Rok 2000; Zeszyt Nr 1

Sztaba K. St., 2000 – Inżynieria Mineralna. Inżynieria Mineralna z. 1, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 3–14.
[pełny tekst]

Sablik J., 2000 – Niejednorodność krytycznego napięcia powierzchniowego zwilżania w zbiorze bardzo drobnych ziarn węglowych. Inżynieria Mineralna z. 1, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 17–22.
[pełny tekst]

Łuszczkiewicz A., 2000 Koncepcje wykorzystania odpadów flotacyjnych z przeróbki rud miedzi w regionie legnicko-głogowskim. Inżynieria Mineralna z. 1, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 25–35.
[pełny tekst]

 

 

Annals 2000; No 1

Sztaba K. St., 2000 – Mineral Engineering. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1, p. 3–14.
[Abstract] [Full text - PL]

Sablik J., 2000 – Nonhomogeneity of critical surface tension of wetting in a set of very small coal particles. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1, p. 17–22.
[Full text]

Łuszczkiewicz A., 2000 A concept of management of flotation tailings of Polish copper industry. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1, p. 25–35.
[Full text]

 

Rok 2000; Zeszyt Nr 2

Nycz R., 2000 Aktualny stan przeróbki węgla kamiennego w Polsce. Inżynieria Mineralna z. 2, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 3–29.
[pełny tekst]

Blaschke Z., 2000Ocena skuteczności wzbogacania i odsiarczania mułów węglowych we wzbogacalnikach zwojowych. Inżynieria Mineralna z. 2, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 33–36.
[pełny tekst]

Sikora T., 2000 Urządzenia i systemy kontrolno – pomiarowe oraz systemy sterowania dla zakładów przeróbki węgla w pracach EMAGu. Inżynieria Mineralna z. 2, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 41–46.
[pełny tekst]

Śmiejek Z., 2000 Zastosowanie mieszalników konstrukcji CMG KOMAG do mieszanek samozestalających się, do podsadzania wyrobisk w kopalniach węgla kamiennego. Inżynieria Mineralna z. 2, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 51–57.
[pełny tekst]

 

Annals 2000; No 2

Nycz R., 2000 Current condition of coal preparation in Poland. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2, p. 3–29.
[Full text]

Blaschke Z., 2000Evaluation of the effectiveness of the beneficiation and desulfurisation of coal slime in spirals. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2, p. 33–36.
[Full text]

Sikora T., 2000 Control – measuring systems and devices for coal preparation plants. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2, p. 41–46.
[Full text]

Śmiejek Z., 2000 The role and significance of impeller mixers in blending multicomponent fuels. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2, p. 51–57.
[Full text]