2012Study of Biodegradation of Sewage Sludge Using Vibrio fischeri Test, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(30), p. 73–79
[Full text]

 

Kořínek R., Sezima T., Racek J., Sezimová H., 2012Analysis for Raw Material and Energy Potential of the Waste in the Czech Republic, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(30), p. 81–88
[Full text]