STRUKTURA PTPK

 

WŁADZE TOWARZYSTWA

Władzami Towarzystwa są:
 

Walny Zjazd Członków

Rada Towarzystwa
Zarząd
Komisja Rewizyjna
Sąd Koleżeński

 

CZŁONKOWIE

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 
członków zwyczajnych krajowych
członków zwyczajnych zagranicznych
członków wspierających
członków honorowych