"Inżynieria Mineralna - Journal of the Polish Mineral Engineering Society"

 

 

No.1 (2019) (43)

REDAKCJA - EDITORIAL BOARD

 No.2 V.1 (2020) (46)

REDAKCJA - EDITORIAL BOARD

 No.2 V.2 (2020) (46)

REDAKCJA - EDITORIAL BOARD

 

 

Wydawanie Inżynierii Mineralnej

jest dofinansowane ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

(nr umowy 660/P-DUN/2018)

 

Inżynieria Mineralna jest indeksowana w bazach:

EMERGING SOURCES CITATION INDEX prowadzonej przez Clarivate Analytics

SCOPUS

IMM Abstarct

Referativnyj Zurnal

Journal Ranking of Environemental Science

EBESCO

Pol Index