Rok 2007; Zeszyt Nr 1(19)

Ahmed H. A. M., Al-Maghrabi M-N. N., Haffez G. S. A. 2007Ocena energii rozdrabniania składników cementowych. Inżynieria Mineralna z. 1(19), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 1–14.
[pełny tekst]

Kuczyńska I., 2007Różne możliwości przygotowania paliw z odpadów w formie stałej, uwzględniające ich kształt. Inżynieria Mineralna z. 1(19), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 15–28.
[pełny tekst]

Blaschke W., Nycz R., 2007Przeróbka mechaniczna pierwszym etapem technologii czystego węgla. Inżynieria Mineralna z. 1(19), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 29–36.
[pełny tekst]

 

Annals 2007; No1(19)

Ahmed H. A. M., Al-Maghrabi M-N. N., Haffez G. S. A. 2007Energy assessment in mixture grinding of cement raw materials. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(19), p. 1–14.
[full text]

Kuczyńska I., 2007Possibilities of preparing alternative fuels with selected shapes from solid waste. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(19), p. 15–28.
[full text]

Blaschke W., Nycz R., 2007Coal preparation as a first stage of clean coal technology. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(19), p. 29–36.
[full text]

 

Rok 2007; Zeszyt Nr 2(20) - Annals 2007; No2(20)

Mała Encyklopedia Przeróbki Surowców mineralnych

The small ecyclopedia of mineral processing

 

Bar    

Ba

barium

Beryl  

Be

berullium

Bor    

B

borium

Chrom  

Cr

Chromium

Cyna   

Sn

stannum

Cynk   

Zn

zincum

Cyrkon 

Zr

zirconium

Fluor  

F

fluorum

Fosfor 

P

phosphorus

Kobalt 

Co

cobaltum

Lit    

Li

lithium

Mangan 

Mn

Manganum

Miedź  

Cu

cuprum

Molibden

Mo

molybdenum

Nikiel 

Ni

niccolum

Ołów   

Pb

plumbum

Potas  

K

kalium

Siarka 

S

sulphur

Tytan  

Ti

titanium

Wanad  

V

vanadium