POLSKIE TOWARZYSTWO PRZERÓBKI KOPALIN

POLISH MINERAL ENGINEERING SOCIETY

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Tel.: (+48 12) 617-2189

NIP: 677-17-11-222 

Bank: PKO BP, Oddz. 2 w Krakowie  

Fax: (+48 12) 617-2198

E-mail: inzynieria_mineralna@agh.edu.pl; im@agh.edu.pl;

Nr rachunku:

27 1020 2906 0000 1102 0186 8553