Rok 2005; Zeszyt Nr 1(14)

Martyniak J., 2005Problemy doskonalenia teoretycznych podstaw i procedur w badaniach wyrywkowych produktów ziarnistych. Inżynieria Mineralna z. 1(14), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 1–18.
[pełny tekst]

Sablik J., Czaplicka K., Bojarska-Kraus M., Aleksa H., 2005Ocena wpływu wzbogacania węgla na obciążenie środowiska naturalnego metodą analizy cyklu życia. Inżynieria Mineralna z. 1(14), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 19–33.
[pełny tekst]

Michałowski M., GOŁAŚ J., 2005Zastosowanie sorbentu roślinnego i zeolitu 13 X do eliminacji jonów metali z osadów ściekowych na przykładzie oczyszczalni Kraków-Płaszów. Inżynieria Mineralna z. 1(14), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 35–44.
[pełny tekst]

Girczys J., 2005Sorpcja cynku na dolomicie ze złóż rudnych. Inżynieria Mineralna z. 1(14), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 45–54.
[pełny tekst]

Heim A., Olejnik T. P., 2005Wpływ liczby punktów kontaktu mielników na szybkość przemiału mas ceramicznych. Inżynieria Mineralna z. 1(14), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 55–66.
[pełny tekst]

 

Annals 2005; No 1(14)

Martyniak J., 2005Some problems pertaining to improvement oftheoretical basis and procedures for particulate product sampling. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(14), p. 1–18.
[full text]

Sablik J., Czaplicka K., Bojarska-Kraus M., Aleksa H., 2005Assessment of the effects of coal upgrading on the charge of the natural environment using the LCA method. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(14), p. 19–33.
[full text]

Michałowski M., GOŁAŚ J., 2005The use of plant sorbent and zeolite 13 X in the elimination of the ions of metals from the sludge, using the wastewater treatment plant Kraków-Płaszów as an example. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(14), p. 35–44.
[full text]

Girczys J., 2005Sorption of zinc on dolomite from ore deposits. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(14), p. 45–54.
[full text]

Heim A., Olejnik T. P., 2005Effect of the number of grinding media contact points on ceramic body grinding rate. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(14), p. 55–66.
[full text]

 

Rok 2005; Zeszyt Nr 2(15)

Drzymała J., 2005Struktura procesów separacji i sposoby analizy wyników separacji. Inżynieria Mineralna z. 2(15), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 3–11.
[pełny tekst]

Ślączka A., Piszczyński Z., Polo F. G., 2005Zawiesinowe paliwa węglowo-wodne; wpływ detergentów na stan energetyczny powierzchni ziaren węglowych. Inżynieria Mineralna z. 2(15), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 13–21.
[pełny tekst]

Pyka I., Wierzchowski K., 2005Flotacja mułów węgli energetycznych sposobem poprawy efektywności produkcji węgla. Inżynieria Mineralna z. 2(15), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 23–34.
[pełny tekst]

Sedlácek P., Šafárová M., Valeš J., 2005Możliwości spalania wysoko zasiarczonego węgla zdodatkiem biomasy. Inżynieria Mineralna z. 2(15), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 35–45.
[pełny tekst]  

 

Annals 2005; No 2(15)

Drzymała J., 2005Structure of separation processes and ways of analysis of separation results. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(15), p. 3–11.
[full text]

Ślączka A., Piszczyński Z., Polo F. G., 2005Coal-water slurry fuels (CWSF); influence ofdetergents on the surface energy of coal grains. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(15), p. 13–21.
[full text]

Pyka I., Wierzchowski K., 2005Flotation of power coals fines improves the effectiveness of coal production. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(15), p. 23–34.
[full text]

Sedlácek P., Šafárová M., Valeš J., 2005Possibilities of high sulphur content coal combustion with biomass contribution. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(15), p. 35–45.
[full text]