WŁADZE TOWARZYSTWA

Kadencja 2018 - 2019

 

RADA TOWARZYSTWA

 

dr hab. inż. Ireneusz   BAIC Prezydent
prof. dr hab. inż. Jan   HUPKA Wiceprezydent
dr hab. inż. Tomasz   CHMIELEWSKI Wiceprezydent
dr inż. Piotr   PASIOWIEC Wiceprezydent
dr hab. inż. Tadeusz   OLKUSKI Sekretarz

ZARZĄD

Tomasz   NIEDOBA Preses
Andrzej   KONIECZNY Wiceprezes
Marcin   LUTYŃSKI Wiceprezes
Barbara   TORA Skarbnik
Anna   MŁYNARCZYKOWSKA Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA

Andrzej   ŁUSZCZKIEWICZ Przewodniczący
Maria   SZYMAŃSKA-CZAJA Członek
Witold   PAWLOS Członek

SĄD KOLEŻEŃSKI

Andrzej   ŚLĄCZKA Przewodniczący
Zofia   BLASCHKE Członek
Wiesław   MĄCZKA Członek