Annals 2009; No 1(23)

Andráš P., Kušnierová M., Adam M., Šlesárová A., Chovan M., 2009 Biological-chemical oxidation of ore minerals at the Pezinok deposit (Malé Karpaty Mts., Western Carpathians, Slovakia). Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(23), p. 1–26.
[full tekst].

Blaschke J., 2009 The industrial use of tangential air-blow for cake removal in continuous vacuum filters. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(23), p. 27–36
[full tekst]

Fečko P., Čablík V., Tora B., Havelek R., Kolomazník I., 2009 Classical and column flotation of black coal samples. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(23), p. 37–48.
[full tekst].

 

 

 

 

Rok 2009; Zeszyt Nr 1(23)

Andráš P., Kušnierová M., Adam M., Šlesárová A., Chovan M., 2009Utlenianie minerałów rudnych ze złoża Pezinok (Małe Karpaty – Karpaty Zachodnie, Słowacja) metodą bilogiczno-chemiczną. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(23), p. 1–26.
[pełny tekst]

Blaschke J., 2009Przemysłowe zastosowanie podmuchu stycznego do odrywania osadu w filtrach próżniowych. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(23), p. 27–36.
[pełny tekst]

Fečko P., Čablík V., Tora B., Havelek R., Kolomazník I., 2009Porównanie flotacji klasycznej i kolumnowej na przykładzie flotacji węgla kamiennego. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(23), p. 37–48.
[pełny tekst

Annals 2009; No 2(24)

Vidlář J., Pasiowiec P., 2009 New directions in the research and development of reagents for flotation of coal and non-polar minerals. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(24), p. 1–7.
[full text]

Kopytko M., Jácome L.A.P.,Phenol biodegradation in fixed-bed anaerobic reactors with an adapted bacterial biofilm layer. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(24), p. 9–29.
[full text]

Kopytko M., Ibarra Mojica D.M.,Biodegradation potential of total petroleum hydrocarbons in oil industry contaminated soils. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(24), p. 31–48.
[full text]

 

Rok 2009; Zeszyt Nr 2(24)

Vidlář J., Pasiowiec P., 2009 Nowe kierunki badań oraz rozwoju odczynników do flotacji węgla oraz minerałów niepolarnych. Inżynieria Mineralna z. 2(24), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 1–7.
[pełny tekst]

Kopytko M., Jácome L.A.P.,Biodegradacja fenoli w beztlenowych reaktorach ze złożem stacjonarnym z warstwą biofilmu adaptowanych bakterii. Inżynieria Mineralna z. 2(24), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 9–29.
[pełny tekst]

Kopytko M., Ibarra Mojica D.M.,Możliwość biodegradacji węglowodorów ropopochodnych w glebach zanieczyszczonych przez przemysł naftowy. Inżynieria Mineralna z. 2(24), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 31–48.
[pełny tekst]