Witamy na stronach naszego Towarzystwa

 

 

Rada i Zarząd Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin

potępia agresję Rosji na Ukrainę i sprzeciwia się bestialskiej wojnie prowadzonej

Przeciw Ukrainie.

Jednoczenie solidaryzujemy się i wspieramy walczący o wolność

 Naród Ukraiński.

 Domagamy się natychmiastowego zaprzestania działań wojennych i  mordowania ludzi.

 

Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin zostało powołane w celu:

1. Skupienia członków Towarzystwa wokół problemów i zadań, stojących przed przeróbką kopalin
2. Inspirowania przedsięwzięć mających na celu uszlachetnianie surowców mineralnych, wtórnych i odpadowych, rozwijanie technologii i techniki oraz ochronę środowiska przyrodniczego
3. Kształtowania opinii, dokonywanie ocen oraz wypowiadanie się w sprawach przeróbki kopalin
4. Upowszechniania doświadczeń i osiągnięć w dziedzinie przeróbki i wiążących się z nią problemów pozyskania kopalin i użytkowania surowców mineralnych
5. Organizacji systemu dokształcania oraz podnoszenia kwalifikacji kadr technicznych
6. Popularyzowania krajowych i międzynarodowych konferencji i kongresów przeróbczych i innych poruszających problemy przeróbki kopalin
7. Organizowania życia kulturalnego i towarzyskiego oraz inspirowania powstawania związków koleżeńskich członków