WŁADZE TOWARZYSTWA

 

 

 

 

Władze PTPK 2022-23

Wybory 22.04.2022

RADA TOWARZYSTWA

Leokadia

 RÓG

Prezydent

Jan

 HUPKA

Wiceprezydent

Tomasz

 NIEDOBA

Wiceprezydent

Piotr

 RAK

Wiceprezydent

Tadeusz

 OLKUSKI

Sekretarz

ZARZĄD

Piotr

  PASIOWIEC

  Prezes

Dariusz

  PROSTAŃSKI

Wiceprezes

Marcin

  LUTYŃSKI

Wiceprezes

Anna

  MŁYNARCZYKOWSKA

Sekretarz

Dariusz

  JACHIMCZYK

Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA

Wacław

  ANDRUSIKIEWICZ

Przewodniczący

Piotr

  NOWAK

Zastępca

Jarosław

  JOOSTBERENS

Sekretarz

SĄD KOLEŻEŃSKI

Ireneusz

 BAIC

Przewodniczący

Zbigniew

 GRUDZIŃSKI

Zastępca

Stanisław

 BLASCHKE

Członek

Andrzej

GROTOWSKI

Członek

Joachim

PIELOT

Członek