Rok 2001; Zeszyt Nr 1(3)

Blaschke Z., 2001Wzbogacanie węgla kamiennego w Polsce. Inżynieria Mineralna z. 1(3), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 3–9.
[pełny tekst]

Sablik J., Wawrzynkiewicz W., 2001Wpływ siarki organicznej na jakość węgli energetycznych. Inżynieria Mineralna z. 1(3), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 11–21.
[pełny tekst]

Krausz S., 2001 Zależność wyników flotacji od rodzaju wód użytych w procesie (artykuł dyskusyjny). Inżynieria Mineralna z. 1(3), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 23–34.
[pełny tekst]

Sanak–Rydlewska S., Bieszczad T., 2001Wpływ utleniacza na ługowanie ołowiu z koncentratu miedziowego. Inżynieria Mineralna z. 1(3), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 35–39.
[pełny tekst]

Wodziński P., 2001Przesiewanie drobnoziarnowe i maszyny przesiewające. Inżynieria Mineralna z. 1(3), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 41–57.
[pełny tekst]

 

Annals 2001; No 1(3)

Blaschke Z., 2001Hard coal preparation in Poland. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(3), p. 3–9.
[full text]

Sablik J., Wawrzynkiewicz W., 2001The influence of organic sulphur content on steam coals quality. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(3), p. 11–21.
[full text]

Krausz S., 2001 The dependence of flotation results on the type of water used in the process. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(3), p. 23–34.
[full text]

 

Sanak–Rydlewska S., Bieszczad T., 2001The effect of oxidant on leaching lead from copper concentrate. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(3), p. 35–39.
[full text]

 

Wodziński P., 2001Fine screening and screens. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(3), p. 41–57.
[full text]

 

Rok 2001; Zeszyt Nr 2(4)

Sablik J., Wierzchowski K., 2001Charakterystyka właściwości powierzchniowych węgli kamiennych metodą frakcjonowanej flotacji powierzchniowej. Inżynieria Mineralna z. 2(4), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 7–20.
[pełny tekst]

Cierpisz S., 2001Komputerowe systemy monitoringu i sterowania w zakładach wzbogacania węgla. Inżynieria Mineralna z. 2(4), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 23–32.
[pełny tekst]

Drzymała J., 2001Generowanie krzywych wzbogacania stosowanych do charakteryzowania procesów separacji. Inżynieria Mineralna z. 2(4), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 35–40.
[pełny tekst]

Mączka W., Foszcz D., 2001Pomiar prędkości transportowej ruchu materiału po powierzchni sita przesiewacza. Inżynieria Mineralna z. 2(4), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 43–49.
[pełny tekst]

 

Annals 2001; No 2(4)

Sablik J., Wierzchowski K., 2001Characteristic of hard coal surface properties using film flotation. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(4), p. 7–20.
[full text]

 

Cierpisz S., 2001Computer-based monitoring and control systems in coal preparation plants. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(4), p. 23–32.
[ful text]

Drzymała J., 2001Generating upgrading curves used for characterizing separation processes (Technical note). Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(4), p. 35–40.
[full text]

 

Mączka W., Foszcz D., 2001Measurement of transport velocity of material movement along screen surface. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(4), p. 43–49.
[full text]