Rok 2013; Zeszyt Nr 1 (31)

Koval L., Duraj M., Raclavská H. Škrobánková H., Číhalová Š., 2013Hydrofobowość węgla kamiennego z zagłębia węglowego Ostrava-Karviná. Inżynieria Mineralna z. 1(31), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 1–10
[pełny tekst]

Kępys W., Pomykała R., Pietrzyk J., 2013 – Właściwości popiołów lotnych z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych. Inżynieria Mineralna z. 1(31), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 11–18
[pełny tekst]

Raclavska H., Hlavsova A., Juchelkova D., Zajonc O., 2013 – Geochemiczne właściwości sadzy z pirolizy odpadów komunalnych. Inżynieria Mineralna z. 1(31), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 19–27
[pełny tekst]

Kovanič Ľ., 2013 – Możliwości wykorzystania naziemnego skaningu laserowego w monitorowaniu deformacji w zakładach górniczych. Inżynieria Mineralna z. 1(31), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 29–41
[pełny tekst]

Nazimko L., Zviagintseva N., Nad A., 2013 – Modelowanie elementarnego aktu flotacji. Inżynieria Mineralna z. 1(31), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 43–48
[pełny tekst]

Łagowski J., Lubieniecki T., Saramak D., 2013 – Ocena przebiegu procesu płukania kruszyw w zależności od ciśnienia roboczego w płuczce wysokociśnieniowej. Inżynieria Mineralna z. 1(31), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 49–54
[pełny tekst]

Thomas J., Vidlář J., Pavlík R., 2013 – Badania potencjału zeta i zwilżalności szlamu węglowego z kraju morawsko-śląskiego. Inżynieria Mineralna z. 1(31), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 55–65
[pełny tekst]

Mučková J., Černota P., 2013 – Gazociągi w obszarach górniczych. Inżynieria Mineralna z. 1(31), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 67–76
[pełny tekst]

 

Annals 2013; No 1 (31)

Koval L., Duraj M., Raclavská H. Škrobánková H., Číhalová Š., 2013 – Hydrophobicity of Black Coal from Ostrava-Karviná Coal District (Czech Republic). Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(31), p. 1–10
[full text]

 

Kępys W., Pomykała R., Pietrzyk J., 2013 – Properties of fly ash from thermal conversion of municipal sewage sludge. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(31), p. 11–18
[full text]

Raclavska H., Hlavsova A., Juchelkova D., Zajonc O., 2013 – The Geochemical Properties of Carbon Black from Pyrolysis of Municipal Waste. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(31), p. 19–27
[full text]

Kovanič Ľ., 2013 – Possibilities of Terrestrial Laser Scanning Method in Monitoring of Shape Deformation in Mining Plants. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(31), p. 29–41
[full text]

Nazimko L., Zviagintseva N., Nad A., 2013 – Modeling of Flotation Elementary Act. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(31), p. 43–48
[full text]

 

Łagowski J., Lubieniecki T., Saramak D., 2013 – Assessment of Run of the Aggregates Washing Process in the High-pressure Washer Depending on the Operating Pressure. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(31), p. 49–54
[full text]

Thomas J., Vidlář J., Pavlík R., 2013 – Research Study of Zeta Potential and Wettability of Coal Slurries from Moravian-Silesian Region. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(31), p. 55–65
[full text]

Mučková J., Černota P., 2013 – Gas Pipelines in Undermined Areas. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(31), p. 67–76
[full text]

 

 

Rok 2013; Zeszyt Nr 2 (32)

Černota P., Schenk J., Mučková J. – Linie wysokiego napięcia na terenach górniczych. Inżynieria Mineralna z. 2(32), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 1–6
[pełny tekst – ang]

Michalíková F., Brezáni I., Sisol M., Stehlíková B., Škvarla J. – Właściwości produktów spalania węgla kamiennego i brunatnego oraz możliwości ich wykorzystania. Inżynieria Mineralna z. 2(32), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 7–14
[pełny tekst – ang]

Pasetto M., Baldo N. – Ograniczenia mieszanin cementu i żużli metalurgicznych do budownictwa drogowego – charakterystyka właściwości mechanicznych. Inżynieria Mineralna z. 2(32), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 15–20
[pełny tekst – ang]

Struhárová A. – Skuteczność dodatku hydrofobizującego w celu ochrony autoklawizowanego betonu przed wodą i wilgocią. Inżynieria Mineralna z. 2(32), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 21–23
[pełny tekst – ang]

Alizadeh M., Hosseinzadeh M. – Model RTD (Rozkład Czasu Przebywania) do opisu dwufazowego przepływy w osadniku. Inżynieria Mineralna z. 2(32), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 25–30
[pełny tekst – ang]

Pavlík V., Užáková M. – Wykorzystanie pyłu zeolitowego w zaprawach wapiennych. Inżynieria Mineralna z. 2(32), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 31–36
[pełny tekst – ang]

Shimada H., Yoshida Y., Senda T., Maeda Y., Sasaoka T., Fujita Sh., Matsui K., Watanabe D. – Podawanie materiału podsadzkowego z popiołów lotnych z iniekcją chemiczną. Inżynieria Mineralna z. 2(32), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 37–42
[pełny tekst – ang]

Bálintová M., Holub M. – Badanie kinetyki i izoterm adsorpcji jonów Cu (II) z roztworów kwaśnych za pomocą torfu. Inżynieria Mineralna z. 2(32), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 43–46
[pełny tekst – ang]

Jenčárová J., Luptáková A., Kupka D. – Możliwość redukcji siarczanów za pomocą bakterii z kwaśnych odcieków kopalnianych. Inżynieria Mineralna z. 2(32), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 47–51
[pełny tekst – ang]

Marecka A. – Kinetyka sorpcji metanu i dwutlenku węgla na węglach polskich. Inżynieria Mineralna z. 2(32), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 53–57
[pełny tekst – ang]

Mražíková A., Marcinčáková R., Kaduková J., Velgosová O. – Wpływ kultur bakteryjnych na ługowanie miedzi z płytek drukowanych. Inżynieria Mineralna z. 2(32), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 59–62
[pełny tekst – ang]

 

Uludag-Demirer S., Duran M., Demirer G.N. – Wzbogacanie pożywki anaerobowych osadów ściekowych przez współstrącanie N i P w mezofilowym fermentatorze anaerobowym. Inżynieria Mineralna z. 2(32), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 63–67
[pełny tekst – ang]

 

Kowalski Z., Makara A., Matýsek D., Marszałek M. – Wstępne badania nad przeróbką gnojowicy świńskiej z wykorzystaniem filtracji i możliwością zastosowania sedymentu jako nawozu. Inżynieria Mineralna z. 2(32), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 69–74
[pełny tekst – ang]

Bold O.-V., Morar M., Matei A., Moraru R. – Możliwości recyklingu wraków samochodowych w końcowym okresie ich żywotności. Inżynieria Mineralna z. 2(32), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 75–78
[pełny tekst – ang]

Kriš J., Galík M., Nemeš P. – Wpływ czynników antropogenicznych na środowisko i jakość wody. Inżynieria Mineralna z. 2(32), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 79–84
[pełny tekst – ang]

Oyegbile B., Narra S. – Znaczenie niebezpiecznych dla środowiska zanieczyszczeń na przyszłą ocenę oddziaływania oczyszczalni ścieków w Europie. Inżynieria Mineralna z. 2(32), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 85–90
[pełny tekst – ang]

Tomanec R., Stefanovic M., Čablík V. – Półprodukty z popiołów lotnych z węgla brunatnego z TPP Kostolac B, Serbia i ich wykorzystanie. Inżynieria Mineralna z. 2(32), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 91–97
[pełny tekst – ang]

Michalíková F., Brezáni I., Sisol M., Drabová M., Mosej J. – Właściwości i wykorzystanie popiołów lotnych. Inżynieria Mineralna z. 2(32), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 99–103
[pełny tekst – ang]

Yemchenko M.A., Pashinskiy V.V., Moroz O.K. – Wdrożenie technologii chroniących zasoby w sieci „Odnowy Wyposażenia Technicznego” w Ukraińskich firmach na przykładzie JSC «Donetsksteel». Inżynieria Mineralna z. 2(32), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 105–108
[pełny tekst – ang]

Wawrzak D. – Mikrobiologiczna redukcja siarczanów do siarczynów w oczyszczalni ścieków w mleczarni. Inżynieria Mineralna z. 2(32), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 109–114
[pełny tekst – ang]

Anakli D., Çetinkaya S., Karakişla M., Saçak M. – Synteza i charakterystyka Poli(N-etylo aniliny) / Talk. Inżynieria Mineralna z. 2(32), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 115–118
[pełny tekst – ang]

Heviánková S., Kyncl M., Langarová S. – Badania nad stanem procesów fermentacji w Republice Czeskiej. Inżynieria Mineralna z. 2(32), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 119–124
[pełny tekst – ang]

Lapčík V. – Potencjał paliw z odpadów komunalnych. Inżynieria Mineralna z. 2(32), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 125–130
[pełny tekst – ang]

Kročová Š. – Zanieczyszczenie wody szkodliwymi i niebezpiecznymi substancjami. Inżynieria Mineralna z. 2(32), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 131–136
[pełny tekst – ang]

Lovás M., Znamenáčková I., Dolinská S., Matik M., Hredzák S., Sobek J., Hájek M. – Energia mikrofalowa w procesach przeróbki biomasy. Inżynieria Mineralna z. 2(32), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 137–140
[pełny tekst – ang]

Jarosiński A. – Skład mineralny i chemiczny popiołów lotnych wynikające ze współspalania biomasy z węglem i jego zastosowanie. Inżynieria Mineralna z. 2(32), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 141–148
[pełny tekst – ang]

Saramak D. – Model pracy układu rozdrabniania z prasą walcową. Inżynieria Mineralna z. 2(32), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 149–152
[pełny tekst – ang]

Surowiak A. – Ocena stopnia uwolnienia frakcji mineralnej węgla. Inżynieria Mineralna z. 2(32), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 153–158
[pełny tekst – ang]

Heviánková S., Bestová I., Kyncl M., Šimková L., Zechner M. – Zastosowanie węglanu wapnia, jako środka neutralizującego kwaśne wody kopalniane. Inżynieria Mineralna z. 2(32), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 159–166
[pełny tekst – ang]

Sekhar D.M.R., Prabhulingaiah G., Dassin Y., Pillai M.., Upadhyayula S. – Odpadowe szlamy fosfatowe jako nawóz dla gleb zasadowych. Inżynieria Mineralna z. 2(32), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 167–171
[pełny tekst – ang]

Annals 2013; No 2 (32)

Černota P., Schenk J., Mučková J. – High Voltage Power Transmission Line in Undermined Areas. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(32), p. 1–6
[full text]

Michalíková F., Brezáni I., Sisol M., Stehlíková B., Škvarla J. – Properties of Black and Brown Coal Combustion Products and Possibilities of Their Use. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(32), p. 7–14
[full text]

Pasetto M., Baldo N. – Cement Bound Mixtures with Metallurgical Slags for Road Constructions: Mix Design and Mechanical Characterization. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(32), p. 15–20
[full text]

 Struhárová A. – Effect Chemical Grouting Method on the Protection of Autoclaved Aerated Concrete Masonry Against Water and Moisture. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(32), p. 21–23
[full text]

 Alizadeh M., Hosseinzadeh M. – Residence Time Distribution Model of Dual Phase Fluid Flow in the Mixer Settler. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(32), p. 25–30
[full text]

 Pavlík V., Užáková M. – Use of Zeolite Dust in Lime Mortars. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(32), p. 31–36
[full text]

 

 Shimada H., Yoshida Y., Senda T., Maeda Y., Sasaoka T., Fujita Sh., Matsui K., Watanabe D. – Development of Backfilling Material Using Fly Ash by Application of Chemical Injection. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(32), p. 37–42
[full text]

 Bálintová M., Holub M. – Adsorption Kinetics and Isotherm Study of Cu(II) Ion Sorption from Acidic Solutions by Peat. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(32), p. 43–46
[full text]

Jenčárová J., Luptáková A., Kupka D. – The Possibilities of Sulphate-Reducing Bacteria Use in Mine Drainage Waters Remediation. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(32), p. 47–51
[full text]

Marecka A. – Methane and Carbon Dioxide Sorption Kinetics in Polish Coals. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(32), p. 53–57
[full text]

 Mražíková A., Marcinčáková R., Kaduková J., Velgosová O. – Influence of Bacterial Culture to Copper Bioleaching from Printed Circuit Boards. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(32), p. 59–62
[full text]

 

 Uludag-Demirer S., Duran M., Demirer G.N. – Nutrient Enrichment of the Anaerobic Sludge by Co-Precipitating N and P in the Mesophilic Anaerobic Digester. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(32), p. 63–67
[full text]

 

Kowalski Z., Makara A., Matýsek D., Marszałek M. – Preliminary Study on Processing Pig Manure with the Filtration Method and the Possibility of Applying the Post-Filtration Sediment as a Potential Fertilising Agent. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(32), p. 69–74
[full text]

 Bold O.-V., Morar M., Matei A., Moraru R. – Recycling Possibilities a Car at the End of Their Life Time. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(32), p. 75–78
[full text]

 

 Kriš J., Galík M., Nemeš P. – Anthropogenic Impacts on Environment and Quality of Water Supply. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(32), p. 79–84
[full text]

 Oyegbile B., Narra S. – The Role of Emerging Environmental Contaminants in Future Impact Assessments of Wastewater Treatment Plants in Europe. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(32), p. 85–90
[full text]

 

Tomanec R., Stefanovic M., Čablík V. – Lignitic Fly Ash Byproducts from TPP Kostolac-B, Serbia And Its Usage. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(32), p. 91–97
[full text]

 Michalíková F., Brezáni I., Sisol M., Drabová M., Mosej J. – Properties of Fluid Ashes and Their Utilizability. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(32), p. 99–103
[full text]

 

 Yemchenko M.A., Pashinskiy V.V., Moroz O.K. – Implementation of Resource-Conserving Technologies in the Network of Technical Reequipment on Ukrainian Metallurgical Enterprises by Example of JSC «Donetsksteel». Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(32), p. 105–108
[full text]

Wawrzak D. – Microbiological Reduction of Sulfates to Sulphides Used in Dairy Wastewater Treatment. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(32), p. 109–114
[full text]

Anakli D., Çetinkaya S., Karakişla M., Saçak M. – Synthesis and Characterization of Poly(N-Ethyl Aniline) / Talc Composite Materials. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(32), p. 115–118
[full text]

 

Heviánková S., Kyncl M., Langarová S. – Investigating the Current Management of Digestate in the Czech Republic. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(32), p. 119–124
[full text]

Lapčík V. – Municipal-Waste-To-Energy Potential. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(32), p. 125–130
[full text]

 Kročová Š. – Contamination of Water with Noxious and Hazardous Substances. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(32), p. 131–136
[full text]

Lovás M., Znamenáčková I., Dolinská S., Matik M., Hredzák S., Sobek J., Hájek M. – Microwave Energy in the Processes of Biomass Treatment. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(32), p. 137–140
[full text]

 Jarosiński A. – Mineral and Chemical Composition of Fly Ashes Deriving from Co-Combustion of Biomass with Coal and Its Application. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(32), p. 141–148
[full text]

 Saramak D. – Model of HPGR-based Comminution Circuit Performance. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(32), p. 149–152
[full text]

Surowiak A. – Assessment of Coal Mineral Matter Liberation Efficiency Index. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(32), p. 153–158
[full text]

Heviánková S., Bestová I., Kyncl M., Šimková L., Zechner M. – Calcium Carbonate as an Agent in Acid Mine Water Neutralization. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(32), p. 159–166
[full text]

 Sekhar D.M.R., Prabhulingaiah G., Dassin Y., Pillai M.., Upadhyayula S. – Discarded Phosphatic Slimes as Fertilizer in Alkaline Soils. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(32), p. 167–171
[full text]