XXXI SZKOŁA EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ

11-13 kwietnia 2022

Kraków, hotel Qubus

www.szkolaeksploatacji.pl

 

INTERNATIONAL CONFERENCE

Mineral deposits safeguarding as a basis of mineral raw materials safety

10-11 May 2022, Kraków, Poland

https://safemin4europe.eu

 

KONGRES GÓRNICTWA SKALNEGO

Górnictwo skalne XXI wieku jego mocne i słabe strony, możliwości rozwoju i zagrożenia (SWOT)

12 do 14 września 2022 roku w Hotelu „Uroczysko” w Cedzynie k/Kielc.

https://www.sitgkielce.pl/

 

XXXV KONFERENCJA

z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej

Zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i UE

 9 – 12 października 2022 r. w ZAKOPANEM AMW "REWITA KO ŚCIELISKO

Konferencja Energetyczna PAN (min-pan.krakow.pl)

 

17-ste Europejskie Dni Górników i Hutników (17.EKHT)

   14-ste Spotkanie Górniczych Miast i Gmin Słowacji (14.SBMOS)

7 - 11 wrzesień 2022 w Banskej Štiavnici

 

Program

Informacje

Formularz zgłoszeniowy

 

Proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie wysłać go

na wskazany adres

 

Szkoła Górnictwa Odkrywkowego - IX edycja

6 – 8 czerwca 2022 r. w Wiśle

 

XII ŚWIĘTOKRZYSKIE SPOTKANIA PRZERÓBKI KOPALIN

w KIELCACH

23 - 24 czerwca

Zdjęcia ze spotkania