Rok 2002; Zeszyt Nr 1(5)

Škvarla J., 2002O przewidywaniu hydrofobowej koagulacji w oparciu o rozszerzoną teorię DLVO. Inżynieria Mineralna z. 1(5), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 1–10.
[pełny tekst]

Drzymała J., 2002Tworzenie i kategoryzacja parametrów separacji. Inżynieria Mineralna z. 1(5), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 11–19.
[pełny tekst]

Cieślak W., Sablik J., Martyniak J., Wycisk H., 2002Analiza ryzyka eksploatacyjnego w polskim zakładzie wzbogacania węgla. Inżynieria Mineralna z. 1(5), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 21–30.
[pełny tekst]

Piekarski J., Piecuch T., 2002Wykorzystanie ziarnistego węgla aktywnego do oczyszczania ścieków poprodukcyjnych przemysłu przetwórstwa drewna. Inżynieria Mineralna z. 1(5), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 31–46.
[pełny tekst]

 

Annals 2002; No 1(5)

Škvarla J., 2002On the prediction of hydrophobic coagulation by the extended DLVO model. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(5), p. 1–10.

        [full text]

Drzymała J., 2002Creation and categorization of separation parameters. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(5), p. 11–19.
[full text]

Cieślak W., Sablik J., Martyniak J., Wycisk H., 2002Analysis of operational risk in a Polish coal preparation plant. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(5), p. 21–30.
[full text]

Piekarski J., Piecuch T., 2002Application of granular active carbon in purification of post-production effluents in timber processing industry. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(5), p. 31–46.
[full text]

Rok 2002; Zeszyt Nr 2(6)

Brown D. W., 2002Opracowanie norm międzynarodowych w zakresie wzbogacania i jakości paliw stałych. Inżynieria Mineralna z. 2(6), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 3–16.
[pełny tekst]

Sablik J., 2002Problematyka Komitetu Technicznego ISO/TC27 „Paliwa stałe” w działalności normalizacyjnej w Polsce. Inżynieria Mineralna z. 2(6), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 17–25.
[pełny tekst]

Amer A. M., Rashed M. A., 2002Hydrometalurgiczna ekstrakcja litu z glin montmorylonitowych. Inżynieria Mineralna z. 2(6), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 27–34.
[pełny tekst]

Dyduch F., Aleksa H., 2002Oczyszczanie wód z zanieczyszczeń mechanicznych w osadnikach dołowych. Inżynieria Mineralna z. 2(6), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 35–47.
[pełny tekst]

Kunysz J., Tumidajski T., 2002Adaptacyjne modelowanie procesów przygotowania polskich rud miedzi do wzbogacania. Inżynieria Mineralna z. 2(6), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 49–59.
[pełny tekst]

 

Annals 2002; No 2(6)

Brown D. W., 2002The preparation of international standards for upgrading and quality assessment of fosil mineral fuels. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(6), p. 3–16.
[full text]

Sablik J., 2002Problems of the ISO/TC27 “Solid Mineral Fuels” Technical Committee in the standardisation performance in Poland. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(6), p. 17–25.
[full text]

Amer A. M., Rashed M. A., 2002Hydrometalurgical extraction of lithium from montmorillonite-type clays. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(6), p. 27–34.
[full text]

Dyduch F., Aleksa H., 2002Water treatment for mechanical pollution removal in underground settling tanks. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(6), p. 35–47.
[full text]

Kunysz J., Tumidajski T., 2002Adaptive modelling of Polish copper ores preparation processes for enrichment. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(6), p. 49–59.
[full text]