Rok 2014; Zeszyt Nr 1 (33)

Vrublová D., Kapica R., Seidl M., Straková A., 2014 Zastosowanie dynamicznego modelu terenu w celu obliczenia wydajności wydobycia w czasie rzeczywistym. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 1–5
[pełny tekst]

Gašinec J., Gašincová S., Trembeczká E., 2014 Dopasowanie ortogonalnej odległości płaszczyzny. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 7–13
[pełny tekst]

Gergeľová M., Kuzevičová Ž., Kovanič Ľ., Kuzevič Š., 2014Automatyzacja tworzenia modelu przestrzennego w środowisku GIS. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 15–22
[pełny tekst]

Plánka L., 2014Mapy z zawartością geologiczną. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 23–29
[pełny tekst]

Sokol Š., Bajtala M., Lipták M., 2014Analiza aktualnych metod gromadzenia informacji przestrzennych na temat obiektów o kompozycji przestrzennej. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 31–37
[pełny tekst]

Sokol Š., Lipták M., Bajtala M., 2014Wpływ gęstości danych źródłowych na określenie objętości przy użyciu DEM. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 39–45
[pełny tekst]

Pukanská K., Bartoš K., Sabová J., 2014Porównanie wyników pomiaru powierzchni kamieniołomu Spišské Tomášovce za pomocą fotogrametrii i naziemnego skaningu laserowego. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 47–54
[pełny tekst]

Weiss G., Labant S., Weiss E., 2014Analiza zniekształceń struktury sieci mierzona za pomocą nawigacji satelitarnej z wyborem kofaktorów. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 55–68
[pełny tekst]

Černota P., Staňková H., Pospíšil J., Novosad M., Mučková J., 2014Pomiary połączenia i pomiary kierunkowe w szybach ČSA 2 i MIR 5. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 69–76
[pełny tekst]

Gašinec J., Gašincová S., Trembeczká E., 2014 Wyprowadzenie uproszczonych wzorów do obliczeń konwergencji południka i skali błędu w projekcji Křovák. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 77–84
[pełny tekst]

Sokol Š., Bajtala M., Ježko J., Černota P., 2014 – Badanie dokładności określania trójwymiarowych współrzędnych kartezjańskich przy użyciu uniwersalnej stacji pomiarowej S8 Trimble DR Plus ROBOTIC. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 85–90
[pełny tekst]

Grabiec A., 2014Projekt układ kontrolnego parametrów technologicznych dla procesu wzbogacania węgla metodą flotacyjną wraz z odwadnianiem. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 91–96
[pełny tekst]

Glica M., Sobczyk W., 2014Zagospodarowanie odpadów zawierających azbest w gminie Szczucin. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 97–104
[pełny tekst]

Kowalska A., Sobczyk W., 2014Negatywne i pozytywne skutki eksploatacji złóż żwirowo-piaskowych. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 105–109
[pełny tekst]

Lutyński M., Sakiewicz P., González González M. Á., 2014Haloizyt jako adsorbent mineralny CO2 – badania kinetyki adsorpcji i pojemności sorpcyjnej. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 111–117
[pełny tekst]

Matušková S., Létavková D., Jungvirtová J., 2014 Analiza SWOT i jej aspekty środowiskowe na lotnisko Leoša Janáčka w Ostrawie. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 119–130
[pełny tekst]

Hycnar J. J., Szczygielski T., Tora B., 2014Stan i perspektywy zwiększenia produktowego zagospodarowania ubocznych produktów spalania (UPS). Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 131–142
[pełny tekst]

Marecka A., 2014Wpływ temperatury na sorpcję dwutlenku węgla w węglach. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 143–148
[pełny tekst]

Lapčík V., Lapčíková M., Hanslík A., Jež J., 2014 Możliwości technologii zgazowania i pirolizy w dziedzinie odzyskiwania energii z odpadów. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 149–154
[pełny tekst]

Hycnar J. J., Borowski G., Józefiak T., 2014 Uwarunkowania wytwarzania trwałych brykietów z pyłów żelazokrzemu. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 155–162
[pełny tekst]

Vyletělek J., Zegzulka J., Nečas J., Rozbroj J., 2014Wpływ kształtu pojemnika i kształtu cząstek na zachowanie się materiałów sypkich w pojemnikach przy pomocy programu Edem. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 163–166
[pełny tekst]

Kowalska A., Sobczyk W., 2014Cenne złoża piasku i żwiru w dolinach rzek karpackich (Polska) wobec obszarów chronionych. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 167–174
[pełny tekst]

Znamenáčková I., Dolinská S., Lovás M., Hredzák S., Dimitrakis G., 2014Wykorzystanie promieniowania mikrofalowego przy ogrzewaniu magnezytu. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 175–182
[pełny tekst]

Matysek D., Raclavsky K., Skrobankova H., Frydrych J., 2014Geochemiczny popiół ze spalania traw energetycznych. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 183–188
[pełny tekst]

Konečná E., Čablík V., Kraina M., Svoboda M., 2014 Usprawnienia rekultywacji podłoża w praktyce. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 189–196
[pełny tekst]

Michalíková F., Brezáni I., Sisol M., Kozáková L., 2014Właściwości morfologiczne mikrosfer ze spalania węgla w elektrowniach termicznych. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 197–204
[pełny tekst]

Kępys W., Pomykała R., Pietrzyk J., 2014Badania właściwości zawiesin popiołowo-wodnych z popiołów ze spalania komunalnych osadów ściekowych. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 205–212
[pełny tekst]

Weiss G., Gašinec J., Zelizňáková V., Gašincová S., 2014Użycie metody najmniejszych kwadratów poprzez analizę odkształceń Tatr Wschodnich. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 213–226
[pełny tekst]

Michalíková F., Brezáni I., Sisol M., Mihoková L., Stehlíková B., 2014Wykorzystanie popiołów lotnych węgla kamiennego w produkcji materiałów ceramicznych – część I. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 227–234
[pełny tekst]

Černotová L., Zamrazilová L., Mišková L., Tora B., 2014Weryfikacja wykorzystania pigmentów pobranych z osadów ściekowych z zawartością żelaza w malarstwie ściennym. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 235–248
[pełny tekst]

Černotová L., Zamrazilová L., Mišková L., Tora B., 2014Weryfikacja wykorzystania popiołów lotnych pochodzących ze spalania osadów ściekowych jako pigment w malarstwie ściennym. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 249–258
[pełny tekst]

Thomas J., Hajduková J., Malíková P., Vidlář J., Matúšková V., 2014Badanie interakcji między odpadami flotacyjnymi a flokulantami w procesie separacji węgla. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 259–268
[pełny tekst]

Michałowski M., Dudzicz K., Tora B., 2014Emisja CO2 wraz z możliwościami jego ograniczenia na przykładzie EDF Polska S.A. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 269–274
[pełny tekst]

Michałowski M., Saran E., 2014Analiza zmian w systemie gospodarki odpadami – wymagania UE i przepisów krajowych. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 275–282
[pełny tekst]

Khokhryakov A. V., Fadeichev A. F., Tseytlin E. M., 2014Analiza wpływu na środowisko przedsięwzięcia górniczego w oparciu o Zintegrowany Indeks Niebezpieczeństwa. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 283–285
[pełny tekst]

Blišťan P., Kovanič Ľ., 2014Zastosowanie wybranych metod geodezyjnych w kopalniach odkrywkowych w celu utworzenia modelu 3d. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 287–298
[pełny tekst]

Bartoš K., Pukanská K., Sabová J., 2014Analiza, dokładność i wykorzystanie oprogramowania fotogrametrycznego open source. Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 299–306
[pełny tekst]

 

Annals 2014; No 1 (33)

Vrublová D., Kapica R., Seidl M., Straková A., 2014 – Using the Dynamic Terrain Model for Real-Time Calculation of Extraction Volumes. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 1–5
[full text]

 

 Gašinec J., Gašincová S., Trembeczká E., 2014 – Robust Orthogonal Fitting of Plane. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 7–13
[full text]

 Gergeľová M., Kuzevičová Ž., Kovanič Ľ., Kuzevič Š., 2014 – Automation of Spatial Model Creation in GIS Environment. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 15–22
[full text]

  Plánka L., 2014 – Maps with Geological Content. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 23–29
[full text]

 

 Sokol Š., Bajtala M., Lipták M., 2014 – Analysis of the Present Acquisition Methods of Spatial Information about the Objects with Spatial Composition. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 31–37
[full text]

 Sokol Š., Lipták M., Bajtala M., 2014 – Influence of the Density of Source Data on a Volume Estimation Using DEM. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 39–45
[full text]

 Pukanská K., Bartoš K., Sabová J., 2014 – Comparison of Survey Results of the Surface Quarry Spišské Tomášovce by the Use of Photogrammetry and Terrestrial Laser Scanning. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 47–54
[full text]

 Weiss G., Labant S., Weiss E., 2014 – Deformation Analysis of the Network Structure Measured by Global Navigation Satellite Systems with a Selection of Cofactors. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 55–68
[full text]

 Černota P., Staňková H., Pospíšil J., Novosad M., Mučková J., 2014 – Connecting Surveys and Orientation Measurements in Čsa 2 and Mír 5 Shafts. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 69–76
[full text]

 Gašinec J., Gašincová S., Trembeczká E., 2014 – Derivation of Simplified Formulas for the Approximate Calculation of the Meridian Convergence and Scale Error in Křovák Projection. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 77–84
[full text]

Sokol Š., Bajtala M., Ježko J., Černota P., 2014 – Testing the Accuracy of Determining 3D Cartesian Coordinates Using the Measuring Station S8 Trimble DR Plus ROBOTIC. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 85–90
[full text]

 

 Grabiec A., 2014 – Project of Control  System for Technological Parameters for the Coal Enrichment Using Flotation and Dewatering Methods. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 91–96
[full text]

 Glica M., Sobczyk W., 2014 – Waste Containing Asbestos in the Community Szczucin. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 97–104
[full text]

 Kowalska A., Sobczyk W., 2014 – Negative and Positive Effects of the Exploitation of Gravel-Sand. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 105–109
[full text]

 Lutyński M., Sakiewicz P., González González M. Á., 2014 – Halloysite as Mineral Adsorbent of CO2 – Kinetics and Adsorption Capacity. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 111–117
[full text]

 Matušková S., Létavková D., Jungvirtová J., 2014 – SWOT Analysis and its Environmental Aspects of the Leoš Janáček Airport in Ostrava. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 119–130
[full text]

 Hycnar J. J., Szczygielski T., Tora B., 2014 – Current State and Prospects of Increased Product-Oriented Utilization of CCPs. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 131–142
[full text]

 Marecka A., 2014 – Influence of Temperature on Sorption of Carbon Dioxide in Coals. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 143–148
[full text]

 Lapčík V., Lapčíková M., Hanslík A., Jež J., 2014 – Possibilities of Gasification and Pyrolysis Technology in Branch of Energy Recovery from Waste. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 149–154
[full text]

 

 Hycnar J. J., Borowski G., Józefiak T., 2014 – Conditions for The Preparation of Stable Ferrosilicon Dust Briquettes. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 155–162
[full text]

 

 Vyletělek J., Zegzulka J., Nečas J., Rozbroj J., 2014 – Influence of Container Shape and Particulate Shape on the Behaviour of Bulk Material in Storage Devices Using the Edem Program. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 163–166
[full text]

 Kowalska A., Sobczyk W., 2014 – Valuable Deposits of Sand and Gravel in the Valleys of Carpathian Rivers (Poland) VS Protected Areas. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 167–174
[full text]

 Znamenáčková I., Dolinská S., Lovás M., Hredzák S., Dimitrakis G., 2014 – Utilization of Microwave Radiation at the Heating of Magnesite. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 175–182
[full text]

 Matysek D., Raclavsky K., Skrobankova H., Frydrych J., 2014 – The Geochemistry of Ash From the Combustion of Energy Grasses. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 183–188
[full text]

 Konečná E., Čablík V., Kraina M., Svoboda M., 2014 – Streamlining of the Reclamation Substrate in Practice. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 189–196
[full text]

Michalíková F., Brezáni I., Sisol M., Kozáková L., 2014 – Morphological Properties of Microspheres from Combustion of Coal in Thermal Power Plants. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 197–204
[full text]

Kępys W., Pomykała R., Pietrzyk J., 2014 – Study of The Properties of the Ash-Water Suspension of the Incinerated Sewage Sludge Ash (Issa). Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 205–212
[full text]

 Weiss G., Gašinec J., Zelizňáková V., Gašincová S., 2014 – Using the Total Least Square Method by Deformation Strain Analyses of the Eastern Edge Eastern Tatras. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 213–226
[full text]

 Michalíková F., Brezáni I., Sisol M., Mihoková L., Stehlíková B., 2014 – The Use of Black Coal Fly Ash at the Production of Ceramic Materials – I. Part. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 227–234
[full text]

 Černotová L., Zamrazilová L., Mišková L., Tora B., 2014 – Verification of the Utilization of Pigments Obtained from Red Mud and Converter Sludge in Mural Painting. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 235–248
[full text]

 Černotová L., Zamrazilová L., Mišková L., Tora B., 2014 – Verification of the Utilization of Fly Ash Generated by Sewage Sludge Incineration as a Pigment in Mural Painting. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 235–248
[full text]

 Thomas J., Hajduková J., Malíková P., Vidlář J., Matúšková V., 2014 – The Study of the Interaction Between Flotation Tailings and Flocculants in Separation Process of Coal. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 259–268
[full text]

Michałowski M., Dudzicz K., Tora B., 2014 – CO2 Emissions with the Option of Reduce on the Example of the EDF Poland S. A.. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 269–274
[full text]

 Michałowski M., Saran E., 2014 – Analysis of Changes in the Waste Management System – Requirements of the EU and National Regulation. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 275–282
[full text]

 

Khokhryakov A. V., Fadeichev A. F., Tseytlin E. M., 2014 – Description of Environmental Issues of Mining Enterprises Basing on Integral Environmental Hazard Index. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 283–285
[full text]

 Blišťan P., Kovanič Ľ., 2014 – Aplication Of Selected Geodetic Methods In Opencast Quary With Aim Of Their 3d Model Creation. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 287–298
[full text]

 Bartoš K., Pukanská K., Sabová J., 2014 – The analysis, accuracy and utilization of open source photogrammetric software. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(33), p. 299–306
[full text]

 

Rok 2014; Zeszyt Nr 2 (34)

K. SZTABA - Inżynieria ochrony środowiska w przeróbce surowców mineralnych, w górnictwie, hutnictwie, energetyce i przemyśle chemicznym; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. PolskiegoTowarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 1-8

[pełny tekst]

 

V. ČABLÍK, J. IŠEK, M. HERKOVÁ, J. HALAS, L. ČABLÍKOVÁ, L. VACULÍKOVÁ - Oleje pirolityczne we flotacji węgla; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 9-14

[pełny tekst]

 

F. MICHALÍKOVÁ, I. BREZÁNI, M. SISOL, J. ŠKVARLA, Ľ. KOZÁKOVÁ

Materiały ceramiczne z dodatkiem popiołów ze spalania węgla w elektrowniach termicznych; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 15-22

[pełny tekst]

S. HREDZAK, M. MATIK, M. LOVAS, J. BRIANCIN, K. STEFUSOVA, A. ZUBRIK - Badania występowania i właściwości pirytu w rudzie talku w celu jego usunięcia; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 23-28

[pełny tekst]

R. I. MORARU, A. MATEI, M. MORAR, R. C. HERBEI - Ocena Ryzyka Zawodowego w typowym zakładzie kompresji gazu ziemnego; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 29-34

[pełny tekst]

J. DROZDOVA, H. RACLAVSKA, H. SKROBANKOVA - Występowanie metali w całkowitej ilości cząstek zawieszonych w wodach miejskich określona za pomocą ekstrakcji sekwencyjnej; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 35-40

[pełny tekst]

A. J. GUŢĂ - Opracowanie i wdrożenie strategii rynku w rumuńskiej spółce z odniesieniem do Eco Invest Ltd-Rumunia; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 41-44

[pełny tekst]

J. HANČUĽÁK, T. KURBEL, D. KUPKA, T. ŠPALDON, O. ŠESTINOVÁ, L. FINDORÁKOVÁ, E. FEDOROVÁ - Wpływ Huty Miedzi w Krompachach (Słowacja) na depozycję atmosferyczną; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 45-50

[pełny tekst]

A. MRAŽÍKOVÁ, R. MARCINČÁKOVÁ, J. KADUKOVÁ, O. VELGOSOVÁ - Odzysk niklu z płytek układów drukowanych z użyciem bakterii kwasolubnych; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 51-54

[pełny tekst]

V. DENIZ, Y. UMUCU - Flokulacja drobnych cząstek w ściekach ceramicznych przy użyciu polimerów; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 55-60

[pełny tekst]

J. KUCHAŘOVÁ, H. RACLAVSKÁ, K. RACLAVSKÝ - Związki organiczne pochodzenia naturalnego w osadach z oczyszczalni ścieków; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 61-66

[pełny tekst]

T. TÓTH, J. KULICH, M. KOPERNICKÁ, K. HALÁSOVÁ, L. LACKÓOVÁ - Wpływ środowiskowy zrzutów osadów na jakość gleb uprawnych w regionie Žiar Nad Hronom; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 67-72

[pełny tekst]

S. DOLINSKÁ , I. ZNAMENÁČKOVÁ , M. LOVÁS , L. ČABLÍKOVÁ , S. HREDZÁK - Zastosowanie promieniowania mikrofalowego w procesach obróbki węgla; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 73-78

[pełny tekst]

S. VINTER, V. BEDNARIK - Wytwarzane komercyjnie silikonowe polimery jako substancja mogąca wiązać odpady niebezpieczne; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 79-82

[pełny tekst]

L. MWEENE, J. KAWALA - Optymalne pH dla ługowania zwałów rudy o niskiej jakości miedzi, kobaltu i żelaza; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 83-88

[pełny tekst]

M. LINDOVSKY - Analiza systemu zarządzania kryzysowego dostaw wody; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 89-94

[pełny tekst]

J. BAJUROVA, D. MAKAROV - Zastosowanie barier geochemicznych w celu oczyszczania ścieków przemysłowych z metali nieżelaznych; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 95-100

[pełny tekst]

R. TOMANEC, V. ČABLIK, I. SIMOVIC, R. GACINA - Mikroskopowa charakterystyka rudy jako kontrola przetwarzania minerału; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 101-106

[pełny tekst]

J. HLOSTA, D. ZUROVEC, M. ZIDEK, J. ZEGZULKA - Właściwości mechaniczne sproszkowanego węgla i ich wpływ na proces technologiczny; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 107-112

[pełny tekst]

Y. UMUCU, M. Y. ALTINİĞNE, V. DENIZ - Wpływ typu kul na parametry pękania barytu; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 113-118

[pełny tekst]

L. KOVAĽ, D. MATÝSEK - Wyznaczanie kąta zwilżania na powierzchni pirytu; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 119-126

[pełny tekst]

A. ZUBRIK, M. LOVÁS, M. MATIK, K. ŠTEFUŠOVÁ, S. HREDZÁK - Synteza materiałów magnetycznych z naturalnych prekursorów węgla - przegląd; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 127-130

[pełny tekst]

M. KECIR, M. ZIBOUCHE, A. KECIR - Magnetyczne wzbogacanie skalenia z AinBarbar; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 131-136

[pełny tekst]

E. SINGOVSZKA, M. BALINTOVA, M. HOLUB - Ocena stężenia metali ciężkich w osadach za pomocą wskaźnika potencjalnego ryzyka ekologicznego; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 137-140

[pełny tekst]

N. LONGARINI, P. G. CRESPI, M. ZUCCA, N. GIORDANO, G. SILVESTRO - Zalety wykorzystywania popiołów lotnych w strukturach betonowych; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 141-146

[pełny tekst]

D. WAWRZAK - Oczyszczanie ścieków z przemysłu mlecznego za pomocą redukcji mikrobiologicznej; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 147-152

[pełny tekst]

D. ZUROVEC, J. HLOSTA, D. GELNAR, J. ZEGZULKA - Zastosowanie procesu sortowania w metodzie DEM; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 153-158

[pełny tekst]

A. HAMANAKA, N. INOUE, S. MATSUMOTO, H. SHIMADA, T. SASAOKA, K. MATSUI, I. MIYAJIMA - Rekultywacja odkrywkowych kopalni węgla; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 159-164

[pełny tekst]

A. SVETLOV, E. KRASAVTSEVA, S. SELEZNEV, D. MAKAROV, V. MASLOBOEV - Ekstrakcja metali nieżelaznych z depozytów odpadowych (na przykładzie terenów przemysłowych w regionie Murmańsk); Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 165-170

[pełny tekst]

 Š. KROČOVÁ - Trendy w ochronie wody w środowisku przemysłowym; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 171-174

[pełny tekst]

R. C. HERBEI, M. V. HERBEI, A. MATEI, R. I. MORARU - Wykorzystanie nowoczesnych technologii w celu adaptacji terenów turystycznych dotkniętych eksploatacją wydobywczą; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 175-180

[pełny tekst]

J. CHROMÍKOVÁ, V. MATÚŠKOVÁ, J. THOMAS, P. MALÍKOVÁ, L. VOLAVKOVÁ - Zastosowanie procesów membranowych w oczyszczaniu wody kopalnianej; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 181-186

[pełny tekst]

M. PÉREZ - ESTÉBANEZ, P. MÁCOVA, P. ŠAŠEK, A. VIANI, A. GUALTIERI - Magnezowo-fosforanowe wyroby ceramiczne wytwarzane z produktów termicznej transformacji cementu - azbestów; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 187-192

[pełny tekst]

E. MAČINGOVÁ, A. LUPTÁKOVÁ - Odzyskiwanie żelaza w formie tlenków z kwaśnego drenowania kopalni; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 193-198

[pełny tekst]

S. FARMAKI, O. KARAKASI, A. MOUTSATSOU - Adsorpcja Pb2+ AND Ni2+ na wapieniach i dolomitach; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 199-204

[pełny tekst]

G. BEDEKOVIĆ, A. GRBEŠ, A. ŽUGČIĆ - Badania recyklingu kondensatorów; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 205-210

[pełny tekst]

 

R. MARCINČÁKOVÁ, A. MRAŽÍKOVÁ, O. VELGOSOVÁ, J. KADUKOVÁ, M. VOJTKO, M. HOLUB - Wpływ wieku zarodników Aspergillus niger na roztwory litowe z lepidolitu; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 211-216

[pełny tekst]

A. HEYDUK, J. PIELOT - Ekonomiczna ocena efektywności zastosowania analizy on-line wielkości ziaren nadawy w układach wzbogacania w osadzarkach węglowych; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 217-228

[pełny tekst]

J. JOOSTBERENS - Identyfikacja modelu dynamiki procesu flotacji węgla na postawie wygładzonej odpowiedzi skokowej; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 229-234

[pełny tekst]

M. KAMIŃSKA, B. SKORUPSKA, N. KUBACZ - Rola identyfikacji mineralogicznej w procesie wzbogacania materiałów odpadowych; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 235-244

[pełny tekst]

W. ANDRUSIKIEWICZ - Badania nad oczyszczaniem wody kopalnianej z kopalni KGHM “Polska Miedź” S. A. ; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 245-250

[pełny tekst]

W. KĘPYS, Z. PIOTROWSKI, R. POMYKAŁA, A. GRZYWA - Wykorzystanie popiołu lotnego z biomasy w technologiach zawiesinowych; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 251-256

[pełny tekst]

I. BAIC, W. BLASCHKE, J. SZAFARCZYK - Technologia suchego wzbogacania węgla; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 257-262

[pełny tekst]

A. HOŁDA, A. MŁYNARCZYKOWSKA - Bioflotacja jako metoda alternatywna dla odsiarczania węgli – cz. I; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 263-268

[pełny tekst]

D. WAWRZAK, V. ČABLÍK - Zastosowanie mikrobiologicznego rozkładu siarczanów w procesie redukcji ChZT w ściekach przemysłu mleczarskiego; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 269-274

[pełny tekst]

H. N. VU, P. DVOŘÁK, T. SÍTA - Badania nad konwersją wytrąceń jarosytu w hematyt; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 275-280

[pełny tekst]

J. JENČÁROVÁ, A. LUPTÁKOVÁ, P. JANDAČKA, D. MATÝSEK - Badanie biogennych i nie-biogennych wytrąceń żelaznych z siarkowodoru; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 281-286

[pełny tekst]

M. OSOBA - Polskie osadzarki wodne pulsacyjne do wzbogacania surowców mineralnych; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 287-294

[pełny tekst]

Pamięci dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski, prof. AGH; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 295-298

[pełny tekst]

 

Pamięci dr hab. inż. Antoni Siwiec, prof. AGH; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 299

[pełny tekst]

W. BLASCHKE, Z. BLASCHKE Krakowskie Konferencje Przeróbki Kopalin 1960-1994; Inżynieria Mineralna, 2(34)/2014, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 300-304

[pełny tekst]

 
Annals 2014; No 2 (34)

K. SZTABA -  Environmental Protection Engineering in Mineral Resources Treatment in Mining, Metallurgy and Chemical Industry; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 1-8

 

[full text]

V. ČABLÍK, J. IŠEK, M. HERKOVÁ, J. HALAS, L. ČABLÍKOVÁ, L. VACULÍKOVÁ - Pyrolytic Oils in Coal Flotation; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 9-14

[full text]

 

 

F. MICHALÍKOVÁ, I. BREZÁNI, M. SISOL, J. ŠKVARLA, Ľ. KOZÁKOVÁ - Ceramics Materials with Addition of Ashes from Combustion of Coal in Themal Power Plants; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 15-22

[full text]

S. HREDZAK, M. MATIK, M. LOVAS, J. BRIANCIN, K. STEFUSOVA, A. ZUBRIK - Research on Pyrite Occurrence and Properties in Talc Ore with the Aim of its Removal; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 23-28

[full text]

R. I. MORARU, A. MATEI, M. MORAR, R. C. HERBEI - Assessment of Occupational Risk in a Typical Natural Gas Compression Facility; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 29-34

[full text]

J. DROZDOVA, H. RACLAVSKA, H. SKROBANKOVA - Occurence of Metals in Total Suspended Solids in Urban Waters Determined by Sequential Extraction; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 35-40

[full text]

A. J. GUŢĂ - Elaboration and Implementation of a Market Strategy in a Romanian Company with Reference to Eco Invest Ltd-Romania; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 41-44

[full text]

J. HANČUĽÁK, T. KURBEL, D. KUPKA, T. ŠPALDON, O. ŠESTINOVÁ, L. FINDORÁKOVÁ, E. FEDOROVÁ - Influence of the Copper Smeltery in Krompachy (Slovakia) on Atmospheric Deposition; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 45-50

[full text]

A. MRAŽÍKOVÁ, R. MARCINČÁKOVÁ, J. KADUKOVÁ, O. VELGOSOVÁ - Nickel Recovery from Printed Circuit Boards Using Acidophilic Bacteria; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 51-54

[full text]

V. DENIZ, Y. UMUCU - Flocculation of Fine Particles in Ceramic Wastewater by Using Polymers; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 55-60

[full text]

J. KUCHAŘOVÁ, H. RACLAVSKÁ, K. RACLAVSKÝ - Organic Compounds of Natural Origin in Sludge from Waste-Water Treatment Plant; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 61-66

[full text]

T. TÓTH, J. KULICH, M. KOPERNICKÁ, K. HALÁSOVÁ, L. LACKÓOVÁ - Environmental Impact of Sludge Dumps to the Quality of Agricultural Soils in Region Žiar Nad Hronom; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 67-72

[full text]

S. DOLINSKÁ , I. ZNAMENÁČKOVÁ , M. LOVÁS , L. ČABLÍKOVÁ , S. HREDZÁK - Application of Microwave Radiation at Coal Treatment Processes; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 73-78

[full text]

S. VINTER, V. BEDNARIK - Commercially Produced Silicone Polymers as a Possible Binder of Hazardous Wastes; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 79-82

[full text]

 

L. MWEENE, J. KAWALA - Optimal pH for Heap Leaching of Low Grade Copper-Cobalt-Iron Ore; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 83-88

[full text]

 

M. LINDOVSKY - Analysis of Crisis Management Water Supply System; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 89-94

[full text]

J. BAJUROVA, D. MAKAROV - Application of Geochemical Barriers for Purification of Industrial Waters from Non-Ferrous Metals; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 95-100

[full text]

R. TOMANEC, V. ČABLIK, I. SIMOVIC, R. GACINA - Ore Microscopy Characterization as a Mineral Processing Control; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 101-106

[full text]

J. HLOSTA, D. ZUROVEC, M. ZIDEK, J. ZEGZULKA - Mechanical Properties of Powdered Coal and Their Influence to Technological Processes; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 107-112

[full text]

Y. UMUCU, M. Y. ALTINİĞNE, V. DENIZ - The Effects of Ball Types on Breakage Parameters of Barite; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 113-118

[full text]

L. KOVAĽ, D. MATÝSEK - Evaluation of Contact Angle on Pyrite Surface; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 119-126

[full text]

A. ZUBRIK, M. LOVÁS, M. MATIK, K. ŠTEFUŠOVÁ, S. HREDZÁK - Synthesis of Magnetic Materials from Natural Carbon Precursors - A Review; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 127-130

[full text]

M. KECIR, M. ZIBOUCHE, A. KECIR - Ain Barbar Feldspar Magnetic Beneficiation; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 131-136

[full text]

E. SINGOVSZKA, M. BALINTOVA, M. HOLUB - Assesment of Heavy Metals Concentration in Sediments by Potential Ecological Risk Index; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 137-140

[full text]

N. LONGARINI, P. G. CRESPI, M. ZUCCA, N. GIORDANO, G. SILVESTRO - The Advantages of Fly Ash Use in Concrete Structures; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 141-146

[full text]

D. WAWRZAK - Diary Wastewater Treatment by Microbial Reduction of Sulfates by Desulfotomaculum Ruminis; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 147-152

[full text]

D. ZUROVEC, J. HLOSTA, D. GELNAR, J. ZEGZULKA - Application of Sorting Processes in the Method DEM; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 153-158

[full text]

 

A. HAMANAKA, N. INOUE, S. MATSUMOTO, H. SHIMADA, T. SASAOKA, K. MATSUI, I. MIYAJIMA - Rehabilitation of Open Cut Coal Mine with Paper Mulberry (Broussonetia Papyrifera) in Indonesia; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 159-164

[full text]

A. SVETLOV, E. KRASAVTSEVA, S. SELEZNEV, D. MAKAROV, V. MASLOBOEV - Extraction of Non-Ferrous Metals from Waste Deposits (on Example of Industrial Sites in the Murmansk Region) ; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 165-170

[full text]

 

Š. KROČOVÁ - The Water Protection Trends In the Industrial Landscape; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 171-174

[full text]

R. C. HERBEI, M. V. HERBEI, A. MATEI, R. I. MORARU - Use of Modern Technology for Adapting the Tourist Areas Affected by the Mining Exploitations; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 175-180

[full text]

J. CHROMÍKOVÁ, V. MATÚŠKOVÁ, J. THOMAS, P. MALÍKOVÁ, L. VOLAVKOVÁ - Application of Membrane Processes for Mine Water Treatment; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 181-186

[full text]

M. PÉREZ - ESTÉBANEZ, P. MÁCOVA, P. ŠAŠEK, A. VIANI, A. GUALTIERI - Mg-Phosphate Ceramics Produced from The Product of Thermal Transformation of Cement-Asbestos; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 187-192

[full text]

 

E. MAČINGOVÁ, A. LUPTÁKOVÁ - Recovery of Iron from Acid Mine Drainage in the Form of Oxides; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 193-198

[full text]

 

S. FARMAKI, O. KARAKASI, A. MOUTSATSOU - Pb2+ and Ni2+ Adsorption on Limestone and Dolomite Tailings; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 199-204

[full text]

 

 

G. BEDEKOVIĆ, A. GRBEŠ, A. ŽUGČIĆ - Research of Condensers Recyclability; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 205-210

[full text]

 

R. MARCINČÁKOVÁ, A. MRAŽÍKOVÁ, O. VELGOSOVÁ, J. KADUKOVÁ, M. VOJTKO, M. HOLUB - The Influence of Spore Age of Aspergillus Niger on Lithium Dissolution from Lepidolite; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 211-216

[full text]

A. HEYDUK, J. PIELOT - Economical Efficiency Assessment of an Application of On-line Feed Particle Size Analysis to the Coal Cleaning Systems in Jigs; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 217-228

[full text]

J. JOOSTBERENS - Identification of Dynamic Model of Coal Flotation Process on the Basis of Smoothed Step Response; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 229-234

[full text]

 

M. KAMIŃSKA, B. SKORUPSKA, N. KUBACZ - Role of Mineralogical Identification in Enrichment Processes of Waste Materials; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 235-244

[full text]

W. ANDRUSIKIEWICZ - Research on Purification Effect of Saline Mine Water from the Mines KGHM “Polska Miedź” S.A. ; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 245-250

[full text]

W. KĘPYS, Z. PIOTROWSKI, R. POMYKAŁA, A. GRZYWA - Application of Fly Ash from Biomass in Suspension Technologies; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 251-256

[full text]

 

I. BAIC, W. BLASCHKE, J. SZAFARCZYK - Dry Coal Cleaning Technology; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 257-262

[full text]

A. HOŁDA, A. MŁYNARCZYKOWSKA - Bioflotation as an Alternative Method for Desulphurization of Fine Coals - Part I; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 263-268

[full text]

 

D. WAWRZAK, V. ČABLÍK - Microbiological Decomposition of Sulphates in Reduction of COD in Diary Industry Wastewater; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 269-274

[full text]

H. N. VU, P. DVOŘÁK, T. SÍTA - Study of Conversion of Waste Jarosite Precipitates to Hematite; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 275-280

[full text]

J. JENČÁROVÁ, A. LUPTÁKOVÁ, P. JANDAČKA, D. MATÝSEK - The Examination of Biogenic and Non-Biogenic Iron Precipitates Created by Hydrogen Sulphide; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 281-286

[full text]

M. OSOBA - Polish-type Jigs Designs for Coal and Mineral Processing (PL) ; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 287-294

[full text]

The Memorial of dr hab. inż. Zbigniewie Piotrowskim, prof. AGH; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 295-298

[full text]

 

The Memorial of dr hab. inż. Antoniego Siwca, prof. AGH; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 299

[full text]

W. BLASCHKE, Z. BLASCHKE - Mineral Processing Conference in Krakow 1960-1994; Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(34)/2014, p. 300-304

[full text]