WŁADZE TOWARZYSTEA

 

RADA TOWARZYSTWA

 

Tadeusz OLKUSKI Prezydent
Ireneusz  BAIC Wiceprezydent
Tomasz CHMIELEWSKI Wiceprezydent
Piotr  PASIOWIEC Wiceprezydent
Tadeusz  OLKUSKI Sekretarz

ZARZĄD

Tomasz NIEDOBA Preses
Andrzej KONIECZNY Wiceprezes
Marcin LUTYŃSKI Wiceprezes
Barbara TORA Skarbnik
Anna MŁYNARCZYKOWSKA Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA

Andrzej ŁUSZCZKIEWICZ Przewodniczący
Maria SZYMAŃSKA-CZAJA Członek
Witold PAWLOS Członek

SĄD KOLEŻEŃSKI

Andrzej ŚLĄCZKA Przewodniczący
Zofia BLASCHKE Członek
Wiesław MĄCZKA Członek