"Inżynieria Mineralna - Journal of the Polish Mineral Engineering Society"

 

 

No.1 (2019) (43)

REDAKCJA

EDITORIAL BOARD

 No.2 V.1 (2020) (46)

REDAKCJA

EDITORIAL BOARD

 No.2 V.2 (2020) (46)

REDAKCJA

EDITORIAL BOARD

 No.2 V.2 (2022) (50)

REDAKCJA

EDITORIAL BOARD

 

 

Wydawanie Inżynierii Mineralnej

jest dofinansowane ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

(nr umowy 660/P-DUN/2018)

 

Inżynieria Mineralna jest indeksowana w bazach:

SCOPUS

Index Copernicus

Web of Science

Baztech

EBSCO Discovery Service

Crossref

Chemical Abstarcts Service