Rok 2003; Zeszyt Nr 1(9)

Cierpisz S., 2003 Statyczne i dynamiczne modele symulacyjne procesów wzbogacania węgla. Inżynieria Mineralna z. 1(9), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 1–13.
[pełny tekst]

Filipowicz A., Banaszewski T., 2003Prędkość ziarn na pokładzie przesiewacza typu WK. Inżynieria Mineralna z. 1(9), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 15–25.
[pełny tekst]

Wawrzynkiewicz W., 2003Czynniki wpływające na zmienność podatności transportowej węgli energetycznych. Inżynieria Mineralna z. 1(9), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 27–37.
[pełny tekst]

Cwalina B., 2003Rola mikroorganizmów w deterioracji naturalnych kamieni budowlanych. Inżynieria Mineralna z. 1(9), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 39–48.
[pełny tekst]

 

Annals 2003; No 1(9)

Cierpisz S., 2003 Simulation of coal preparation processes – static and dynamic models. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(9), p. 1–13.
[full text]

Filipowicz A., Banaszewski T., 2003Velocity of grain moving upon the surface of WK-type screen. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(9), p. 15–25.
[full text]

Wawrzynkiewicz W., 2003Factors influencing transportability of steam coals. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(9), p. 27–37.
[full text]

Cwalina B., 2003Role of microorganisms in deterioration of natural building stones. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(9), p. 39–48.
[full text]

 

Rok 2003; Zeszyt Nr 2(11)

Sablik J., 2003Zależność między granicznym kątem zwilżania a średnim napięciem powierzchniowym zwilżania węgli o różnym stopniu zmetamorfizowania. Inżynieria Mineralna z. 2(11), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 3–10.
[pełny tekst]

Sedláček P., Martinek T., Fečko P., 2003 Ekologiczne pelety z węgla brunatnego i biomasy. Inżynieria Mineralna z. 2(11), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 11–17.
[pełny tekst]

Šafářová M., Řehoř M., Lang T., 2003 Zastosowanie nowoczesnych metod rekultywacji w rejonie kopalni Bilina. Inżynieria Mineralna z. 2(11), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 19–27.
[pełny tekst]

Najafpour G., Younesi H., 2003 Wpływ odczynu pH kultury bakterii Rhodospirillum rubrum na produkcję wodoru z gazu syntezowego. Inżynieria Mineralna z. 2(11), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 29–40.
[pełny tekst]

 

Annals 2003; No 2(11)

Sablik J., 2003The relationship between contact angle and mean critical surface tension of coals of different rank. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(11), p. 3–10.
[full text]

 

Sedláček P., Martinek T., Fečko P., 2003 Ecological pellets from brown coal and biomass. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(11), p. 11–17.
[full text]

Šafářová M., Řehoř M., Lang T., 2003 Application of modern restoration methods in the vicinity of Bilina Mines. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(11), p. 19–27.
[full text]

 

Najafpour G., Younesi H., 2003 Effect of Culture's Initial pH on Hydrogen Production from Synthesis Gas Using Rhodospirillum rubrum. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(11), p. 29–40.
[full text]